Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

Informacje dla rodziców

GRUPA BIEDRONKI - WYCH. JUSTYNA JUREK-MILER

 

Maj 04.05.2021 r. – 07.05.2021 r.

Temat tygodnia: Łąka wiosną

Zaplanowane treści programowe:

 • zakładanie ubrań, butów,
 • składanie ubrań przed leżakowaniem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny, masy solnej,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek.

Maj 10.05.2021 r. – 14.05.2021 r.

Temat tygodnia: Wiosna na wsi

Zaplanowane treści programowe:

 • samodzielne spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
 • samodzielne korzystanie z toalety.
 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • budowanie z naturalnych materiałów
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny
 • budowanie z naturalnych materiałów
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.

Maj 17.05.2021 r. – 21.05.2021 r.

Temat tygodnia: Znam różne zawody

Zaplanowane treści programowe:

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • odkładanie prac do teczek indywidualnych
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 • odpowiadanie na pytania.
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola,
 • określanie tego, co dziecko lubi robić
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie,
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci.
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Maj 24.05.2021 r. – 28.05.2021 r.

Temat tygodnia: Moi rodzice

Zaplanowane treści programowe:

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • dzielenie się swoimi przeżyciami,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny.
 • odpowiadanie na pytania,
 • podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.
 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu.
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.

KALENDARIUM

Zaplanowane wydarzenia:

 

10.05.2021 r. – Dzień Biedronki

12.05.2021 r. – Sesja zdjęciowa

13.05.2021 r. – Zajęcia integracyjne z pedagogiem

26.05.2021 r. – Dzień Mamy

 

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELEM:

W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

PO WCZESNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ Z NAUCZYCIELEM.

KONTAKT:

j.jurek@zdolina.pl

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny