Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

Informacje dla rodziców

GRUPA JEŻYKI - WYCH. BEATA ĆWIKLIŃSKA

KONTAKT: b.bender@zdolina.pl

 

Grupa Jeżyki w miesiącu Maju planuje zrealizować następujące treści:

Tydzień I

Temat Tygodnia:  Moja ojczyzna

Cele operacyjne:

 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej, utrwalanie symboli narodowych
 • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami
 • rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności liczenia oraz sprawności ruchowej
 • utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy
 • zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę
 • zapoznanie z legendą o Syrence
 • poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie
 • utrwalanie wiadomości na temat Polski
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia

Dziecko:

 • wymienia barwy na fladze Polski, nazywa symbole narodowe
 • wie, że flagi wywieszane są podczas świąt państwowych
 • poznaje nową technikę plastyczną, wykonuje pracę plastyczną
 • zapamiętuje wiersz i recytuje go indywidualnie i grupowo
 • wymienia symbole narodowe i opisuje ich wygląd
 • śpiewa rytmicznie piosenkę, łączy śpiew z ruchem
 • liczy sylwety owieczek
 • segreguje sylwety pierników według kształtu
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • przyjmuje podczas ćwiczeń odpowiednią postawę
 • w skupieniu słucha legendy opowiadanej przez nauczyciela
 • wymienia charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie
 • dzieli się z innymi dziećmi wiadomościami na temat Polski
 • prawidłowo odpowiada na pytania i rozwiązuje zadania

Tydzień II

Temat Tygodnia: Moja miejscowość, mój region

Cele operacyjne:

 • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych
 • rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania
 • przybliżanie wiadomości na temat polskich gór
 • utrwalanie wiedzy na temat instrumentów perkusyjnych
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w rytm muzyki
 • zwracanie uwagi na architekturę miejscowości zamieszkania
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, percepcji słuchowej oraz logicznego myślenia
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • poznanie cech charakterystycznych dla  wsi i dla miasta
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce
 • rozwijanie sprawności artykulacyjnej

Dziecko:

 • podczas wycieczki przestrzega obowiązujących zasad, właściwie zachowuje się w miejscach publicznych
 • wymienia nazwę miejscowości, w której mieszka, wypowiada się na jej temat
 • z uwaga słucha opowiadania i odpowiada na pytania
 • wymienia charakterystyczne cechy gór
 • prawidłowo wykonuje instrumentację do piosenki
 • wykonuje wymyślone przez siebie ruchy z wykorzystaniem rekwizytu
 •  wypowiada się na temat budynków znajdujących się w miejscu zamieszkania
 • układa i nazywa wybrane figury (koło, trójkąt)
 • słucha uważnie poleceń nauczyciela
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe
 • wymienia cechy charakterystyczne dla krajobrazu wiejskiego i dla krajobrazu miejskiego
 • segreguje obrazki według ustalonego kryterium
 • współpracuje z innymi dla osiągnięcia wyznaczonego celu
 • wykonuje makietę wsi lub miasta, dokłada i przykleja elementy
 • opowiada z czego słynie Kraków i Toruń
 • czyta całościowo z nauczycielem napisy i uczestniczy w ćwiczeniach ortofonicznych

Tydzień III

Temat Tygodnia: Łąka w maju

Cele operacyjne:

 • rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyrodą
 • poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki
 • zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela
 • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki
 • doskonalenie koordynacji słuchowo – wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium
 • rozwijanie sprawności ruchowej oraz orientacji przestrzennej
 • utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące
 • rozwijanie mowy, usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • przybliżanie dzieciom dóbr polskiej kultury
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i sprawności manualnej
 • wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych

Dziecko:

 • ogląda, wącha kwiaty, słucha odgłosów dochodzących z łąki; opisuje swoje wrażenia
 • nazywa kwiaty i zwierzęta charakterystyczne dla środowiska łąki
 • wymienia czynności, które można wykonywać podczas wycieczki na łąkę
 • w skupieniu słucha tekstu czytanego przez nauczyciela odpowiada na pytania związane z tekstem utworu
 • liczy sylwety kwiatów, układa odpowiednią liczbę kropek na sylwecie biedronki
 • grupuje sylwety kwiatów według koloru i kształtu
 • uczestniczy w zabawach kształtujących postawę ciała oraz zabawach orientacyjno - porządkowych
 • wymienia nazwy kwiatów występujących na łące, opisuje wygląd łąki w maju
 • z zainteresowaniem ogląda reprodukcje przedstawiające łąkę wiosenną
 • wycina z ramki obraz z łąką, wykonuje sylwetę rumianku
 • wymienia nazwy kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki z zainteresowaniem słucha informacji o pożytecznej roli owadów
 • naśladuje odgłosy dochodzące z łąki

Tydzień IV

Temat Tygodnia: Święto rodziców

Cele operacyjne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania
 • uświadomienie ważnej roli rodziców z życiu dziecka
 • rozwijanie pamięci odtwórczej
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo słuchowej
 • zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka
 • rozwijanie pamięci i spostrzegawczości
 • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki
 •  rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości  i logicznego myślenia
 •  rozwijanie umiejętności matematycznych
 • poznanie sposobów sprawiania rodzicom niespodzianek
 • zachęcanie do przygotowania niespodzianek dla rodziców
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie mowy
 • rozwijanie uwagi oraz sprawności ruchowej

Dziecko:

 • słucha z uwagą opowiadania i odpowiada na pytania
 • wie, jak ważni są  w jego życiu  rodzice, omawia z pamięci wygląd swoich rodziców
 • rysuje według instrukcji portret mamy i portret taty
 • wyjaśnia rolę mamy i taty w rodzinie
 • ćwiczy  pamięć poprzez częste powtarzanie wiersza, śpiewa piosenkę
 • podczas działań przy muzyce wykazuje się dużą sprawnością ruchową
 • wymienia nazwy różnych zawodów, opowiada o nich
 • segreguje, dopasowuje i dobiera obrazki i atrybuty pasujące do danego zawodu
 • poznaje przykłady niespodzianek, jakie może sprawić rodzicom
 • wypowiada się na określony temat
 • przygotowuje niespodziankę dla rodziców
 • wykonuje kwiatek dla mamy i skleja go zgodnie z instrukcją
 • wymienia wspólne zabawy z mamą i tatą
 • wypowiada się na temat spędzania czasu z mamą i tatą
 • słucha uważnie poleceń nauczyciela
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe

 

 

 

 

 

 

KALENDARIUM

12.05.2021 SESJA ZDJĘCIOWA

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELA:

W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

PO WCZESNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ Z NAUCZYCIELEM.

KONTAKT: b.bender@zdolina.pl

nauczyciel prowadzący: mgr Beata Ćwiklińska

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny