Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

INFORMACJE DLA RODZICÓW

GRUPA BIEDRONKI

WYCHOWAWCA: mgr JUSTYNA JUREK - MILER

KONTAKT: j.jurek@zdolina.pl

 

 

I tydzień 30.05.2022 r. – 03.06.2022 r.

Temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni

 

Zaplanowane treści programowe:

Ja

Emocje, radzenie sobie z nimi

 • próby nazywania swoich emocji.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

Komunikowanie się w grupie

 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Procesy poznawcze

Myślenie (twórcze)

 • przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, ukośnej linii – w górę itp.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Intuicja geometryczna

 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Działalność plastyczna

Barwy wokół nas

 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych.

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie kredkami
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

II tydzień 06.06.2022 r. – 10.06.2022 r.

Temat tygodnia: Projekt Las

Zaplanowane treści programowe:

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

II tydzień 13.06.2022 r. – 17.06.2022 r.

Temat tygodnia: Wakacyjne podróże

 

Zaplanowane treści programowe:

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • uczestniczenie w zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.

Środki transportu i ruch drogowy

 • poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki.

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 • omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • dzielenie się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów do rodziny.

Procesy poznawcze

Myślenie przyczynowo-skutkowe

 • układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

III tydzień 20.06.2022 r. – 24.06.2022 r.

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas

 

Zaplanowane treści programowe:

Treści programowe:

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Komunikowanie się w grupie

 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • rozwiazywanie prostych zagadek.

Pamięć

 • powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie kredkami
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Zaplanowane wydarzenia:

 

02.06.2022 r. – Dzień Dziecka

07.06.2022 r. – Zajęcia z muzyką

10.06.2022 r. – Parada Smoków w ramach Żmigrodzkich Dni Smoka

13.06.2022 r. – Zumba

14.06.2022 r. – Joga

14.06.2022 r. – Piknik Rodzinny w Nadleśnictwie Żmigród – godzina 16.00

15.06.2022 r. – wycieczka do Teatru Lalek we Wrocławiu na spektakl „Och, Emil”

17.06.2022 r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, grupy łączone

24.06.2022 r. – Zakończenie roku szkolnego

 

I tydzień 02.05.2022 r. – 06.05.2022 r.

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region

 

Zaplanowane treści programowe:

Miejscowość, region

Miejsce zamieszkania

·   określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto)

·   nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

·   zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).

Procesy poznawcze

Uwaga

·   skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

·   uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

·   słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

·   odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

·   rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

·   dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach

·   wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

W świecie techniki

Działalność badawcza

·   naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

·   wycinanie, wydzieranie, składanie papieru

·   tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

·   śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

·   uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

-  ze śpiewem

-  rytmicznych

-  ilustracyjnych.

W świecie sztuki – teatr

·   odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

·   uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

·   uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

II tydzień 09.05.2022 r. – 13.05.2022 r.

Temat tygodnia: Moja ojczyzna

 

Zaplanowane treści programowe:

Polska, Polacy

Poczucie przynależności narodowej

·   poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego

·   słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć.

Przyroda

Przyroda latem

·   poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli.

Procesy poznawcze

Uwaga

·   skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

·   uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

·   słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

·   odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

·   rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

·   porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

·   rysowanie kredkami

·   malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.

W świecie sztuki – film

Filmy dla dzieci

·   dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

·   śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

·   uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

-  ze śpiewem

-  rytmicznych

-  ilustracyjnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

·   uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

·   uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

III tydzień 16.05.2022 r. – 20.05.2022 r.

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę

 

Zaplanowane treści programowe:

Przyroda

Podstawy ekologii

·   poznawanie sposobów ochrony środowiska.

Przyroda wiosną

·   uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin).

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

·   obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.

Procesy poznawcze

Uwaga

·   skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

·   uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

·   słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

·   odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

·   rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

·   liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

·   porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

·   tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

·   śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

·   uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

-  ze śpiewem

-  rytmicznych

-  ilustracyjnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

·   uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

·   uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

IV tydzień 23.05.2022 r. – 27.05.2022 r.

Temat tygodnia: Łąka w maju

 

Zaplanowane treści programowe:

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda latem

·   obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie

·   poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli

·   rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.

Procesy poznawcze

Uwaga

·   skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

·   uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

·   słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

·   odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

·   rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

·   liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

·   porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

·   malowanie: palcami, dłonią, pędzlem

·   wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

·   śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

·   uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

-  ze śpiewem

-  rytmicznych

-  ilustracyjnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

·   uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

·   uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

IV tydzień 30.05.2022 r. – 03.06.2022 r.

Temat tygodnia: Święto rodziców

 

Zaplanowane treści programowe:

Rodzina

Wiedza o rodzinie

·   podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego

·   opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.

Rodzinne święta

·   dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt

·   określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.

Procesy poznawcze

Myślenie przyczynowo-skutkowe

·   układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.

Uwaga

·   skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

·   uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

·   słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

·   odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Wzajemna komunikacja

·   wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z drugą osobą.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

·   rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

·   liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

·   malowanie: palcami, dłonią, pędzlem

·   wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

·   śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

·   uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

-  ze śpiewem

-  rytmicznych

-  ilustracyjnych.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

·   przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

·   uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

·   uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

Wydarzenia:

02.05.2022 r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, grupy łączone

04.05.2022 r. – Dzień Strażaka

09.05.2022 r. – Dzień Biedronki, wycieczka do Biblioteki

10.05.2022 r. – zajęcia z muzyką, zajęcia integracyjne z pedagogiem

11.05.2022 r. – sesja zdjęciowa

13.05.2022 r. – spektakl ekologiczny w ZPK, finansowany przez Gminę Żmigród

16.05.2022 r. – Zumba

17.05.2022 r. – Joga

24.05.2022 r. – Zajęcia z muzyką

30.05.2022 r. – Zumba

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: