Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

INFORMACJE DLA RODZICÓW

GRUPA SÓWKI

WYCHOWAWCA: mgr WIOLETA SUŁEK

KONTAKT: w.sulek@zdolina.pl

 

W MIESIĄCU MAJU

GRUPA SÓWKI ZAMIERZA ZREALIZOWAĆ

NASTĘPUJĄCE TREŚCI

 

I TYDZIEŃ

Temat tygodnia: MOJA MIEJSCOWOŚĆ MÓJ REGION

Cele operacyjne.

Dziecko:

 • obserwuje architekturę, piękno krajobrazu w miejscu zamieszkania, wymienia znajdujące się w nim zabytki i ważne instytucje,
 • podczas wycieczki przestrzega obowiązujących zasad, właściwie zachowuje się w miejscach publicznych,
 • wskazuje położenie swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski,
 • uczestniczy w zabawach słownikowych i gramatycznych, rozpoznaje herb oraz ciekawe miejsca i ważne budynki w swojej miejscowości,
 • wymienia zalety życia w małej miejscowości i w dużej miejscowości,
 • skupia uwagę na przekazie literackim,
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • zadaje pytania na temat historii i kultury swojej miejscowości i swojego regionu, ogląda wytwory sztuki ludowej, wyjaśnia znaczenie słowa skansen,
 • z uwagą słucha innych i wypowiada się na forum grupy poprawnie pod względem gramatycznym,
 • wykorzystuje naturalne efekty perkusyjne podczas śpiewania piosenki,
 • rozpoznaje i nazywa instrumenty, gra na nich.
 • wymienia nazwy wybranych zawodów; wymienia korzyści wynikające z ich wykonywania
 • bada i porównuje masy przedmiotów: na oko, za pomocą wagi,
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji podanej przez N,
 • wymienia cechy charakterystyczne dla miasta i dla wsi,
 • wyjaśnia pojęcia adresat, nadawca; przygotowuje petycję do władz miejscowości swojego zamieszkania (w postaci rysunków),
 • wyodrębnia ze zbioru przesyłek listy i pocztówki, segreguje listy i pocztówki na podzbiory,
 • konstruuje budowle z klocków, maluje farbami kartonowe pudełka, projektuje elewację.

 

II TYDZIEŃ

Temat tygodnia: MOJA OJCZYZNA

Cele operacyjne.

Dziecko:

- nazywa i opisuje wygląd polskiego godła i flagi narodowej, śpiewa refren polskiego hymnu,

- stosuje zwroty: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku; wskazuje na mapie wybrane miejsca,

- wypowiada się na temat obchodów Dnia Flagi,

- rysuje kredkami świecowymi na papierze ściernym na zadany temat,

 • wyjaśnia znaczenie słowa stolica, podaje jej nazwę i opisuje herb Warszawy,
 •  wymienia ważne i charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie,
 •  aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • sprawnie liczy obiekty w zakresie 6,
 • poprawnie oblicza działania matematyczne, wpisuje odpowiednie liczby we właściwe miejsca,
 • wyjaśnia, jaka zabudowa jest charakterystyczna dla dużego miasta,
 •  wykonuje układ ruchowy do piosenki, • reaguje na umówione sygnały,
 •  wskazuje położenie Polski na mapie Europy i podaje nazwy państw sąsiadujących z Polską,
 • rozpoznaje i układa z części flagi Niemiec, Czech, Słowacji,
 • wypowiada się na temat charakterystycznych cech Słowacji, Czech i Niemiec,
 •  aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej,
 •  opisuje symbole Unii Europejskiej, koloruje rysunek flagi Unii Europejskiej,
 •  wymienia polskie symbole narodowe i podaje ich charakterystyczne cechy,
 • maluje farbami na podkładzie z kaszy jęczmiennej.

 

III TYDZIEŃ ŁĄKA W MAJU

Cele operacyjne.

Dziecko:

 • ogląda, wącha kwiaty, słucha różnych odgłosów na łące, opisuje swoje wrażenia,
 • wymienia charakterystyczne cechy łąki wiosną,
 • nazywa kwiaty i zioła rosnące na łące, występujące na niej zwierzęta,
 • rozpoznaje i nazywa kwiaty występujące na łące,
 • wyjaśnia, w jaki sposób rolnicy wykorzystują łąkę, podają przykłady,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach metodą R. Labana,
 • dostrzega symetrię w kształtach owadów,
 • wyjaśnia pojęcie owady, wymienia nazwy owadów żyjących na łące,
 • wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt,
 • poprawnie stosuje rzeczowniki w liczbie mnogiej,
 • poprawnie stosuje przymiotniki, przysłówki, spójniki,
 • śpiewa piosenkę,
 • oddaje nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej,
 • sprawnie liczy obiekty w zakresie 6,
 • poprawnie oblicza działania matematyczne, wpisuje we właściwe miejsca odpowiednie liczby,
 • samodzielnie określa położenie owadów, układa sylwety owadów według instrukcji N.,
 • układa i rozwiązuje zagadki,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach metodą R. Labana.
 • wypowiada się na temat zjawiska tęczy, wymienia kolory występujące w tęczy,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny zielne,
 • aktywnie uczestniczy w doświadczeniach, wyciąga wnioski,
 • wykonuje przestrzenną sylwetę biedronki.

 

IV TYDZIEŃ

Temat tygodnia: ŚWIĘTO RODZICÓW

Cele operacyjne.

Dziecko:

 • opisuje rolę rodziców w swoim życiu, podaje informacje na temat rodziców, poznaje znaczenie słowa święto,
 • powtarza wiersz z pamięci,
 • wymienia cechy swojej mamy i swojego taty,
 • wykonuje portrety rodziców pastelami olejnymi,
 • wyjaśnia rolę matki w rodzinie,
 • tworzy zdrobnienia, dobiera określenia przymiotnikowe potrzebne do opisania mamy, formułuje zdania,
 • rozwiązuje proste zadania z treścią, dodaje elementy w zakresie 6 i w zakresie 10,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • opisuje rolę ojca w swoim życiu,
 • opisuje wygląd mężczyzny za pomocą określeń przymiotnikowych,
 • wymienia czynności, w których może pomóc tacie,
 • układa zdania do obrazków, kończy rozpoczęte zdania,
 • wypowiada zdanie w podanym rytmie,
 • śpiewa piosenkę,
 • opowiada o ulubionych zajęciach, zabawach i sportach poszczególnych członków rodziny; wymienia nazwy zabaw, w które można się bawić z rodzicami w domu i poza nim,
 • formułuje pełne zdanie, łącząc czasownik z rzeczownikiem,
 • wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wspólnych zabaw,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • okazuje swoim rodzicom miłość i szacunek,
 • podaje przykłady niespodzianek dla rodziców; wymienia czynności, w których wykonywaniu może pomóc mamie i tacie,
 • tworzy formę przestrzenną: skleja rulon, wycina i przykleja elementy, zawiązuje wstążkę,
 • śpiewa piosenki, recytuje wiersze, używając odpowiedniej intonacji głosu, gestu i mimiki.

 

 

KALENDARIUM NA MAJ NASZEJ GRUPY:

 

9 MAJA – Zumba

10 MAJA - Joga

12 MAJA – sesja zdjęciowa

13 MAJA – udział w przedstawieniu ekologicznym w ZPK

17 MAJA – zajęcia muzyczne

19 MAJA – zajęcia z Panią Pedagog

23 MAJA -Zumba

24 MAJA – Joga

31 MAJA – zajęcia muzyczne

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: