Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

INFORMACJE DLA RODZICÓW

GRUPA ZAJĄCZKI

WYCHOWAWCA: mgr MONIKA CZECHOWSKA

KONTAKT: m.czechowska@zdolina.pl

 

Grupa „Zajączki” plan miesięczny Maj

Monika Czechowska

 

I tydzień 04.05.2022 r. – 06.05.2022 r.

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region

Zaplanowane treści programowe:

 

Miejscowość, region

Miejsce zamieszkania

 • określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto)
 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

 • zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

 • Intuicja geometryczna dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.

W świecie sztuki – teatr

 • odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Zabawy i zajęcia ruchowe: I 5, I 8

 • Zestaw zabaw ruchowych nr 33.
 • Zabawy ruchowe: Tunele, Podaj do mnie, Gdzie kto mieszka?
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza Zwiedzamy Łazienki Królewskie.
 • Improwizacja ruchowa do muzyki ludowej.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec figur.
 • Zabawy orientacyjno-porządkowe: Stań w szeregu i licz, Moja miejscowość.
 • Zabawa ruchowa ćwicząca wszystkie partie mięśni – Zróbcie tak jak ja.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza Jesteśmy dla siebie mili.
 • Zabawa bieżna Wracamy do domu.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 28.

Zabawy na świeżym powietrzu. I 4, I 5, II 11, III 2, III 4, IV 13, IV 15

 

 

II tydzień 09.05.2022 r. – 13.05.2022 r.

Temat tygodnia: Moja ojczyzna

 

Zaplanowane treści programowe:

 

Polska, Polacy

Poczucie przynależności narodowej

 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć.

Przyroda

Przyroda latem

 • poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie kredkami
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.

W świecie sztuki – film

Filmy dla dzieci

 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Zabawy i zajęcia ruchowe: I 5, I 8

 • Zestaw zabaw ruchowych nr 34.
 • Zabawy ruchowe: Polska i jej sąsiedzi, Biel i czerwień, Nasza flaga.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza Lata czy pływa?
 • Gra grupowa Kręgle.
 • Gra z piłką Biały – czerwony – zielony.
 • Zabawa bieżna Dwa kolory.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Słowa po polsku.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 29.
 

Zabawy na świeżym powietrzu. I 4, I 5, III 2, III 4, IV 10, IV 12

 

 

III tydzień 16.05.2022 r. – 20.05.2022 r.

Temat tygodnia: Łąka w maju

 

Zaplanowane treści programowe:

 

Przyroda

Przyroda latem

 • obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących latem w przyrodzie
 • poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Zabawy i zajęcia ruchowe: I 5, I 8

 • Zestaw zabaw ruchowych nr 35.
 • Zabawy ruchowe: Tęcza, Biedronka, Motyle, Lata biedronka nad łąką, Ślimak, Bocian i żaby.
 • Zabawa ruchowa z elementem skoku – Z kwiatka na kwiatek.
 • Zabawa ruchowa z chustą animacyjną – Mieszkańcy łąki.
 • Improwizacja ruchowa do muzyki poważnej Nad pięknym modrym Dunajem.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Pszczoły, do ula.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 30.
 

Zabawy na świeżym powietrzu. I 4, I 5, I 7, II 11, III 2, IV 18

 

 

IV tydzień 23.05.2022 r. – 27.05.2022 r.

Temat tygodnia: Święto rodziców

 

Zaplanowane treści programowe:

 

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.

Rodzinne święta

 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.

Procesy poznawcze

Myślenie przyczynowo-skutkowe

 • układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Wzajemna komunikacja

 • wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z drugą osobą.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Zabawy i zajęcia ruchowe: I 5, I 8

 • Zestaw zabaw ruchowych nr 36.
 • Zabawy ruchowe: Rodzeństwo; Mamo, mamo, ile kroków do domu?, Kto jest wyższy, kto jest niższy?, Obiad dla rodziny, Spacer z rodziną, Spacer z rodzicami.
 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Rośniemy…
 • Zabawa z elementem celowania – Król strzelców.
 • Zabawa z utrzymaniem równowagi – Slalom.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 31.
 

Zabawy na świeżym powietrzu. I 4, I 5, I 8, IV 13

 

 

V tydzień 30.05.2022 r. – 03.06.2022 r.

Temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni

 

Zaplanowane treści programowe:

 

Ja

Emocje, radzenie sobie z nimi

 • próby nazywania swoich emocji.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

Komunikowanie się w grupie

 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Procesy poznawcze

Myślenie (twórcze)

 • przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, linii ukośnej – w górę itp.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Intuicja geometryczna

 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Działalność plastyczna

Barwy wokół nas

 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych.

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie kredkami
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Zabawy i zajęcia ruchowe: I 5, I 8

 • Zestaw zabaw ruchowych nr 37.
 • Zabawy ruchowe: Znajdź podobnego, Bukiet kwiatów.
 • Zabawy orientacyjno-porządkowe: Dzieci, Ustaw się w parze.
 • Zabawy ruchowe inspirowane przez dzieci (z wykorzystaniem piłek).
 • Zabawa ruchowa z chustą animacyjną – Zamiana kolorów.
 • Zabawa ruchowa z elementem celowania – Razem się bawimy.
 • Zabawa z piłką Kolor…
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza Lusterka.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 32.
 

Zabawy na świeżym powietrzu. I 4, I 5, I 6, I 7, II 1, II 11

 

 

 

Zaplanowane wydarzenia:

 • maja- Święto Pracy (dzień wolny)
 • maja- Święto Flagi (grupy zbiorcze)
 • maja- Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny)
 • maja- Dzień Strażaka
 • 11maja- sesja zdjęciowa
 • 13 maja- spektakl Ekologiczny 
 • 26 maja- Dzień Matki

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: