Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

INFORMACJE DLA RODZICÓW

GRUPA PSZCZÓŁKI - DZIECI 4 LETNIE

W MARCU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE

TYDZIEŃ PIERWSZY(6.03.-10.03.2023r.)

Temat tygodnia : Jaka pogoda jest w marcu?


•Przysłowia o pogodzie
•Wiosenne zjawiska pogodowe
•Żywioły
•Dobroczynny wpływ pogody
•Prognoza pogody

Cele główne :
-rozwijanie mowy
-zwrócenie uwagi na nagle zmiany pogody charakterystyczne dla wcześniej wiosny
-rozwijanie sprawności manualnej
-określenia pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia
-rozwijanie poczucia rytmu
-zapoznanie z występującymi w przyrodzie czterema żywiołami
-rozwijanie sprawności ruchowej
-rozwijanie umiejętności działanie w skupieniu
-rozwijanie logicznego myślenia
-rozwijanie sprawności ruchowej
-założenie hodowli roślin
-rozpoznanie znaków synoptycznych


Cele operacyjne
Dziecko:
-wymienia zjawiska charakterystycznych dla marcowej pogody
-odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego opowiadania
-zakłada wspólnie z innymi dziećmi hodowle wybranych roślin
-uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych
-wymienia nazwy czterech żywiołów
-określa pogodę jako zjawisko atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia

 


TYDZIEŃ DRUGI(13.03-17.03.2023r.)

Temat tygodnia :Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna ?

•Książki z mojej półki
•Prace w ogrodzie
•Przyloty ptaków
•Wiosenna pogoda
•Wiosenne kwiaty

Cele główne :

-zapoznanie się z charakterystycznymi cechami wczesnej wiosny
-rozwijanie mowy
-budzenie zainteresowania literatura dla dzieci
-rozwijanie sprawności manualnej
-rozwijanie sprawności rachunkowej
-rozwijanie sprawności ruchowej
-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i wrażliwości dotykowej
-wyrabianie umiejętności reagowania na dźwięk poprzez ruch
-zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi do Polski wiosną
-buduje proste zadnia ,tworzy zdrobnienia,opisuje wygląd ptaków,kończy rozpoczęte zdanie
-poznawanie właściwości wody
-zapisanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami

Cele operacyjne
Dziecko:
-wypowiada się na podstawie słuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania
-wykonuje sylwetkę żonkila
-aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych
-właściwe reaguje na ustalone sygnały
-wykazuje się poczuciem rytmu
-liczy w dostępnym siebie zakresie
-wykazuje różnicę między kwiatami
-odnajduje i wykazuje oznaki wiosny
-wykonuje sylwetkę ślimaka

 

TYDZIEŃ TRZECI:(20.03.-24.03.2023r.)

Temat tygodnia : Z czego to jest zrobione ?

•Gliniany dzbanek
•Chleb
•Ser biały
•Wełniany sweter
•Kolorowy papier


Cele główne :
-zapoznanie z etapami producji chleba i różnymi rodzajami pieczywa
-wzbogacenie wiedzy na temat budowy owcy
-rozwijanie umiejętności wypowiadania na temat zawodów
-ćwiczenie szybkiej rekacji na hasło
-rozwijanie poczucia rytmu
-zdobywanie informacji na temat pochodzenia i zastosowania mleka
-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
-rozwijanie sprawności manualnej
-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
-rozwijanie sprawności ruchowej
-pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej
-rozwijanie sprawności manualnej


Cele operacyjne
Dziecko:
-wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania
-wypowiadanie się na temat poszczególnych etapów produkcji chleba
-wykonuje prace plastyczne na określony temat
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych
-porusza się zgodnie z rytmem
-wykonuje owce i dokleja elementy
-wymienia nazwy zawód i surowce z których powstały wybrane produkty
-wypowiada się na forum grupy

TYDZIEŃ CZWARTY(27.03.-31.03.2023r.)

TEMAT TYGODNIA:Jakie wzory i kolory maja pisanki ?

•Zwyczaje świąteczne
•Koszyczek Wielkanocy  
•Życzenia
•Wielkanocny savoir-vivre
•PisankiCele główne :
-zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi
-wzbogacenie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych
-wypowiada się na temat tradycji malowania piosenek
-ozdabia sylwetkę jajka według własnego pomysłu
-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
-rozwijanie umiejętności klasyfikowania
-rozwijanie sprawności ruchowej
-opanowanie melodii i tekstu piosenki
-rozwijanie umiejętności działania w skupieniu
-ćwiczenia spostrzegawczości
-rozwijanie sprawności manualnej
-rozwijanie umiejętności działania w skupieniu
-rozwijanie umiejętości pracuje grupie
-reagowanie na zmianę dźwięku instrumentu

Cele operacyjne
Dziecko:
-opisuje obrazki związane tematycznie z tradycjami wielkanocnymi
-wykonuje sylwetkę wielkanocnego kurczaczka  
-odpowiada na pytanie wysłuchanego tekstu
-aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych
-nazywa produkty znajdujące się w koszyczku wielkanocnym
-układa styropianowe jajko zgodnie z treścią rymowanki
-aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych
-układa obrazki ,historyjki według właściwej kolejności
-ozdabia sylwetkę jajka według własnego pomysłu

 

Harmonogram wydarzeń na miesiąc marzec :

6.03.2023r. - Joga

7.03.2023r.- Zajęcia z Panią Pedagog

8.03.2023r.- Dzień Kobiet

13.03.2023r. -Muzyka

20.03.2023r.- Pierwszy Dzień Wiosny

20.03.2023r.-Joga

27.03.2023r.-Muzyka

 

WSZYSTKOM PRZEDSZKOLAKOM ORAZ RODZICOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH, ZDROWYCH I FANTASTYCZNYCH FERII ZIMOWYCH.

SZCZĘSLIWIE DO NAS WRACAJCIE.

 

DLA TYCH, KTÓRZY SPĘDZĄ TEN CZAS W PRZEDSZKOLU PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY:

PLAN PRACY  - FERIE ZIMOWE  – 13-24.02.2023

GRUPY ŁĄCZONE

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

TEMAT ZAJĘĆ

CELE OPERACYJNE I AKTYWNOŚCI

13.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ RADIA

„My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy” – zabawy z muzyką

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” – rozwiązywanie zagadek

DZIECKO:

- GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – ROZWIJANIE MOWY

- DZIECKO NAGRYWA SWÓJ GŁOS NA DYKTAFON

- ZAPOWIADA ULUBIONĄ PIOSENKĘ

14.02.2023 (WTOREK)

EKSPERYMENTY

„Doświadczamy i wiedzę zdobywamy” – zabawy ze śniegiem/wodą

 

 

Po południu:

„Zdrowo i sportowo”

DZIECKO :

 

- ROZWIJA POTRZEBY POZNAWANIA ŚWIATA,

- POZNAJE  WŁAŚCIWOŚCI WODY

- ROZWIJA SPOTRZEGANIE WZROKOWE

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

- ROZUMIE POTRZEBY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

15.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HIPOPOTAMA

„Zwierzęta egzotyczne” –

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

DZIECKO:

- ZNA WYBRANE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

- WYKONUJE PRACĘ PLASTYCZNĄ

- ODPOWIADA NA PYTANIA NA PODSTAWIE WYSŁUCHANEGO TEKSTU

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

 

16.02.2023 (CZWARTEK)

TŁUSTY CZWARTEK

„Zajęcia kulinarne”

 

Po południu:

„Piramida zdrowia”

DZIECKO:

 

- BAWI SIĘ MASĄ PLASTYCZNĄ

- ZNA ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

- KOSZTUJE PĄCZKA

17.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ KOTA

„Zwierzęta domowe”

 

Po południu:

„Zimowa gimnastyka”

 

DZIECKO:

 

-ROZWIJANIE EMPATII

- PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

- WYRABIANIE SZACUNKU DLA ZWIERZĄT

- ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

20.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ WAŻNYCH SŁOW

„Dzień dobry, Dowidzenia  ” – używamy tych słów każdego dnia

 

 

Po południu:

„Bądź ostrożny” 

 

DZIECKO:

 

- STOSUJE SIĘ DO PRZYJĘTYCH NORM I ZASAD ZACHOWANIA

- UŻYWA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ

- WYPOWIADA SIĘ NA TEMAT OPOWIADANIA ORAZ WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

21.02.2023 (WTOREK)

WYJŚCIE DO ZPK NA TEATRZYK

”EKONOLULU”

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” 

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE SPEKTAKLU TEATRALNEGO,

- ZNA ZAWODY (AKTOR, SCENARZYSTA, REZYSER)

- UCZESNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

22.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HARCERZA

„Spotkanie z harcerzami”

 

 

Po południu:

„Numery alarmowe”

 

DZIECKO:

 

- POZNAJE ZADANIA HARCERZA

- ZABAWY Z HARCERZAMI

- ZNA ZASADY DOBREGO POSTĘPOWANIA WZGLĘDEM INNYCH

- UŻYWA WAŻNYCH SŁÓW

- ZNA NUMERY ALARMOWE I WIE KIEDY NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ

23.02.2023 (CZWARTEK)

KINO

„Seans filmowy”

 

 

Po południu:

„Zabawa w teatr”

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK POWSTAJE FILM,

- ZNA SAZADY KULTURALNEGO ZACHOWYWANIA SIĘ W KINIE,

- BAWI SIĘ W TEATR

24.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ DINOZAURA

 

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

 

DZIECKO:

 

- INTERESUJE SIĘ ZWIERZĘTAMI PREHISTORYCZNYMI

- WSPÓLDZIAŁA W ZABAWACH I SYTUACJACH ZADANIOWYCH,

- ROZWIJA SWOJE ZAINTERESOWANIA

- POSZERZA SWOJĄ WIEDZĘ O ŚWIECIE

- CHĘTNIE ĆWICZY

 

 

W STYCZNIU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

I TYDZIEŃ (2.01.23r.-6.01.23r.)

Temat tygodnia: SKĄD WIEM,ŻE MIJA CZAS?

•Witamy Nowy Rok

•Zegary i zegarki

•Dzień i noc

•Cztery pory roku

•Moje noworoczne marzenie

Cele główne :

-poznawanie zwyczajów związanych z witaniem nowego roku

-rozwijanie mowy

-poznawanie rodzajów przyrządów do odmierzania czasu

-rozwijanie umiejętności matematycznych

-uwrażliwienie na różne elementy muzyki

-rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu

-rozwijanie inwencji twórczej

-rozwijanie umiejętności manualnych

 

Cele operacyjne :

Dziecko:

-poznaje noworoczne zwyczaje-puszczanie sztucznych ogni, organizowanie balów karnawałowych ,składanie życzeń noworocznych ,

-wymienia nazwy rodzajów przyrządów do odmierzania czasu,

-rozwianie umiejętności matematycznych ,

-potrafi powtórzyć tekst z N., stosując proponowane zmiany dynamiczne ,

-potrafi podczas śpiewu wyraźnie wypowiadać tekst piosenki

-uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

-słucha uważnie poleceń N.,

-wypowiada się na temat swoich marzeń,

-wykonuje pracę plastyczna technika malowania

 

II TYDZIEŃ (9.01.23r.-13.01.23r.)

Temat tygodnia : Kto dokarmia zimą zwierzęta?

 

•Goście w karmniku

•Menu dla sikorek

•Leśna stołówka

•Z wizytą u leśniczego

•Karmnik

Cele główne:

-rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na treść opowiadania ,

-rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w okresie zimowym ,

-rozwijanie sprawności rachunkowych,

-doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,

-opanowanie melodii tekstu piosenki,

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

-rozwijanie sprawności ruchowej,

-zachęcanie do uważnego słuchania N.,

-rozwijanie sprawności manualnej,

-doskonalenie wiedzy na temat dokarmiania zwierząt zimą

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-uważnie skucha i opowiada

-wyjaśnia ,dlaczego w okresie zimowym należy odkarmiać ptaki,

-przelicza posługując się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3 i większym,

-przelicza, posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresu 4 i większym,

-rozróżnia i nazywa wybrane ptaki

-potrafi obrazować test piosenki ruchem,

-odpowiednio reaguje na ustalone sygnały,

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

-słucha uważnie poleceń N.,

-wykluje karmnik z papieru,

-rozwiązuje zagadkę, podaje przykłady działań, które pomagają zwierzętom przetrwać zimę

 

III TYDZIEŃ (16.01.23r.-20.01.23r.)

Temat tygodnia : Za co kocham moje babcie i moich dziadków ?

•Babcia i dziadek

•Zabawy z babcią i dziadkiem

•Dzieciństwo moich dziadków

•Prezent dla babci i dziadka

•Teatr dla babci i dziadka

 

Cele główne:

-rozwijanie mowy,

-poznawanie rodzajów zabawek popularnych dawniej i obecnie,

-rozwijanie umiejętności społecznych,

-opanowanie melodii i teksty piosenki ,

-opanowanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu,

-rozwijanie sprawności ruchowej,

-zachęcanie do uważnego słuchania N.,

-zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim,

-rozwijanie umiejętności manualnych,

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-mówi jak można sprawić przyjemność babci i dziadkowi,

-wykonuje korale dla babci i krawat dla dziadka,

-uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych ,

-słucha uważnie poleceń N.,

-potrafi wykonywać taniec z rekwizytem,

-doskonali koordynację słuchowo-ruchową,

-wymienia nazwy aktywności, które można podejmować z babcią i dziadkiem,

-wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

-wymienia nazwy różnych zabawek

 

IV TYDZIEŃ (23.01.23r.-27.01.23r.)

Temat tygodnia : Za jaką postać przebiorę się na bal?

 

•Stroje na karnawał

•Bale jak z bajki

•Jak tańczy się w karnawale ?

•Tłusty czwartek

•Słodki stół

 

Cele główne:

-rozwijanie umiejętności wypowiadająca się na określony temat ,

-zapoznanie z matematyką dotyczącą karnawału,

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania według podanego kryterium,

-rozwijanie logicznego myślenia,

-rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowej,

-rozwianie ekspresji ruchowej,

-zapoznanie z tradycja tłustego czwartku,

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-wypowiada się prostymi zdaniami,

-poznaje zwyczaje karnawałowe,

-sortuje figury według kryterium,

-aktywnie uczestniczymy w zajęciach matematycznych,

-zna melodie i tekst piosenki,

-wykonuje improwizacje ruchowe,

-wie kiedy obchodzimy tłusty czwartek

W GRUDNIU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

 

I TYDZIEŃ (28.11.22r. - 02.12.22r.)

Temat tygodnia: KTÓRY ŻYWIOŁ JEST NAJWAŻNIEJSZY?

 • Ogień
 • Woda
 • Ziemia
 • Powietrze
 • Cztery żywioły

Cele główne:


- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- zapoznanie z ogniem jako żywiołem
- kończenie ułożonych sekwencji
- zapoznanie z wodą jako żywiołem
- wykonanie układu ruchowego do piosenki,
- zapoznanie z ziemią jako żywiołem,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- zapoznanie z powietrzem jako żywiołem,

- rozwijanie sprawności manualnych,

- podsumowanie wiedzy dotyczącej żywiołów
 

Cele operacyjne
Dziecko:
- wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,
- poznaje ogień jako żywioł i jego rolę w życiu człowieka,
- kontynuuje zaczęte wzory,
- poznaje wodę jako żywioł i jego rolę w życiu człowieka,
- manipuluje przedmiotem podczas zabaw z piosenką, potrafi tańczyć, trzymając rekwizyt, wykazuje się poczuciem rytmu podczas tańca,
- poznaje ziemię jako żywioł i jej rolę w życiu człowieka
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- poznaje powietrze jako żywioł i jego rolę w życiu człowieka
- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją.
 

 

II TYDZIEŃ (05.12.22r. - 09.12.22r.)

Temat tygodnia: CO CIESZY MIKOŁAJA?

 • Poznajcie św. Mikołaja
 • Prezenty, prezenciki
 • Św. Mikołaj i sanie
 • Akcja Pomagam
 • Prezent dla Mikołaja

Cele główne:
- nabywanie umiejętności skupiania uwagi na treści opowiadania,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
- rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem              liczebników głównych,
- stosowanie podczas zabaw określeń: długi – krótki, mały - duży
- opanowanie melodii i tekstu piosenki
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- ćwiczenie pamięci poprzez naukę krótkich, prostych rymowanek
- rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne
Dziecko:
- w skupieniu słucha opowiadania, odpowiada na pytania związane z jego treścią
- rozpoznaje i nazywa emocje na twarzy św. Mikołaja, kończy rozpoczęte zdanie,
- liczy ukryte w sali pudełka i prezenty, wynik pokazuje na palcach,
- wskazuje długą i krótką wstążkę oraz małe i duże pudełka, dokonuje klasyfikacji wstążek i pasków według kryterium długi – krótki oraz pudełek według kryterium małe – duże,
- potrafi odtworzyć melodię i tekst piosenki
- reaguje na ustalone sygnały
- aktywnie uczestniczy w proponowanych przez N. ćwiczeniach,
- wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją N.
- powtarza z pamięci krótką, prostą rymowankę,
- wykonuje czapkę dla św. Mikołaja

III TYDZIEŃ (12.12.22r. - 16.12.22r.)

Temat tygodnia: JAKIE SPORTY UPRAWIAM ZIMĄ?

 • Bezpieczne zabawy zimą
 • Dni tygodnia
 • Sporty i zabawy zimowe
 • Badamy śnieg
 • Zimowy krajobraz

Cele główne:
- poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimą
- rozwijanie mowy,
- poznawanie nazw dni tygodnia,
- kształtowanie orientacji w przestrzeni
- rozwijanie swobody ruchów podczas zabaw,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał,
- zdobywanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy,
- rozwijanie umiejętności manualnych
 

Cele operacyjne
Dziecko:
- poznaje podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas zimowych zabaw i uprawiania zimowych sportów
- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania
- dostrzega rytm dni tygodnia, wymienia nazwy dni tygodnia we właściwej kolejności,
- utrwala znajomość położenia przedmiotów w przestrzeni, stosuje słowa: na, pod, obok, za,
- integruje się z rówieśnikami podczas wspólnej zabawy,
- odpowiednio reaguje na ustalone sygnały,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,
- uważnie słucha instrukcji N. i poprawnie wykonuje polecenia,
- wymienia charakterystyczne cechy zimy,
- wykonuje zimowy obrazek techniką malowania pastą do zębów.

 

IV TYDZIEŃ ( 19.12.22r. - 23.12.22r.)

Temat tygodnia: O CZYM W ŚWIĘTA KAŻDY Z NAS PAMIĘTA?

 • Przygotowania do świąt
 • Świąteczne życzenia
 • Tradycje bożonarodzeniowe
 • Magia świąt
 • Wigilijne niespodzianki

Cele główne:
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego,
- poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami : mały – duży, krótki – długi, nisko – wysoko,
- zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń świątecznych i wysyłania kart z życzeniami,
- rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- zachęcanie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,
- kształtowanie umiejętności społecznych,
- rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne
Dziecko:
- słucha opowiadania i odpowiada na pytania związane z jego treścią,
- wypowiada się na temat tradycji związanych za świętami Bożego Narodzenia,
- posługuje się określeniami: mały – duży, długi – krótki, wysoko – nisko,
- wyjaśnia w jaki sposób ludzie składają sobie życzenia, koczy rozpoczęte zdanie,
- wykonuje ustalone polecenia na sygnał – dźwięk instrumentu,
- odpowiednio reaguje na ustalone sygnały,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,
- wymienia osobę, którą chce obdarować, sprawia innym niespodzianki,
- wykonuje kartkę świąteczną.

 

 

KALENDARIUM GRUDZIEŃ – GRUPA PSZCZÓŁKI

 

5 GRUDZIEŃ-  MUZYKA DLA SMYKA

6 GRUDZIEŃ- MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU

7 GRUDZIEŃ- WYJAZD DO SALI ZABAW DO LESZNA

9 GRUDZIEŃ- TEATRZYK

12 GRUDZIEŃ – JOGA; SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

19 GRUDZIEŃ – MUZYKA DLA SMYKA

20 GRUDZIEŃ – WIGILIA GRUPOWA

23 GRUDZIEŃ – 2 STYCZEŃ – PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

LISTOPAD

I TYDZIEŃ

Temat tygodnia: JAKIE SĄ MOJE OBOWIĄZKI?

 • Członkowie rodziny
 • Drzewo genealogiczne
 • Prawa i obowiązki
 • Miejsce, w którym mieszkam
 • Domy małe i duże

Cele główne:

- poznanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,

- zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonaniu domowych obowiązków,

- zapoznanie z możliwością zapisania wybranych czynności za pomocą prostych symboli,

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,

- doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy z piosenką,

- integracja z grupą,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- zachęcenie do dbałości o utrzymanie prawidłowej postawu ciała,

- poznanie zabudowy charakterystycznej dla środowiska miejskiego i środowiska wiejskiego,

- rozwijanie sprawności manualnych.

Cele operacyjne

Dziecko:

- wymienia obowiązki domowe poszczególnych członków rodziny,

- wyjaśnia, dlaczego obowiązki są ważne oraz deklaruje chęć pomocy w ich wykonaniu,

- wykonuje czynności, które zostały zakodowane za pomocą wspólnie ustalonych symboli,

- wykonuje polecenia,

- manipuluje przedmiotem podczas zabaw z piosenką,

- bierze czynny udział w zabawach,

- aktywnie uczestniczy w proponowanych przez N. ćwiczeniach,

- przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,

- nakleja elementy na konturach małych i dużych domów, dorysowuje brakujące elementy na obrazku,

- wskazuje na zdjęciach domy charakterystyczne dla miasta i dla wsi, wymienia główne elementy domu.

 

II TYDZIEŃ

Temat tygodnia: CO POWINIENIEM WIEDZIEĆ O POLSCE?

 • Legenda o powstaniu Polski
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • Polska – moja ojczyzna
 • Znane Polki i znani Polacy
 • Polska i jej sąsiedzi

 

Cele główne:

- poznanie symboli narodowych,

- rozwijanie mowy,

-  zapoznanie z wyglądem flagi Polski i znaczeniem barw na fladze,

- rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni,

- rozwijanie umiejętności wykonywania elementów ruchu z rekwizytem,

- doskonalenie percepcji słuchowej,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,

- zapoznanie z wyglądem i znaczeniem kokardy narodowej,

- rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa symbole narodowe (godło, flaga), słucha hymnu polskiego,

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,

- rozpoznaję flagę Polski, wypowiada się na temat jej wyglądu i znaczenia barw na fladze,

- określa położenie przedmiotów w przestrzeni, stosuje pojęcia: góra, dół, na górze, na dole,

- wykonuje swobodne improwizacje ruchowe do muzyki,

- w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej,

- aktywnie uczestniczy w proponowanych przez N. ćwiczeniach,

- przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłowa postawę ciała,

- rozpoznaje kokardę narodową, wypowiada się na temat jej kolorów i znaczenia,

- wykonuje biało-czerwoną kokardę narodową.

 

III TYDZIEŃ

Temat tygodnia: JAKI JEST MÓJ KRAJ?

 • W świecie polskich legend
 • Potrawy regionalne
 • Stroje i muzyka z różnych zakątków Polski
 • Dzień pluszowego misia
 • Podróż po Polsce

 

Cele główne:

- budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych legend polskich,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,

- zapoznanie z elementami miejscowego folkloru,

- rozwijanie koordynacji śłuchowo-ruchowej,

- kształcenie poczucia rytmu,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na treściach przekazywanych przez N.

 

Cele operacyjne

Dziecko:

- z uwagą słucha legendy,

- wypowiada się prostymi zdaniami na temat ilustracji oraz odpowiada na pytania związane z treścią legendy,

- porównuje i klasyfikuje obrazki z piernikami według kształtu,

- rozpoznaje i nazywa regionalne wypieki – pierniki i obwarzanki,

- wykonuje płynne ruchy, obrazując prezentowany tekst,

- powtarza rytmy proponowane przez N.,

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,

- uważnie słucha instrukcji N. i poprawnie wykonuje polecenia,

- wykonuje przestrzenną sylwetę smoka,

- z uwagą słucha ciekawostek o wybranych miejscach w Polsce.

 

IV TYDZIEŃ

Temat tygodnia: GDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ MAŁĄ NIEDŹWIEDZICIĘ I WIELKĄ NIEDŹWIEDZICĘ?

 • Nasza gwiazda
 • Układ Słoneczny
 • Niebo w listopadzie
 • Podróż w nieznane
 • Ufoludki

 

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- zdobywanie informacji na temat gwiazd,

- poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego,

- rozwijanie umiejętności matematycznych,

-integrowanie się z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw przy muzyce,

- rozwijanie swobody ruchów,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał,

- rozwijanie spostrzegawczości,

- rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne

Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,

- rozpoznaje i nazywa wybrane gwiazdy,

- powtarza nazwy obiektów wchodzących w skład Układu Słonecznego,

- liczy na palcach z pomocą N.,

- zgodnie współdziała z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw przy muzyce,

- potrafi wykonać proste improwizacje ruchowe sugerowane przez N.,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

- uważnie słucha instrukcji N. i poprawnie wykonuje polecenia,

- składa ufoludka z elementów, wypowiada się na temat jego wyglądu,

- wykonuje przestrzenny model ufoludka, ozdabia go.

 

KALENDARIUM GRUPY PSZCZÓŁKI:

7.11- TEATRZYK W ZPK;

11.11- NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI;

14.11- JOGA;

18.11- OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA;

21.11- DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI; MUZYKA DLA SMYKA;

22.11- DZIEŃ KREDKI;

25.11- DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA;

28.11- JOGA;

30.11- ANDRZEJKI.

PAŹDZIERNIK 2022/2023

 

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK W GRUPIE PSZCZÓŁKI REALIZOWANE BĘDĄ

NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

 

I TYDZIEŃ (03.10.22r. - 07.09.22r.)

Temat tygodnia: JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?

 • Dbamy o zdrowie
 • Z wizytą u lekarza
 • Witaminy ukryte w przetworach
 • Kwadratowy zawrót głowy
 • Zabawy jesienią

Cele główne:
- rozwijanie mowy,
- zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza,
- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,
- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
- kształcenie poczucia rytmu,
- doskonalenie dykcji i artykulacji,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- kształtowanie orientacji przestrzennej,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- wzbogacenie wiedzy na temat zachowania sprzyjającego zdrowiu.

Cele operacyjne
Dziecko:
- opowiada, co dzieje się na obrazku,
- grupuje zdjęcia produktów spożywczych według kryterium: zdrowe – niezdrowe,
- wymienia czynności wykonywane przez lekarza oraz akcesoria i przybory, których używa on w pracy,
- wymienia skutki nadmiernego spożywania słodyczy,
- powtarza rytmy proponowane przez nauczyciela,
- doskonali umiejętność poprawnego wypowiadania słów,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych ,
- układa i ponosi krążek według instrukcji nauczyciela,
- wykonuje latawca według instrukcji: wydziera, nakleja, ozdabia, koloruje.

 

II TYDZIEŃ (10.10.22r. - 14.10.22r.)

Temat tygodnia: KTO PRACUJE W PRZEDSZKOLU?

 • Zawsze bezpieczni
 • Chcę być nauczycielem
 • Zabawy z moim nauczycielem
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Prezent dla nauczyciela

Cele główne:
- rozwijanie mowy,
- zapoznanie z zawodem nauczyciela,
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
- rozwijanie słownictwa związanego z opisywaniem,
- doskonalenie techniki ruchu,
- doskonalenie dykcji i artykulacji,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- kształtowanie orientacji przestrzennej,
- zdobywanie informacji na temat rodzajów prezentów, które można wręczyć nauczycielowi,
- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne
Dziecko:
- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,
- poznaje rolę i zadania nauczyciela,
- uważnie obserwuje obrazki, dostrzega i zapamiętuje zmiany,
- opisuje wygląd postaci,
- orientuje się w przestrzeni podczas zabaw i ćwiczeń przy muzyce,
- doskonali umiejętność wypowiadania słów,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- układa i podnosi krążek według instrukcji nauczyciela,
- nazywa przedmioty, które można wręczyć jako prezent,
- nakleja i ozdabia serduszko dla nauczyciela.

III TYDZIEŃ (17.10.22r. - 21.10.22r.)

Temat tygodnia: CO MOGĘ ROBIĆ JESIENIĄ?

 • Kalosze i parasol
 • W zdrowym ciele – zdrowy duch
 • Jesienne zawody
 • Jesienny wiatr
 • Rośliny tańczące na wietrze

Cele główne:
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- zwrócenie uwagi na konieczność dobierania ubioru do warunków atmosferycznych,
- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
- kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu,
- rozwijanie swobody ruchów,
- doskonalenie dykcji i artykulacji,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie ciekawości poznawczej.

Cele operacyjne
Dziecko:
- odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania,
- ustawia buty przy odpowiednim obrazku,
- określa na podstawie obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później,
- wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu,
- potrafi wykonać proste improwizacji ruchowe sugerowane przez nauczyciela,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
- wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
- maluje liście farbą i odbija je w odpowiednim kolorze,
- uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje wpływ wiatru na rośliny.

 

IV TYDZIEŃ (24.10.22r. - 28.10.22r.)

Temat tygodnia: JAKIE PLANY NA JESIEŃ MAJĄ ZWIERZĘTA?

 • Spiżarnia wiewiórki
 • Leśne głosy i odgłosy
 • Przyloty i odloty ptaków
 • Czas zmienić futro na zimowe
 • Pan Jeż

Cele główne:
-
rozwijanie mowy,
- rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności manualnych,
- poznawanie jesiennych zwyczajów wybranych zwierząt jesienią,
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowych,
- doskonalenie percepcji słuchowej,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
- poznawanie wyglądu i zwyczajów jeża jesienią,
- rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne
Dziecko:
- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania na temat wybranych zwierząt i ich sposobów przygotowywania się do zimy,
- koloruje sylwetę wiewiórki,
- wypowiada się na temat życia jesienią wybranych zwierząt,
- przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,
- reaguje ruchem na dźwięki grane głośno i cicho,
- reaguje na zmiany w tempie muzyki,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych ,
- słucha uważnie poleceń nauczyciela,
- omawia wygląd jeża na podstawie obrazka, dowiaduje się na temat przygotowania jeża do zimy,
- wykonuje formę przestrzenną jeża.

 

KALENDARIUM PAŹDZIERNIK – GRUPA „PSZCZÓŁKI”

 

3 PAŹDZIERNIK – JOGA
5 PAŹDZIERNIK – DZIEŃ ZWIERZĄT
10 PAŹDZIERNIK – MUZYKA DLA SMYKA
14 PAŹDZIERNIK - UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z DNIEM EDUKACJI NARODOWEJ
17 PAŹDZIERNIK – JOGA
24 PAŹDZIERNIK – MUZYKA DLA SMYKA
31 PAŹDZIERNIK – JOGA

 

 

Udział w zajęciach muzycznych

I 4, I 5, I 8, II 5, II 7, II 8

Cele ogólne:
- wspomaganie rozwoju dziecka,
- kształcenie sprawności ruchowej,
- kształcenie prawidłowej postawy u dzieci,
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań tanecznych.

Cele operacyjne:
- dostrzega rytmy,
- nabywa umiejętności swobodnego poruszania się,
- dostrzega proste rytmy i kontynuuje je.

Udział w zajęciach z Jogi
I 4, I 5, I 8, III 2, III 5, III 8

Cele ogólne:
- komunikuje potrzebę ruchu,
- uczestniczy w zabawie ruchowej,
- wykonuje różne formy ruchu,
- wykonuje ćwiczenia kształcące prawidłową postawę ciała,
- przestrzega zasad.
Cele operacyjne:
- bierze udział w zajęciach ruchowych,
- umacnia relacje z rówieśnikami.

 

 

W MIESIĄCU WRZEŚNIU REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

 

I – TYDZIEŃ

Temat tygodnia: CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU

 • Żegnajcie wakacje, witaj przedszkole
 • Nasze przedszkolne zasady
 • Przedszkole nie ma dla nas tajemnic
 • Rozmowy zabawek
 • W grupie siła

Cele operacyjne:
Dziecko:

- wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,
- uważnie słucha opowiadania,
- nazywa i wskazuje poszczególne części ciała,
- stosuje przyjęte reguły zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego,
- reaguje na dźwięk bębenka,
- bierze czynny udział w zabawach,
- uczestnicy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,
- układa lub rzuca woreczek wskazany przez N. kierunku,
- rysuje części twarzy (oczy, nos, usta) na kartoniku w kształcie płatka kwiatu, koloruje płatek,
- wymienia zasady z kodeksu przedszkolaka.

II – TYDZIEŃ

Temat tygodnia: JAK BYĆ BEZPIECZNYM?

 • Zawsze bezpieczni
 • Pierwsza pomoc
 • Zadowolone światło zielone
 • Zagrożenia wokół mnie
 • Wiem, jak być bezpiecznym

Cele operacyjne:
Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,
- poznaje podstawowe zasady bezpieczeństwa i ich przestrzega,
- zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy i sytuacjami, w których wykorzystuje się apteczkę,
- zna numer alarmowy 112,
- bierze czynny udział w zabawach,
uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,
- układa woreczek lub rzuca we wskazanym przez N. kierunku,
- rozpoznaje wybrane znaki drogowe,
- wykonuje przestrzenny model sygnalizatora świetlnego.


III –TYDZIEŃ

Temat tygodnia: JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE

 • Wyginam śmiało ciało
 • Moje zmysły
 • Widzę, czuję, słyszę, smakuję
 • Dzień kropki. Moje zainteresowania i talenty
 • Trudne sprawy i łatwe rozwiązania


Cele operacyjne:
Dziecko:

- wymienia swoje mocne strony,
- odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania,
- wskazuje podstawowe części swojego ciała,
- wykorzystuje zmysły do poznawania przedmiotów i podaje cechy przedmiotów, np. zapach, kolor,
-reaguje na ustalone sygnały,
- bierze czynny udział w zabawach,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,
- przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,
- odpowiada na pytania związane z treścią wiersza,
- wykonuje Zegar emocji.

IV – TYDZIEŃ

Temat tygodnia: CO SIĘ ZMIENIA JESIENIĄ?

 • Oznaki jesieni
 • Coraz mniej liści
 • Śladami jesieni w lesie
 • Jesienne eksperymenty
 • Jesienny ogród i jesienny sad

Cele operacyjne:
Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,
- wymienia oznaki jesieni,
- wymienia nazwy drzew, których liście ogląda: klon, kasztanowiec,
- przelicza liście, rozróżnia liście ze względu na kolor, wielkość i kształt,
- odpowiednio reaguje na ustalone sygnały,
- doskonali koordynację słuchowo-ruchową,
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,
- przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,
- wymienia i opisuje wybrane owoce i warzywa,
- ozdabia sylwety owoców i warzyw.                    

                       KALENDARIUM WRZESIEŃ -  GRUPA PSZCZÓŁKI

19 WRZEŚNIA – JOGA
20 WRZESIEŃ – DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
22 WRZESIEŃ – ZEBRANIE Z RODZICAMI

22 WRZESIEŃ - WARSZTATY ZE ZWIERZĄTKAMI

23 WRZESIEŃ – POWITANIE JESIENI
26 WRZESIEŃ – MUZYKA

28 WRZEŚNIA - SESJA ZDJĘCIOWA
30 WRZESIEŃ – DZIEŃ CHŁOPAKA

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: