Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

Język Angielski

Język angielski

Nauczyciel:

mgr Klaudia Tysowska - Bera

k.tysowska@zdolina.pl

GRUPY: Sówki, Liski

W GRUDNIU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 

I TYDZIEŃ: Utrwalanie słownictwa związanego z dniem i nocą (day; night; sun; star(s); quiet; noisy; up; down; sleep; Let’s play!).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-utrwala i poszerza wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach słuchowo-ruchowych                           i manipulacyjnych;

-słucha historyjki Story 3 i manipuluje właściwymi obrazkami, których nazwy słyszy w nagraniu;

-wykonuje czynności usłyszane w nagraniu;

-poszerza słownictwo w zabawach rozwijających motorykę małą;

-potrafi nazwać karty obrazkowe wskazane przez Nauczyciela;

-rozumie treść nagrania i odgrywa jego treść całym ciałem;

-identyfikuje postacie i zjawiska wydające głośne dźwięki.

 

 

II TYDZIEŃ: Utrwalenie i poszerzenie materiału leksykalnego (day; night; sun; star(s); noisy; quiet; up; down; get up; sleep; Let’s play!).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy rozwijającej koncentrację;

-utrwala słownictwo w zabawie manipulacyjnej rozwijającej motorykę małą;

-utrwala słowa oznaczające czynności;

-rozumie treść nagrań i zgodnie z nią działa;

-utrwala słownictwo z całego działu w zabawach aktywizujących zmysły;

-odgrywa historyjkę Story 3 i próbuje powtarzać kluczowe słownictwo, które słyszy w nagraniu.

 

III TYDZIEŃ: Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa związanego z zimą (winter; cold; snowman hat).

 

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-zapoznaje się i osłuchuje ze słownictwem związanym z zimą w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych oraz sensorycznych;

-słucha piosenki o zimie The Winter Song i obrazuje jej treść ruchem;

-poznaje i utrwala słownictwo związane z zimą w zabawach ruchowych;

-tworzy zimową kompozycję.

IVTYDZIEŃ: Święta Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi krajów anglosaskich (Christmas tree; star; Santa Claus; presents; teddy bear; blocks; bubbles;  Merry Christmas!).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-poznaje i utrwala znajomość słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia;

-poznaje niektóre zwyczaje świąteczne krajów anglosaskich;

-słucha historyjki świątecznej A Christmas Story i rozumie jej treść z kontekstu;

-słucha piosenki świątecznej Little Star i obrazuje jej treść ruchem.

 

 

GRUPY: Pszczółki, Wiewiórki, Niedźwiadki

W GRUDNIU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 

I TYDZIEŃ: Utrwalanie słownictwa związanego z pogodą (balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-utrwala słownictwo związane z pogodą;

-próbuje śpiewać piosenkę tematyczną I’m Flying i obrazuje jej treść ruchem;

-rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie jej inscenizacji;

-potrafi odpowiedzieć na proste pytania;

-bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, z elementami dramy, sportowych;

-aktywnie wykorzystuje kluczowe słownictwo związane z pogodą;

-utrwala struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie i odgrywanie treści rapu Go Away!;

-rozumie historyjkę i odgrywa jej treść ruchem;

-śpiewa piosenkę tematyczną I’m Flying!

 

II TYDZIEŃ: Zajęcia podsumowujące materiał leksykalny (balloon; warm; cold; sunny; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…; wind; storm; snow; Go away!; Come to us another day!; colours).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-utrwala i aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych związanych z pogodą;

-rozwija sprawność rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną w zabawie Chit-chat;

-śpiewa piosenkę tematyczną I’m Flying i odgrywa jej treść;

-bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, manipulacyjnych;

-potrafi odpowiedzieć na proste pytania;

-utrwala słownictwo i konstrukcje językowe w zabawach konsolidujących materiał  z całego działu;

-rozwija sprawności: rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną;

-śpiewa rap Go Away! oraz piosenkę tematyczną I’m Flying!

 

III TYDZIEŃ: Konsolidacja materiału leksykalnego (balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…; wind; storm; snow; Go away!; Come to us another day!; colours).

Wprowadzenie słownictwa związanego z zimą (winter; snowflakes; snowman; Santa; presents; snowing).

Cele operacyjne:

Dziecko:

-utrwala słownictwo z całego działu w twórczych zabawach konsolidujących materiał;

-osłuchuje się ze strukturami językowymi używanymi w codziennych sytuacjach związanych                  z zabawami plastycznymi;

-stosuje poznane słownictwo oraz struktury językowe w naturalnym kontekście aktywności plastycznych i gier ruchowych;

-śpiewa piosenkę tematyczną I’m Flying!;

-odgrywa historyjkę całym ciałem, powtarzając głośno kluczowe słownictwo;

-poznaje słownictwo związane z zimą;

-utrwala znajomość słownictwa podczas śpiewania i odgrywania piosenki Winter Time!;

-utrwala słownictwo poprzez aktywne wykorzystanie plakatu;

-poprawnie reaguje na polecenia wydawane przez nauczyciela.

 

IV TYDZIEŃ: Utrwalenie słownictwa i struktur językowych związanych z zimą (winter; snowflakes; snowman; Santa; presents; snowing; under; tree).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-utrwala słownictwo w zabawie głosowej;

-rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie multisensorycznej;

-utrwala słownictwo podczas śpiewania i odgrywania piosenki Winter Time!;

-wykorzystuje poznane słownictwo w pracy twórczej.

 

 

 

GRUPY: Myszki, Zajączki, Biedronki, Sarenki.

W GRUDNIU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 

I TYDZIEŃ: Utrwalanie słownictwa związanego z pogodą (It’s sunny!;It’s windy!;It’s raining!; sunglasses; scarf; umbrella; Let’s go out!; It’s a sunny (windy /rainy) day! Splash!)

Cele operacyjne:

Dziecko:

-potrafi właściwie nazwać ilustracje związane z pogodą;

-utrwala znajomość piosenki aktywizującej Story 3  Action Song i próbuje ją śpiewać;

-potrafi zauważyć i właściwie nazwać elementy związane z pogodą, odróżniając od siebie dwie podobne ilustracje;

-pamięta słówka i zwroty związane z pogodą;

-śpiewa piosenkę tematyczną Let’s Go Out!;

-rozpoznaje ze słuchu wprowadzone słownictwo i potrafi wskazać właściwą ilustrację wśród kilku innych.

 

II TYDZIEŃ: Konsolidacja materiału leksykalnego z całego rozdziału (It’s sunny!;It’s windy!;It’s raining!; sunglasses; scarf; umbrella; Let’s go out!; Splash!).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-rozpoznaje ze słuchu słownictwo związane z pogodą;

-rozumie polecenia nauczyciela oraz instrukcje słyszane w nagraniu;

-potrafi dopasować dodatki do stroju kukiełki w zależności od warunków pogodowych;

-utrwala i poszerza słownictwo z całego działu w zabawach twórczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych;

-używa słownictwa związanego z pogodą  w naturalnym kontekście przygotowania tablicy pogodowej;

-śpiewa piosenkę tematyczną  Let’s Go Out!

 

III TYDZIEŃ: Wprowadzenie i utrwalanie słownictwa związanego z zimą (snow; snowballs; snowman; eyes; nose; mouth; tummy; hat; scarf; coat).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-poznaje i utrwala słownictwo związane z zimą;

-słucha zimowej piosenki The Winter Song i obrazuje jej treść ruchem;

-wykorzystuje słownictwo w naturalnym kontekście zimowej wycieczki;

-tworzy własnego bałwana, reagując na wypowiedzi nauczyciela.

IV TYDZIEŃ: Święta Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi krajów anglosaskich (stockings; decorations; milk and biscuits; Christmas tree; Santa Claus).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-poznaje i utrwala znajomość słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia;

-poznaje niektóre zwyczaje świąteczne krajów anglosaskich;

-słucha historyjki świątecznej The Christmas Story i rozumie jej treść z kontekstu;

-słucha piosenki świątecznej The Christmas Song i obrazuje jej treść ruchem;

-utrwala znajomość słownictwa i rozwija sprawność rozumienia go ze słuchu w zabawie z elementami dramy;

-próbuje śpiewać piosenkę świąteczną The Christmas Song i obrazuje jej treść ruchem;

-konstruuje i dekoruje choinkę.

 

 

GRUPY: Żabki, Jeżyki, Motylki.

W MIESIĄCU GRUDNIU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 

I TYDZIEŃ: Utrwalanie słownictwa związanego z pogodą i sportem (orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis; It’s... hot and sunny (cloudy/foggy /snowing); I like.. (swimming); Do you like... (swimming)?; Yes, I do!;  No, I don’t!).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-utrwala i aktywnie wykorzystuje nazwy kolorów oraz słownictwo związane ze sportem i pogodą;

-poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie i odgrywanie treści  rapu Yes, I Do! No, I Dont’t!;

-rozwija sprawność rozumienia ze słuchu;

-bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych i ruchowych, aktywnie wykorzystując poznane słownictwo;

-zaznacza czynności, które lubi wykonywać w zależności od warunków pogodowych;

-utrwala i aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych;

-rozwija sprawność rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną w zabawie Chit-chat;

-bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych,  z elementami dramy, manipulacyjnych;

-koloruje ilustrację zgodnie z kodem, by dowiedzieć  się, jakie przedmioty zostały ukryte.

 

II TYDZIEŃ: Podsumowanie i aktywizacja poznanego słownictwa (orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skis skipping rope; It’s... hot and sunny(cloudy/foggy/ snowing); I like... (swimming); Do you like... (swimming)?; Yes, I do!; No, I don’t!).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-utrwala słownictwo i konstrukcje językowe w twórczych zabawach konsolidujących materiał z całego działu;

-rozwija sprawność rozumienia ze słuchu;

-ćwiczy zadawanie pytań o preferencje;

-bierze udział w zabawach muzycznych, badawczych, rytmicznych, manipulacyjnych, ruchowych;

-słucha nagrania i wykreśla obrazki zgodnie z jego treścią;

-osłuchuje się ze strukturami językowymi używanymi  w codziennych sytuacjach związanych                 z zabawami tematycznymi;

-stosuje poznane słownictwo oraz struktury językowe w naturalnym kontekście aktywności plastycznych  i gier ruchowych;

-odgrywa historyjkę całym ciałem oraz za pomocą rekwizytów, powtarzając głośno kluczowe słownictwo.

 

III TYDZIEŃ: Zajęcia kulturowe. Wprowadzenie i utrwalanie słownictwa związanego z zimą i życiem dzieci  w Wielkiej Brytanii (winter; skiing; angel; snow; Christmas pudding; Santa Claus; It’s snowing).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-zapoznaje się i osłuchuje ze słownictwem związanym  z zimą i życiem dzieci w Wielkiej Brytanii;

-słucha piosenki tematycznej It Is Winter! i odgrywa  jej treść;

-reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania;

-utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych, poznawczych i manipulacyjnych.

 

IV TYDZIEŃ: Zajęcia kulturowe. Utrwalanie słownictwa związanego z życiem dzieci w Wielkiej Brytanii zimą (winter; skiing; angel; snow; Christmas pudding; Santa Claus; It’s snowing).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-powtarza i utrwala słownictwo związane z zimą  i życiem dzieci w Wielkiej Brytanii;

-stara się śpiewać piosenkę tematyczną It Is Winter!  i odgrywa jej treść;

-rozwija świadomość kulturową w zabawie Christmas crackers;

-reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania;

-liczy elementy tego samego rodzaju i koloruje właściwe liczby;

-utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych i poznawczych i manipulacyjnych.

 

 

 

 

GRUPY: Sówki, Liski

W LISTOPADZIE PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 

I Tydzień: Utrwalenie i poszerzenie materiału leksykalnego w zabawach twórczych  i multisensorycznych. (fruit; apple; pear; banana; fruit salad; plate; colours).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy aktywizującej zdolności komunikacyjne

•             utrwala słownictwo w zabawach rozwijających spostrzegawczość, koncentrację oraz motorykę małą

•             utrwala słownictwo z całego działu w zabawach z elementami dramy, poznawczych i aktywizujących zmysły

•             odgrywa treść historyjki Story 2 ze zrozumieniem

•             utrwala słownictwo w twórczej zabawie tematycznej

 

II Tydzień: Zapoznanie ze słownictwem związanym z dniem i nocą. (day; night; sun; star(s); quiet; noisy; up; down).

Cele operacyjne:                                                                                                                                            

Dziecko:

•             poznaje słownictwo opisujące dzień i noc

•             słucha kluczowych słów i wyrażeń

•             obrazuje słownictwo ruchem i gestem

•             reaguje na proste polecenia Nauczyciela

•             utrwala i poszerza słownictwo poznane na wcześniejszych zajęciach

•             identyfikuje poznane zjawiska i potrafi je wskazać

 

III Tydzień: Konsolidacja i utrwalanie wprowadzonego materiału w oparciu o historyjkę. (day; night; sun; star(s); noisy; quiet; up; down).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             rozpoznaje kluczowe słownictwo w piosence Good Day, Good Night

•             słucha piosenki i odgrywa jej treść

•             przyporządkowuje obrazki do odpowiedniej grupy

•             reaguje na proste polecenia Nauczyciela

•             utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach słuchowo ruchowych

•             słucha historyjki Story 3 i rozumie jej treść z kontekstu

•             próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem

•             utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

 

IV Tydzień: Utrwalanie słownictwa w zabawach manipulacyjnych i ruchowych. (day; night; sun; star(s); quiet; noisy;up; down; sleep; Let’s play!).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala i poszerza wprowadzone dotąd słownictwo  w zabawach słuchowo-ruchowych i manipulacyjnych

•             słucha historyjki Story 3 i manipuluje właściwymi obrazkami, których nazwy słyszy w nagraniu

•             wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

•             poszerza słownictwo w zabawach rozwijających motorykę małą

•             potrafi nazwać karty obrazkowe wskazane przez Nauczyciela

•             rozumie treść nagrania i odgrywa jego treść całym ciałem

•             identyfikuje postacie i zjawiska wydające głośne dźwięki

 

V Tydzień: Utrwalenie i poszerzenie materiału leksykalnego w twórczej zabawie multisensorycznej. (day; night; sun; star(s); noisy; quiet; up; down; get up; sleep; Let’s play!).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy rozwijającej koncentrację

•             utrwala słownictwo w zabawie manipulacyjnej rozwijającej motorykę małą

•             utrwala słowa oznaczające czynności

•             rozumie treść nagrań i zgodnie z nią działa

•             utrwala słownictwo z całego działu w zabawach aktywizujących zmysły

•             odgrywa historyjkę Story 3 i próbuje powtarzać kluczowe słownictwo, które słyszy w nagraniu

 

GRUPY: Pszczółki, Wiewiórki, Niedźwiadki

W LISTOPADZIE PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

I              Tydzień: Podsumowanie i poszerzenie materiału leksykalnego w zabawach twórczych     i multisensorycznych. (carrots; corn; peas; beetroots; pot; rainbow soup; colours; Do you want… (peas/ corn)?; No, thank you!; Yes, I do!.)

Cele operacyjne:

Dziecko:

●            utrwala słownictwo w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

●            rozwija sprawności: rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

●            bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych, ruchowych

●            potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z tematyką zajęć

●            utrwala słownictwo w twórczych zabawach konsolidujących materiał

●            osłuchuje się ze strukturami językowymi używanymi w codziennych sytuacjach związanych              z zabawami sensorycznymi  i plastycznymi

●            stosuje poznane słownictwo oraz struktury językowe w naturalnym kontekście zabawy

●            odgrywa historyjkę całym ciałem oraz za pomocą rekwizytów, powtarzając głośno kluczowe słownictwo

 

II Tydzień: Zapoznanie ze słownictwem związanym z pogodą. (balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…)

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • poznaje słownictwo związane z pogodą
 • osłuchuje się z kluczowymi zwrotami opisującymi warunki pogodowe w nagraniu The Weather Flash! i obrazuje jego treść ruchem
 • poznaje nazwy czynności w oparciu  o piosenkę Weather Action Song i obrazuje jej treść ruchem
 • rozwija sprawność rozumienia ze słuchu
 • utrwala i poszerza zakres leksykalny  w tematyce związanej z pogodą
 • osłuchuje się ze słownictwem poprzez słuchanie piosenki tematycznej I’m Flying i odgrywanie jej treści
 • rozwija sprawność rozumienia ze słuchu
 • bierze udział w zabawach muzyczno- ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych
 • prowadzi balon przez labirynt pogodowy do tęczy.

 

III Tydzień: Poszerzenie struktur językowych i rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w oparciu

o rymowankę. (balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…; wind; storm; snow; Go away!; Come to us another day!..)

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala słownictwo związane z pogodą,

•             próbuje śpiewać piosenkę tematyczną I’m Flying i obrazuje jej treść ruchem

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie jej inscenizacji

•             bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, z elementami dramy, sportowych

•             utrwala i poszerza materiał leksykalny

•             bierze udział w zabawach muzycznych ruchowych, komunikacyjnych, słuchowych

•             stara się śpiewać piosenkę Weather Action Song i obrazuje jej treść ruchem

•             osłuchuje się z nowymi konstrukcjami językowymi obrazując treść rapu Go Away!

•             rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Weather magic

•             potrafi odpowiedzieć na proste pytania

 

IV Tydzień: Aktywne użycie wyrażeń językowych związanych z pogodą. (balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…; wind; storm; snow; Go away!; Come to us another day!)

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala i aktywnie wykorzystuje kluczowe słownictwo związane z pogodą

•             utrwala struktury językowe przydatne  w codziennej komunikacji poprzez słuchanie   i odgrywanie treści rapu Go Away!

•             rozumie historyjkę i odgrywa jej treść ruchem

•             utrwala i aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych związanych z pogodą

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną w zabawie Chit-chat

•             śpiewa piosenkę tematyczną I’m Flying  i odgrywa jej treść

•             bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, manipulacyjnych

•             wykreśla symbole ilustrujące brzydką pogodę

 

V Tydzień: Konsolidacja i poszerzenie materiału leksykalnego w twórczej zabawie manipulacyjnej. Aktywizowanie zmysłu dotyku w kontekście językowym. (balloon; warm; cold; windy; stormy; snowing; What's the weather like? It’s…; wind; storm; snow; Go away!; Come to us another day!; colours)

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala słownictwo i konstrukcje językowe  w zabawach konsolidujących materiał  z całego działu

•             rozwija sprawności: rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

•             śpiewa rap Go Away! oraz piosenkę tematyczną I’m Flying!

•             utrwala słownictwo z całego działu  w twórczych zabawach konsolidujących materiał

•             osłuchuje się ze strukturami językowymi używanymi w codziennych sytuacjach związanych         z zabawami plastycznymi

•             stosuje poznane słownictwo oraz struktury językowe w naturalnym kontekście aktywności plastycznych i gier ruchowych,

•             śpiewa piosenkę tematyczną I’m Flying!

•             odgrywa historyjkę całym ciałem oraz za pomocą rekwizytów, powtarzając głośno kluczowe słownictwo

 

GRUPY: Myszki, Sarenki, Biedronki, Zajączki

W LISTOPADZIE PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

ITydzień: Utrwalenie materiału leksykalnego w zabawie tematycznej. Aktywizowanie

zmysłów smaku i węchu w kontekście językowym. (apples; lemons; peppers; cheese; picnic; picnic basket; Yummy, yum!; Yucky!; Yes, yes, please!).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             zna i przypomina sobie słownictwo wprowadzone w tym rozdziale

•             potrafi rozpoznać artykuły spożywcze na fragmencie ilustracji i właściwie je nazwać

•             potrafi zaśpiewać piosenkę tematyczną i rozumie jej treść

•            utrwala i poszerza słownictwo z całego działu w zabawach słuchowo-ruchowych, multisensorycznych oraz tematycznych

•             używa słownictwa z całego działu  w naturalnym kontekście

 

 

II Tydzień: Wprowadzenie słownictwa związanego z pogodą. (It’s sunny!; It’s windy!; It’s raining!; sunglasses; scarf; umbrella).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             poznaje wyrażenia opisujące pogodę

•             słucha nowych słów i zwrotów w kontekście i właściwie na nie reaguje

•             rozpoznaje wyrażenia używane przez nauczyciela

•             utrwala znajomość słownictwa związanego  z pogodą i potrafi je powtórzyć

•             słucha nowych słów i zwrotów w kontekście i właściwie na nie reaguje

•             śpiewa piosenkę o pogodzie Let’s Go Out!  i obrazuje jej treść ruchem

•             słucha historyjki Story 3 i rozumie jej treść

•             rozpoznaje słownictwo używane przez nauczyciela

 

III Tydzień: Utrwalanie znajomości słownictwa w piosence aktywizującej Story 3 Action Song. (It’s sunny!; It’s windy!; It’s raining!; sunglasses; scarf; umbrella; Let’s go out!; Splash!)

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             potrafi zaśpiewać piosenkę tematyczną Let’s Go Out!

•             utrwala znajomość słówek i zwrotów związanych z pogodą w zabawach muzyczno-ruchowych z elementami pantomimy, rozwijających koncentrację, badawczych

•             uczy się śpiewać piosenkę Story3 Action Song i odgrywa jej treść

•             potrafi określić, jakich przedmiotów brakuje, uwzględniając przedstawione warunki pogodowe

 

IV Tydzień: Utrwalenie kluczowego słownictwa związanego z pogodą w zabawach  multisensorycznych. (It’s sunny!; It’s windy!; It’s raining!; sunglasses; scarf; umbrella; Let’s go out!; It’s a sunny (windy /rainy) day! Splash!).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             potrafi właściwie nazwać ilustracje związane z pogodą

•             utrwala znajomość piosenki aktywizującej Story 3  Action Song i próbuje ją śpiewać

•             potrafi zauważyć i właściwie nazwać elementy związane z pogodą, odróżniając od siebie dwie podobne ilustracje

•             pamięta słówka i zwroty związane z pogodą

•             śpiewa piosenkę tematyczną Let’s Go Out!

•             rozpoznaje ze słuchu wprowadzone słownictwo i potrafi wskazać właściwą ilustrację wśród kilku innych

 

V Tydzień: Konsolidacja materiału leksykalnego z całego rozdziału poprzez odgrywanie historyjki (It’s sunny!; It’s windy!; It’s raining!; sunglasses; scarf; umbrella; Let’s go out!; Splash!)

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             rozpoznaje ze słuchu słownictwo związane  z pogodą

•             rozumie polecenia nauczyciela oraz instrukcje słyszane w nagraniu,

•             potrafi dopasować dodatki do stroju kukiełki w zależności od warunków pogodowych

•             utrwala i poszerza słownictwo z całego  działu w zabawach twórczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych

•             używa słownictwa związanego z pogodą w naturalnym kontekście przygotowania tablicy pogodowej

•             śpiewa piosenkę tematyczną  Let’s Go Out!

 

GRUPY: Motylki, Żabki, Jeżyki

W LISTOPADZIE PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

I Tydzień: Podsumowanie i zastosowanie materiału leksykalnego w naturalnym kontekście zabawy konstrukcyjnej oraz poprzez odegranie historyjki. (circle; triangle; square; star; lift; telescope; space rocket; space robot; red; yellow; blue; pink; purple.)

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala słownictwo w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

•             rozwija sprawności: rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

•             bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych, ruchowych

•             ćwiczy czytanie globalne

•             osłuchuje się ze strukturami językowymi używanymi  w codziennych sytuacjach związanych          z zabawami tematycznymi

•             stosuje poznane słownictwo oraz struktury językowe w naturalnym kontekście zabaw konstrukcyjnych

•             odgrywa historyjkę całym ciałem oraz za pomocą rekwizytów i powtarza głośno kluczowe słownictwo

 

II Tydzień: Przypomnienie nazw kolorów oraz wprowadzenie słownictwa związanego ze sportem         w zabawach muzyczno-ruchowych. (orange; green; brown; white; black;  swimming; playing; jumping; skiing;  skipping rope;  swimsuit; football; skis).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             powtarza lub poszerza zakres znajomości nazw kolorów (yellow, red, blue, pink, purple, orange, green, brown, white, black)

•             poznaje nazwy czynności związanych ze sportem

•             aktywnie utrwala nazwy liczebników głównych w zakresie 1–10 oraz struktury opisujące proces korzystania z windy poprzez rap Let’s Take the Lift!

•             utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: rytmicznych, ruchowych i manipulacyjnych

•             poszerza zakres leksykalny o znajomość słownictwa związanego z pogodą

•             utrwala kluczowe słownictwo poprzez chant  The Sports Flash

•             osłuchuje się z wyrażeniem I like… poprzez słuchanie piosenki tematycznej i odgrywanie jej treści

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

•             bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych środków tematycznych

•             słucha nagrania i dorysowuje właściwe przedmioty

 

III Tydzień: Konsolidacja materiału leksykalnego. Rozwijanie sprawności komunikacyjnych w zabawie Chit chat. (orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skipping rope; skis; It’s... hot and sunny (cloudy/foggy/ snowing)?;  I like... (swimming); Can I have... (a swimsuit)?).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala nazwy poznanych kolorów oraz słownictwo związane ze sportem i pogodą

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie jej inscenizacji

•             bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, z elementami dramy

•             utrwala materiał leksykalny w zabawach konsolidujących słownictwo

•             bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, komunikacyjnych, słuchowych

•             stara się śpiewać piosenkę tematyczną I Like Sport

•             rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Chit-chat

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie komiksu ilustrującego jej treść

•             koloruje przedmioty zgodnie z treścią historyjki

 

IV Tydzień: Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz sprawności komunikacyjnej. Odgrywanie historyjki.  (orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skis; skipping rope; It’s ... hot and sunny (cloudy/foggy/ snowing); I like... (swimming); Do you like... (swimming)?; Yes, I do!; No, I don’t!)

Cele operacyjne:

Dziecko:

 

•             utrwala i aktywnie wykorzystuje nazwy kolorów oraz słownictwo związane ze sportem              i pogodą

•             poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie                      i odgrywanie treści  rapu Yes, I Do! No, I Dont’t!,

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu,

•             bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych i ruchowych, aktywnie wykorzystując poznane słownictwo

•             zaznacza czynności, które lubi wykonywać w zależności od warunków pogodowych

•             utrwala i aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną w zabawie Chit-chat

•             bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych,  z elementami dramy, manipulacyjnych

•             koloruje ilustrację zgodnie z kodem, by dowiedzieć  się, jakie przedmioty zostały ukryte

 

V Tydzień: Podsumowanie i zastosowanie materiału leksykalnego w naturalnym kontekście. (orange; green; brown; white; black; swimsuit; football; skis skipping rope; It’s... hot and sunny(cloudy/foggy/ snowing); I like... (swimming); Do you like... (swimming)?; Yes, I do!; No, I don’t!)

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

•             ćwiczy zadawanie pytań o preferencje

•             bierze udział w zabawach muzycznych, badawczych, rytmicznych, manipulacyjnych, ruchowych

•             słucha nagrania i wykreśla obrazki zgodnie z jego treścią

•             utrwala słownictwo z całego działu w twórczych zabawach konsolidujących materiał

•             osłuchuje się ze strukturami językowymi używanymi  w codziennych sytuacjach związanych z zabawami tematycznymi

•             stosuje poznane słownictwo oraz struktury językowe  w naturalnym kontekście aktywności plastycznych  i gier ruchowych

•             odgrywa historyjkę całym ciałem oraz za pomocą rekwizytów, powtarzając głośno kluczowe słownictwo

 

PAŹDZIERNIK

GRUPY: Sówki; Liski

W PAŹDZIERNIKU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 

I Tydzień: Wprowadzenie i aktywizacja słownictwa związanego z jesienią. (autumn; windy; mushrooms; red; yellow; leaves).

Cele operacyjne:                                                                                                                                            

Dziecko:

 • poznaje i utrwala słownictwo związane z jesienią w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych oraz sensorycznych
 • słucha piosenki o jesieni The Autumn Song i obrazuje jej treść ruchem
 • tworzy jesienną kompozycję

 

II Tydzień: Utrwalanie słownictwa związanego z jedzeniem w zabawach muzycznych  i manipulacyjnych. (apple; banana; pear; fruit salad; plate; delicious.).

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • utrwala poznane słownictwo w zabawach poznawczych, manipulacyjnych oraz  muzyczno-ruchowych
 • poznaje piosenkę tematyczną Chop, Chop!
 • utrwala znajomość nazw kolorów
 • reaguje na proste polecenia Nauczyciela
 • utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach słuchowo ruchowych
 • słucha historyjki Story 2 i rozumie jej treść z kontekstu
 • próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem
 • utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

 

III Tydzień: Konsolidacja słownictwa w oparciu o zabawy ruchowe i tematyczne. (apple; pear; banana; fruit salad; plate; red; yellow; green).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach  z elementami dramy, manipulacyjnych oraz  słuchowo-ruchowych

•             śpiewa piosenkę tematyczną Chop, Chop!

•             słucha historyjki Story 2 i odgrywa jej treść całym ciałem

•             wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

•             ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej nazwy kolorów

•             utrwala kluczowe słownictwo w zabawach muzycznych, ruchowych, tematycznych oraz manipulacyjnych

•             utrwala nazwy kolorów i owoców w ćwiczeniu rozwijającym motorykę małą

•             wykonuje czynności słyszane w nagraniu i rozwija sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie ruchowo-muzycznej

 

IV Tydzień: Utrwalenie i poszerzenie materiału leksykalnego w zabawach twórczych  i multisensorycznych. (fruit; apple; pear; banana; fruit salad; plate; colours).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy aktywizującej zdolności komunikacyjne

•             utrwala słownictwo w zabawach rozwijających spostrzegawczość, koncentrację oraz motorykę małą

•             utrwala słownictwo z całego działu w zabawach z elementami dramy, poznawczych i aktywizujących zmysły

•             odgrywa treść historyjki Story 2 ze zrozumieniem

•             utrwala słownictwo w twórczej zabawie tematycznej

 

GRUPY: Pszczółki, Wiewiórki, Niedźwiadki.

W PAŹDZIERNIKU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

I Tydzień: Wprowadzenie słownictwa związanego z jesienią. (autumn; leaves; red; yellow; green; raining; windy; puddles; wellies; jump; put on...)

Cele operacyjne:

Dziecko:

●            poznaje słownictwo związane z jesienią

●            poznaje/przypomina sobie kolory: red, yellow, orange

●            poznaje piosenkę Autumn Time!

●            rozwija sprawność rozumienia języka obcego poprzez zabawy manipulacyjne i ruchowe

●            utrwala słownictwo w zabawach multisensorycznych i ruchowych

●            śpiewa piosenkę Autumn Time! i rozumie jej treść

●            rozumie znaczenie słów z kontekstu

●            aktywnie wykorzystuje poznane słownictwo w pracy twórczej

 

II Tydzień: Utrwalanie słownictwa związanego z jedzeniem w zabawach ruchowych, muzycznych   i manipulacyjnych. (carrots; corn; peas; beetroots; pot; rainbow soup; colours..)

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

●            utrwala słownictwo związane z jedzeniem

●            potrafi nazwać warzywa wskazane na obrazku przez nauczyciela

●            śpiewa piosenkę tematyczną My Rainbow Soup

●            rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie piosenki tematycznej  i odgrywanie jej treści

●            potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z tematyką zajęć

●            poznaje konstrukcje językowe przydatne  w codziennych sytuacjach poprzez słuchanie rapu     I Am Hungry!

●            powtarza treść nagrania The Vegetable Flash!

●            rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Veggies for Boo

●            bierze udział w zabawach muzyczno- ruchowych, manipulacyjnych

●            potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z tematyką zajęć

 

III Tydzień: Utrwalanie słownictwa i struktur językowych w zabawach muzycznych i poznawczych. (carrots; corn; peas; beetroots; pot; rainbow soup; Do you want… (peas/corn)?; No, thank you!; Yes, I do! colours;).

Cele operacyjne:

Dziecko:

●            utrwala i aktywnie wykorzystuje słownictwo związane z jedzeniem

●            utrwala konstrukcje językowe przydatne  w codziennej komunikacji w oparciu o rap  I Am Hungry!

●            rozwija sprawność rozumienia ze słuchu

●            bierze udział w zabawach muzycznych, muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych   i ruchowych aktywnie wykorzystując poznane słownictwo

●            utrwala i aktywnie używa słownictwa oraz struktur językowych związanych z jedzeniem

●            rozwija sprawność rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

●            śpiewa piosenkę tematyczną My Rainbow Soup

●            bierze udział w zabawach muzycznych i manipulacyjnych

●            tworzy własną zupę, umieszczając naklejki przedstawiające warzywa

●            potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z tematyką zajęć

 

IV Tydzień: Podsumowanie i poszerzenie materiału leksykalnego w zabawach twórczych   i multisensorycznych. (carrots; corn; peas; beetroots; pot; rainbow soup; colours; Do you want… (peas/ corn)?; No, thank you!; Yes, I do!.)

Cele operacyjne:

Dziecko:

●            utrwala słownictwo w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

●            rozwija sprawności: rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

●            bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych, ruchowych

●            potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z tematyką zajęć

●            utrwala słownictwo w twórczych zabawach konsolidujących materiał

●            osłuchuje się ze strukturami językowymi używanymi w codziennych sytuacjach związanych  z zabawami sensorycznymi  i plastycznymi

●            stosuje poznane słownictwo oraz struktury językowe w naturalnym kontekście zabawy

●            odgrywa historyjkę całym ciałem oraz za pomocą rekwizytów, powtarzając głośno kluczowe słownictwo

 

 

 

 

GRUPY: Biedronki, Myszki, Sarenki.

W PAŹDZIERNIKU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 

I Tydzień: Wprowadzenie i aktywizacja słownictwa związanego z jesienią. (autumn; autumn tree; red; yellow; berries; apples; pumpkin; hedgehog.).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             poznaje i utrwala słownictwo związane z jesienią,

•             słucha jesiennej piosenki The Autumn Song i obrazuje jej treść ruchem

•             tworzy jesienną kompozycję

 

II Tydzień: Utrwalenie materiału leksykalnego w zabawie aktywizującej zmysł węchu. (apples; lemons; peppers; cheese; cheese sandwich; Yes, please!).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala znajomość nazw artykułów spożywczych

•             słucha piosenki Story 2 Action Song i ilustruje jej treść ruchem

•             potrafi rozpoznać, wskazać i właściwie nazwać poznane wcześniej artykuły spożywcze

•             potrafi wskazać i właściwie nazwać poznane wcześniej po zapachu artykuły spożywcze

•             reaguje na proste polecenia nauczyciela

 

III Tydzień: Poszukiwanie produktów żywnościowych przy piosence. Odgrywanie historyjki  z kukiełkami. (apples; lemons; peppers; cheese; picnic; Yummy, yum!; Yes, yes, please!).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala słownictwo związane z jedzeniem

•             słucha rymowanki o jedzeniu i wskazuje odpowiednie ilustracje

•             śpiewa piosenkę o jedzeniu i identyfikuje  w jej treści wcześniej poznane słownictwo

•             odgrywa historyjkę Story 2, wcielając się  w  jej bohaterów

•             potrafi przyporządkować produkty tego samego rodzaju do jednej kategorii

•             utrwala znajomość słownictwa związanego  z jedzeniem w naturalnym kontekście

 

IV Tydzień: Utrwalenie materiału leksykalnego w zabawie tematycznej. Aktywizowanie

zmysłów smaku i węchu w kontekście językowym. (apples; lemons; peppers; cheese; picnic; picnic basket; Yummy, yum!; Yucky!; Yes, yes, please!).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             zna i przypomina sobie słownictwo wprowadzone w tym rozdziale

•             potrafi rozpoznać artykuły spożywcze na fragmencie ilustracji i właściwie je nazwać

•             potrafi zaśpiewać piosenkę tematyczną i rozumie jej treść

 •            utrwala i poszerza słownictwo z całego działu w zabawach słuchowo-ruchowych, multisensorycznych oraz tematycznych

•             używa słownictwa z całego działu  w naturalnym kontekście

 

GRUPY: Jeżyki, Motylki, Żabki.

W PAŹDZIERNIKU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 

I Tydzień: Przygotowanie do regularnego udziału w zajęciach języka angielskiego. Wprowadzenie słownictwa związanego z pomieszczeniami w domu. (autumn; house; conkers; fish and chips; It’s rainy!; I sleep; I eat; I play hide and seek; I play conkers.).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             zapoznaje się i osłuchuje ze słownictwem związanym  z jesienią i życiem dzieci w Wielkiej Brytanii

•             słucha piosenki tematycznej Every Day in Autumn  i odgrywa jej treść

•             utrwala kluczowe słownictwo, odgrywając treść chantu The Autumn Flash!

•             reaguje na polecenia nauczyciela i odpowiada na proste pytania

•             utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, słuchowych i poznawczych i manipulacyjnych

 

II Tydzień: Konsolidacja materiału leksykalnego. Wprowadzenie nazw kolejnych kolorów. Rozwijanie sprawności komunikacyjnych w zabawie tematycznej (circle; triangle; square; star; lift; telescope;  space rocket;  space robot;  red; yellow; blue;  pink; purple).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala słownictwo związane z kosmosem

•             śpiewa piosenkę tematyczną

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez   słuchanie historyjki i oglądanie jej inscenizacji,

•             bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych, manipulacyjnych, badawczych, z elementami dramy

•             rozwija sprawność komunikacyjną w zabawie Chit-chat

•             słucha piosenki Action Song i odgrywa jej treść całym ciałem

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie komiksu ilustrującego jej treść

 

III Tydzień: Utrwalanie słownictwa oraz rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w zabawach. (circle; triangle; square; star; red; yellow; blue; pink; purple;  lift; telescope; space rocket; space robot.).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala i aktywnie wykorzystuje słownictwo związane  z figurami geometrycznymi  i kosmosem

•             poznaje struktury językowe przydatne w codziennej komunikacji poprzez słuchanie  i odgrywanie treści  rapu Yes, I Can!

•             bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych i ruchowych, aktywnie wykorzystując poznane słownictwo

•             słucha nagrania i odnajduje ukryte  figury geometryczne

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

•             bierze udział w zabawach muzycznych, z elementami dramy, manipulacyjnych

 

IV Tydzień: Podsumowanie i zastosowanie materiału leksykalnego w naturalnym kontekście zabawy konstrukcyjnej oraz poprzez odegranie historyjki. (circle; triangle; square; star; lift; telescope; space rocket; space robot; red; yellow; blue; pink; purple.)

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala słownictwo w zabawach konsolidujących materiał z całego działu

•             rozwija sprawności: rozumienia ze słuchu oraz komunikacyjną

•             bierze udział w zabawach muzycznych, rytmicznych, manipulacyjnych, ruchowych

•             ćwiczy czytanie globalne

•             osłuchuje się ze strukturami językowymi używanymi  w codziennych sytuacjach związanych          z zabawami tematycznymi

•             stosuje poznane słownictwo oraz struktury językowe w naturalnym kontekście zabaw konstrukcyjnych

•             odgrywa historyjkę całym ciałem oraz za pomocą rekwizytów i powtarza głośno kluczowe słownictwo

 

 

GRUPY: Sówki, Liski

WE WRZEŚNIU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 

I Tydzień: Zapoznanie  z bohaterami kursu. Wprowadzenie zwrotów Hello! oraz Bye-bye! (Hello!; Max; Lilly; Bye-bye!)

Cele operacyjne:                                                                                                                                            

Dziecko:

 • doświadcza pozytywnego kontaktu z językiem obcym
 • poznaje zwroty na powitanie i pożegnanie
 • poznaje dwoje bohaterów kursu
 • poznaje piosenki na rozpoczęcie oraz zakończenie zajęć: Hello! Bye-bye!
 • odgrywa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Hello! Bye-bye!
 • utrwala znajomość zwrotów Hello! oraz Bye-bye!
 • poznaje Boo, głównego bohatera kursu
 • reaguje na proste polecenia Nauczyciela.

II Tydzień: Wprowadzenie nazw kolorów (red, yellow, green, leaves).

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • śpiewa piosenki na rozpoczęcie i zakończenie zajęć: Hello! Bye-bye!
 • utrwala znajomość imion bohaterów kursu oraz zwrotów na powitanie i pożegnanie
 • poznaje nazwy kolorów
 • wskazuje kolory, których nazwy słyszy
 • utrwala znajomość nazw kolorów w zabawie konstrukcyjnej
 • reaguje na proste polecenia Nauczyciela
 • utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa
 • w zabawach słuchowo-ruchowych
 • słucha historyjki Story 1 i rozumie jej treść z kontekstu
 • próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem
 • utrwala znajomość kluczowego słownictwa w zabawie manipulacyjnej.

III Tydzień: Utrwalanie słownictwa w zabawach multisensorycznych (Hello, Bye- Bye, red, yellow, green, leaves).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa  w zabawie muzyczno-ruchowej Active Time 1

•             słucha historyjki Story 1 i odgrywa jej treść całym ciałem

•             wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

•             ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej nazwy kolorów

•             utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa w zabawach multisensorycznych

•             aktywnie utrwala słownictwo, wykonując czynności usłyszane w nagraniu

•             utrwala znajomość nazw kolorów, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, precyzję palców i dłoni oraz koncentrację.

IV Tydzień: Utrwalenie i poszerzenie materiału. (Hello, Bye- Bye, red, yellow, green, leaves

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala znajomość wprowadzonego dotąd słownictwa

w zabawach słuchowo-ruchowych,

•             słucha historyjki Story 1 i odgrywa jej treść całym ciałem

•             wykonuje czynności usłyszane w nagraniu

•             ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej znajomość nazw kolorów

•             utrwala znajomość słownictwa z całego działu w twórczych zabawach aktywizujących zmysły

•             śpiewa piosenki poznane w tym rozdziale i odgrywa ich treść całym ciałem

•             słucha historyjki Story 1 i odgrywa jej treść całym ciałem

•             utrwala słownictwo w naturalnym kontekście kontaktu z przyrodą

•             rozwija koordynację ręka – oko.

V Tydzień: Zapoznanie z nazwami owoców. (apple; banana; pear; fruit salad; plate; delicious.).

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             poznaje nazwy owoców w zabawie multisensorycznej

•             powtarza nazwy owoców

•             utrwala słownictwo w zabawach badawczych ruchowych, manipulacyjnych i sensorycznych

•             utrwala poznane słownictwo w zabawach rytmiczno-słownych, manipulacyjnych i ruchowych

•             identyfikuje owoce i potrafi je wskazać

•             reaguje na proste polecenia Nauczyciela.

GRUPY: Pszczółki, Wiewiórki, Niedźwiadki

WE WRZEŚNIU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

I Tydzień: Zapoznanie  z bohaterami kursu. Wprowadzenie nazw przedmiotów z najbliższego otoczenia dzieci (Hello!; Bye-bye!;  Max, Lilly, Boo;  backpack; book;  stickers; crayons..)

Cele operacyjne:

Dziecko:

●            zaznajamia się ze strukturą zajęć języka angielskiego

●            zapoznaje się z bohaterami kursu

●            osłuchuje się z nazwami przedmiotów z najbliższego otoczenia poprzez słuchanie nagrania The Backpack Flash!

●            słucha piosenek na powitanie i pożegnanie oraz ilustruje ich treść całym ciałem

●            bierze udział w zabawach muzyczno- ruchowych

●            obrazuje treść piosenek na powitanie i pożegnanie ruchem

●            utrwala i poszerza słownictwo związane z najbliższym otoczeniem

●            powtarza i ilustruje treść nagrania  The Backpack Flash!

●            utrwala znajomość słownictwa poprzez zabawy muzyczne, rytmiczno- słowne i ruchowe

●            utrwala słownictwo poprzez wskazywanie postaci.

II Tydzień: Utrwalanie materiału leksykalnego. Wprowadzenie nazw kolorów w zabawach

muzycznych, ruchowych,  z elementami dramy. (Hello!; Bye-bye!;  Boo; Max; Lilly; backpack; book; stickers; crayons; rainbow;  yellow; orange; red; green; blue; purple; pink.)

Cele operacyjne:

Dziecko:

●            stara się śpiewać piosenki na powitanie i pożegnanie

●            poszerza znajomość słownictwa o nazwy kolorów

●            utrwala i aktywnie ćwiczy poznane słownictwo oraz konstrukcje w zabawach muzycznych

słuchowo–ruchowych, słownych, z elementami dramy

●            ogląda inscenizację historyjki i rozumie jej treść z kontekstu

●            śpiewa piosenki na powitanie i pożegnanie,

●            śpiewa piosenkę What’s in the Backpack?  i uzupełnia jej treść o brakujące słowa

●            utrwala słownictwo oraz konstrukcje językowe i aktywnie używa go w zabawach z kostką, muzyczno-ruchowych, i z elementami dramy.

III Tydzień: Konsolidacja słownictwa w zabawach multisensorycznych. (Hello!; Bye-bye!; Boo; Max; Lilly; backpack; book; stickers; crayons; rainbow; yellow; orange; red; green; blue; purple; Have you got a rainbow, too?; Yes, I have.)

Cele operacyjne:

Dziecko:

●            aktywnie wykorzystuje poznane słownictwo i konstrukcje językowe

●            bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych, manipulacyjnych, z elementami dramy

●            rozwija sprawność rozumienia w zabawie The colours of the rainbow

●            utrwala i aktywnie używa słownictwa i konstrukcji językowych

●            uczestniczy w zabawach z kostką, muzycznych, ruchowych i zabawie sensorycznej

●            śpiewa piosenkę What’s in the Backpack?

●            rysuje i koloruje tęczę.

IV Tydzień: Utrwalenie i poszerzenie materiału leksykalnego  w zabawach multisensorycznych. (Hello!; Bye-bye!;  Boo; Max; Lilly; backpack; book; stickers; crayons; rainbow;  yellow; orange; red; green; blue; purple;  Have you got a rainbow, too?; Yes, I have.)

Cele operacyjne:

Dziecko:

●                           aktywnie używa słownictwa w zabawach poznawczych,  z elementami dramy, muzyczno-ruchowych i manipulacyjnych

●            śpiewa piosenkę Rainbow Song i obrazuje jej treść za pomocą elementów wyprawki

●            słucha historyjki, rozumie i powtarza jej treść, odgrywa ją całym ciałem

●            utrwala i stosuje poznane słownictwo i struktury w naturalnym kontekście twórczych zabaw ruchowych i plastycznych

●            potrafi nazwać kolory na zrobionej wspólnie tęczy

●            śpiewa piosenkę Rainbow Song

●            potrafi odegrać historyjkę i stara się aktywnie używać zawartego w niej słownictwa.

V Tydzień: Wprowadzenie  w tematykę rozdziału. Zapoznanie  z nazwami wybranych warzyw. (carrots; corn;  peas; beetroots;  yellow; orange; red; blue; green; purple; pink).

Cele operacyjne:

Dziecko:

●            poznaje nazwy niektórych warzyw

●            osłuchuje się ze słownictwem podczas zabawy rytmicznej The Vegetable Flash!

●            utrwala słownictwo biorąc udział w zabawach: rytmicznych, muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych

●            poszerza zakres leksykalny o znajomość słownictwa związanego z jedzeniem

●            rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie piosenki tematycznej i odgrywanie jej treści

●            utrwala słownictwo biorąc udział w zabawach muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych

●            łączy talerz każdej postaci z właściwą miniaturą warzywa

●            potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z tematyką zajęć.

GRUPY: Myszki, Zajączki, Biedronki, Sarenki

WE WRZEŚNIU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 

I Tydzień: Zapoznanie dzieci z bohaterami kursu. (Hello; Bye-bye!; Where are you?; red; yellow; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             potrafi się przywitać i pożegnać

•             poznaje bohaterów kursu i umie ich nazwać

•             poznaje/przypomina sobie kolory: yellow, red, blue

•             poznaje piosenki na rozpoczęcie  i zakończenie zajęć: Hello Boo!, Bye-bye!

•             śpiewa piosenki na rozpoczęcie  i zakończenie zajęć: Listen, Listen!, Hello Boo! Bye-bye!

•             utrwala znajomość nazw kolorów

•             poznaje nazwy części twarzy

•             słucha historyjki Story 1

•             reaguje na proste polecenia nauczyciela

 

II Tydzień: Utrwalanie słownictwa  w zabawach multisensorycznych. (yellow; red; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala nazwy kolorów oraz nazwy części twarzy w zabawach rytmicznych, muzycznych i ruchowych

•             reaguje na proste polecenia nauczyciela

•             utrwala znajomość poznanego słownictwa

•             śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść

•             przypomina sobie historyjkę Story 1 i rozumie jej treść

•             reaguje na polecenia nauczyciela.

III Tydzień: Konsolidacja i utrwalanie słownictwa w zabawach ruchowych .  (yellow; red; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala znajomość poznanego słownictwa

•             śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść

•             przypomina sobie historyjkę Story 1 i rozumie jej treść

•             reaguje na polecenia nauczyciela

•             powtarza materiał z całego działu

•             utrwala znajomość poznanego słownictwa  zabawach muzyczno-ruchowych oraz  z elementami dramy

•             śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść

•             reaguje na polecenia nauczyciela.

IV Tydzień: Podsumowanie  i rozszerzenie zakresu leksykalnego. (yellow; red; blue; eyes; ears; nose; mouth; hair).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             utrwala znajomość słownictwa z całego działu w zabawach z elementami dramy, manipulacyjnych, słuchowo-ruchowych

•             śpiewa poznane piosenki i rozumie ich treść

•             rozwija sprawność rozumienia języka obcego z kontekstu

•             utrwala znajomość materiału z całego działu w zabawach twórczych, badawczych, manipulacyjnych

•             ćwiczy poznane słownictwo w nowym kontekście

•             rozumie proste wypowiedzi nauczyciela i właściwie na nie reaguje

•             odgrywa historyjkę Story 1 i rozumie jej treść.

V Tydzień: Poznanie słownictwa związanego z żywnością i jedzeniem. Wprowadzenie  w tematykę rozdziału. (apples; lemons; peppers; cheese; sandwich; picnic).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             poznaje słownictwo związane z jedzeniem

•             słucha rymowanki o jedzeniu The Food Flash! i wskazuje właściwe ilustracje

•             rozpoznaje kształt różnych artykułów spożywczych i je nazywa

•             słucha piosenki o jedzeniu Dee-doo-damm! i obrazuje jej treść ruchem

•             utrwala znajomość słownictwa w zabawach rytmicznych, muzyczno-ruchowych, słownych

•             utrwala piosenkę o jedzeniu Dee-doo-damm!

•             wskazuje odpowiednie artykuły spożywcze  i je nazywa

•             słucha historyjki Story 2 i rozumie jej treść.

GRUPY: Jeżyki, Żabki, Motylki

WE WRZEŚNIU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 

I Tydzień: Przygotowanie do regularnego udziału w zajęciach języka angielskiego. Wprowadzenie słownictwa związanego z pomieszczeniami w domu. (Boo; Max; Lilly, Hello! What’s your name?;My name is…;How old are you? I’m six, one; two,three, four, five, six; house; attic ;bedroom; bathroom; dining room; kitchen; sleep; brush my teeth; eat; cook; play hide and seek).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             zaznajamia się ze strukturą zajęć języka angielskiego

•             osłuchuje się ze zwrotami grzecznościowymi  i słownictwem służącym codziennej komunikacji

•             słucha piosenek na powitanie i pożegnanie i ilustruje ich treść całym ciałem

•             poznaje bohaterów kursu

•             bierze udział w zabawach muzycznych, ruchowych  i manipulacyjnych

•             obrazuje treść piosenek na powitanie i pożegnanie ruchem

•             poznaje i osłuchuje się z nazwami pomieszczeń   w domu oraz czynności

•             utrwala znajomość słownictwa poprzez zabawy muzyczne, rytmiczno-słowne i ruchowe

•             poznaje nową konstrukcję językową poprzez piosenkę tematyczną Every Day

•             obrazuje treść piosenki całym ciałem

•             utrwala słownictwo w zabawie multisensorycznej poprzez słuchanie nagrania i wskazywanie właściwych pomieszczeń.

II Tydzień: Utrwalanie i konsolidacja materiału w zabawach multisensorycznych. (house; kitchen; attic, bedroom, bathroom, dining room, sleep, brush my teeth, eat, play hide and seek; big; small; windows; door; roof; chimney).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             stara się śpiewać piosenki na powitanie i pożegnanie

•             utrwala i aktywnie ćwiczy poznane słownictwo oraz konstrukcje w zabawach muzycznych słuchowo–ruchowych, słownych, z elementami dramy

•             ogląda inscenizację historyjki i rozumie jej treść  z kontekstu

•             aktywnie utrwala poznane słownictwo oraz konstrukcję językową w zabawie z kostką

•             śpiewa piosenki na powitanie i pożegnanie

•             utrwala słownictwo oraz konstrukcje językowe  i aktywnie ćwiczy je w zabawach manipulacyjnych, rytmiczno-ruchowych i rozwijających spostrzegawczość

•             rozwija sprawność komunikacyjną, ćwicząc stosowanie krótkich odpowiedzi

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu.

 

III Tydzień: Aktywizacja słownictwa w zabawach manipulacyjnych. (house; kitchen; attic, bedroom, bathroom, dining room, sleep, brush my teeth, eat, play hide and seek; big; small; windows; door;  roof; chimney).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             aktywnie wykorzystuje poznane słownictwo i konstrukcje językowe w zabawach rozwijających koncentrację, ruchowych

•             poszerza zakres słownictwa, ilustrując treść wiersza całym ciałem

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu, łącząc postacie  z właściwymi pomieszczeniami w domu na podstawie treści nagrania

•             utrwala i aktywnie używa słownictwa i konstrukcji językowych w zabawach poznawczych, manipulacyjnych, ruchowych i muzycznych,

•             śpiewa piosenkę tematyczną

•             ćwiczy słownictwo, nazywając elementy,  dorysowując ich fragmenty i je kolorując.

IV Tydzień: Podsumowanie wiedzy w kontekście zabaw twórczych i multisensorycznych. (house; attic; bedroom; bathroom; dining room; kitchen; sleep; brush my teeth; eat; play hide and seek; big; small; windows; door;  roof; chimney.).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             aktywnie używa słownictwa w zabawach z elementami dramy i muzyczno-ruchowych,

•             utrwala poznane słownictwo w zabawie multisensorycznej

•             ćwiczy poznane słownictwo w zabawie rozwijającej pamięć i spostrzegawczość

•             utrwala materiał leksykalny

•             utrwala i stosuje poznane słownictwo i struktury w naturalnym kontekście twórczych zabaw

•             potrafi nazwać elementy stworzonego samodzielnie domku z tektury

•             ćwiczy słownictwo w zabawie muzyczno-ruchowej

•             potrafi odegrać historyjkę i stara się aktywnie używać zawartego w niej słownictwa.

V Tydzień: Zapoznanie z nazwami figur geometrycznych w zabawach ruchowych  i manipulacyjnych. Przypomnienie kolorów podstawowych. (circle; triangle; square; star; red; yellow; blue; lift; telescope; space rocket; space robot.).

Cele operacyjne:

Dziecko:

•             poznaje nazwy figur geometrycznych

•             przypomina sobie i utrwala nazwy kolorów podstawowych

•             osłuchuje się z nazwami liczebników głównych  w zakresie 1–10 oraz słownictwem opisującym proces korzystania z windy poprzez rap Let’s Take the Lift!

•             utrwala słownictwo, biorąc udział w zabawach: rytmicznych, poznawczych, ruchowych oraz manipulacyjnych

•             poszerza zakres leksykalny o znajomość słownictwa związanego z kosmosem

•             utrwala kluczowe słownictwo poprzez chant  The Space Flash

•             rozwija sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie piosenki tematycznej i odgrywanie jej treści

•             bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych środków tematycznych

•             utrwala słownictwo i przygotowuje się do czytania globalnego poprzez ćwiczenia.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: