Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

Historia przedszkola

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole istnieje już od połowy XX w. Od 1953 r. do sierpnia 1976 r. funkcję dyrektora pełniła p. Weronika Szachowska. 15 sierpnia1976 r. funkcję dyrektora przedszkola nr 2 przy ul. Rybackiej objęła p. Jadwiga Markiewicz. Przedszkole w tym czasie było 3 oddziałowe, mieściło się tylko na parterze budynku. Wyższe kondygnacje zajmował żłobek (wcześniej przedszkole i żłobek były prowadzone przez Żmigrodzkie Zakłady Roszarnicze). W tym samym czasie przedszkole było w rozbudowie ( dobudowano nowe skrzydło - pomieszczenia na 2 oddziały, salę rekreacyjną i zaplecze socjalne: kuchnia, magazyny spożywcze i szatnię). W 1977 r. na wniosek władz nadrzędnych (Gminy, Dyrektorów Szkół) nastąpiła reorganizacja i do powyższego zaadaptowanego i dobudowanego budynku zostało przeniesione przedszkole nr 1. Funkcję dyrektora pełniła p. Zofia Werno, a od nowego roku szkolnego zastępcą została p. Jadwiga Markiewicz. Był to okres bardzo wytężonej pracy związanej z wyposażeniem budynku w meble, pomoce dydaktyczne.

Początkowo miała to być placówka 7 oddziałowa, jednak potrzeby społeczne były dużo większe i w związku z tym sala rekreacyjna została przeznaczona na oddział. W 1980 r. odeszła na zasłużoną emeryturę p. Zofia Werno, a na jej miejsce Kurator Oświaty i Wychowania powołał Jadwigę Markiewicz, zastępcą została p. Zofia Maksymowicz. Zwiększona wówczas została ilość oddziałów z 10 do 11. Wszystkie dzieci 6-letnie zostały objęte wychowaniem przedszkolnym i przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole. Do przedszkola uczęszczało ponad 300 dzieci i zatrudnionych było ok. 30 osób personelu. Przy takiej dużej ilości dzieci podjęto szereg działań w celu pozyskiwania rodziców, środowiska, zakładów pracy do współpracy i pomocy rzeczowej oraz finansowej. Pomoc ta przejawiała się poprzez różnorodną działalność, szczególną troską objęły nas placówki z terenu miasta, takie jak: Energomontaż, Żmigrodzkie Zakłady Roszarnicze "Żmilen", "POM", W-5 Pafawag, Zakłady Melioracyjne. Dzięki tym zakładom dokonano naprawy sprzętu ogrodniczego, obsadzono posesję krzewami oraz koszono trawę. Pozyskano do współpracy ŻOK, który okazywał bardzo przychylne nastawienie ( były wypożyczane sale dla oddziałów 6-latków, pomoc w organizowaniu wszelkich imprez dla dzieci i środowiska, tj. Bal Noworoczny, Dzień Dziecka, święta okolicznościowe).

Na uwagę zasługuje fakt organizowania zajęć otwartych dla rodziców, nauczycieli innych przedszkoli i szkół. Duże zaangażowanie wykazali pracujący nauczyciele; w większości oni byli inspiratorami wielu działań i angażowali rodziców w życie przedszkola. Przedszkole jako instytucja starała się wywiązać ze swoich podstawowych i statutowych zadań, aktywnie uczestniczyć w życiu środowiska, samodoskonaleniu.

W 1990 r. na własną prośbę zrezygnowała z funkcji dyrektora p. Jadwiga Markiewicz, a nowym dyrektorem została p. Zofia Maksymowicz. W 1991 r. przedszkole z ul. Rybackiej zostało przeniesione na ul. Czereśniową 9 - do budynku po byłym żłobku, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. W 2005 r., na zasłużoną emeryturę odeszła p. Zofia Maksymowicz, a funkcję przejęła pani dyrektor Mirela Skaczyło, natomiast funkcję z-cy społecznego p. Julia Kościelna. Przedszkole od tego roku jest już 10-oddziałowe; od oddziału  2,5 - 3 latów po oddział 6 - latków - zerówkowiczów.

Dnia 1 czerwca 2016 roku w wyniku wygranego Konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie "Zielona Dolina" tę zaszczytną funkcję przejęła P. Sylwia Sułek-Balcerzak, natomiast funkcję społecznego zastępcy przejęła P. Wiesława Adamowicz. Przedszkole w roku szkolnym 2016/2017 liczy sobie 10 oddziałów; 1 oddział 2,5 - 3 latków, 1 oddział 3 latków, 1 oddział 3-4 latków, 2 oddziały 4 latków, 1 oddział 4-5 latków, 3 oddziały 5-latków oraz 1 oddział zerówki - 6 latków.

W okresie od czerwca do września 2017 roku przedszkole ulega całkowitej przebudowie, dzięki projektowi Unijnemu pt." UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLU W ŻMIGRODZIE "ZIELONA DOLINA W RAMACH KOMPLEKSOWEJ PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA".

16 października 2017 roku następuje oficjalne i uroczyste otwarcie przedszkola, w którym biorą udział władze oraz zaproszeni goście. Przedszkole liczy sobie teraz 12 oddziałów; 4 oddziały 6- latków, 2 oddziały 5-latków, 1 oddział 4-5 latków, 3 oddziały 4-latków oraz 2 oddziały 3-latków.

W listopadzie 2018 r. zostaje utworzone w naszym przedszkolu stanowisko wicedyrektora, którym zostaje mgr Klaudia Bednarska.

Od września 2019 roku stanowisko wicedyrektora objęła Pani mgr Ewelina Kuźma.

Obecnie w roku szkolnym 2021/2022 mamy 2 oddziały 6-latków, 3 oddziały 5-latków, 1 oddział dzieci 4-5 letnich,  3 oddziały 4-latków, 3 oddziały 3-latków.

Przedszkole bierze udział w licznych projektach edukacyjnych, udziela się we wszystkich uroczystościach gminnych; m.in. Jarmark Bożonarodzeniowy, Jarmark Wielkanocny, Otwarcie Gminnego Żłobka w Żmigrodzie, Uroczystości z okazji 100-lecia Niepodległości, Parada Smoków. Jako placówka bierzemy też udział w akcjach charytatywnych- m.in. Ogólnopolski Projekt „Aniołkowe Granie”, który propaguje ideę pieczy zastępczej., akcje nakrętkowe na rzecz rehabilitacji i leczenia, akcje Kasztanobrania. Pani Dyrektor dba o poszerzanie zaplecza dydaktycznego, w każdej Sali znajduje się narzędzie multimedialne- ekran dotykowy, monitor interaktywny lub podłoga interaktywna. Każda sala przedszkolna wyposażona jest w komputer, klimatyzację oraz liczne pomoce dydaktyczne. Na  terenie przedszkola znajduje się nowoczesny plac zabaw. Zespół pracowników przedszkola łącznie z Panią Dyrektor i Wicedyrektor liczy sobie 41 osób.

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: