Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA- 3 LATKI

 

6.30-8.15

- schodzenie się dzieci

- zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne

- praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym

- zabawy integrujące grupę

8.15-9.00

- zabawy w kącikach zainteresowań

- pomoc w przygotowaniu do zajęć

- poranne ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia rytmiczne

- przygotowywanie do śniadania, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience

- nauka mycia rąk i sposobu korzystania z toalety

9.00-9.30

- śniadanie

- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawykow higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie

9:30 -11.00

- realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą

- organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, gry edukacyjne

11.00-12.00

- zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym

- spacery, wycieczki, poznanie śrdowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu

12.00-12.15

- przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe

12.15-12.45

- obiad

- realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami

- kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie

12.45-13.00

- czynności higieniczne

- rozchodzenie się dzieci, które nie zostają na leżakowaniu

- przygotowanie się do leżakowania dzieci, które zostają na popołudnie w przedszkolu

13.00-14.15

- leżakowanie, odpoczywanie i regenerowanie sił

14.15-14.30

budzenie dzieci, przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne oraz samoobsługowe

14.30-14.45

- podwieczorek

14.45-16.00

- zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

- porządkowanie sali

- rozchodzenie się dzieci przebywających w przedszkolu do godz. 16.00

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA- 4 LATKI

6.30-8.15

- schodzenie się dzieci

- zajęcia opiekuńcze

- inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne

- praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym

- zabawy integrujące grupę

8.15-9.00

- zabawy w kącikach zainteresowań

- pomoc w przygotowaniu do zajęć

- poranne ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia rytmiczne

- przygotowywanie do śniadania, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience

- nauka mycia rąk i sposobu korzystania z toalety

9.00-9.30

- śniadanie

- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawykow higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie

9.30-11.00

- realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą

- organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, gry edukacyjne

11.00-12.00

- zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym

- spacery, wycieczki, poznanie śrdowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu

12.00-12.15

- przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe

12.15-12.45

- obiad

- realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami

- kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie

12.45-13.00

- czynności higieniczne

- rozchodzenie się dzieci, które nie zostają na popołudniu

13.00-14.30

- zabawy rytmiczno-ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy tematyczne

- zabawy w kącikach zainteresowań

- czynności higieniczne i samoobsługowe

14.30-14.45

- podwieczorek

14.45-15.30

- zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

- układanie puzzli, gry stolikowe, zabawy na placu przedszkolnym

- porządkowanie sali

15.30-16.00

- rozchodzenie się dzieci przebywających w przedszkolu do godz. 16.00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA- 5 LATKI

6.30-8.00

- schodzenie się dzieci

- zabawy dowolne podejmowane  z inicjatywy dzieci

- rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z realizowaną tematyką oraz zainteresowaniami dzieci

- rozmowy z rodzicami

- oglądanie książek, czasopism dziecięcych

8.00-8.30

- praca z dzieckiem indywidualna lub zespołowa wspomagająca rozwój

(stymulująco-kompensacyjna, wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym)

8.30-9.00

- zabawy w kącikach zainteresowań

- wykonywanie zadań indywidualnych

- pomoc w przygotowaniu do zajęć

- czynności porządkowe

- zestaw ćwiczeń porannych

- zabawy rytmiczne

- czynności higieniczno-porządkowe

- przygotowanie do śniadania

9.00-9.30

- śniadanie

- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawykow higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie

9.30-11.15

- realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o nową podstawę programową

- organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć

11.15 -12.00

- zabawy, gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka

- zabawy swobodne i organizowanie na placu przedszkolnym

- spacery i wycieczki

12.00-12.15

- przygotowanie do obiadu

- czynności higieniczno-porządkowe

12.15-12.45

- obiad

- realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami

- kulturalne zachowanie się przy stole

12.45-13.00

- relaks po obiedzie

- słuchanie muzyki relaksacyjnej

13.00-14.30

- zabawy rytmiczno-ruchowe organizowane przez nauczyciela

- zabawy tematyczne, w kącikach zainteresowań

14.30-14.45

- podwieczorek

- 14.45-15.30

- zabawy według upodobań dzieci

- układanie puzzli, gry stolikowe

- zabawy na placu przedszkolnym

- porządkowanie sali

15.30-16.00

- odbiór dzieci przebywających w placówce do godz. 16.00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA- 6 LATKI

6.30-8.00

- schodzenie się dzieci

- zabawy dowolne podejmowane  z inicjatywy dzieci

- rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z realizowaną tematyką oraz zainteresowaniami dzieci

- rozmowy z rodzicami

- oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych

8.00-8.30

- praca z dzieckiem indywidualna lub zespołowa wspomagająca rozwój

(stymulująco-kompensacyjna, wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym)

- rozmowy indywidualne z dziećmi

- zabawy dowolne

8.30-9.00

- zabawy w kącikach zainteresowań

- wykonywanie zadań indywidualnych

- pomoc w przygotowaniu do zajęć

- praca dyżurnych

- czynności porządkowe

- zestaw ćwiczeń porannych

- zabawy rytmiczne

- czynności higieniczno-porządkowe

9.00-9.30

- śniadanie - kulturalne zachowanie się przy stole

9.30-11.15

- realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o nową podstawę programową

- organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajć

11.15-12.00

- zabawy, gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka

- zabawy swobodne i organizowanie na placu przedszkolnym

- spacery i wycieczki

12.00-12.15

- przygotowanie do obiadu

- czynności higieniczno-porządkowe

12.15-12.45

- obiad

- realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami

- kulturalne zachowanie się przy stole

12.45-13.00

- relaks po obiedzie

- słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, poważnej

13.00-14.30

- zabawy rytmiczno-ruchowe organizowane przez nauczyciela

- zabawy tematyczne, w kącikach zainteresowań

14.30-14.45

- podwieczorek

- 14.45-15.30

- zabawy według upodobań dzieci

- układanie puzzli, gry stolikowe

- zabawy na placu przedszkolnym

- porządkowanie sali

15.30-16.00

- odbiór dzieci przebywających w placówce do godz. 16.00

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: