Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

GRUPA ZAJĄCZKI - DZIECI 5 LETNIE

W miesiącu MARCU w grupie BIEDRONKI realizowane będą następujące bloki tematyczne:

TYDZIEŃ I: 28.02.2023 – 02.03.2023

TEMAT TYGODNIA: Gdzie puka sztuka?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy o kinie,

budzenie zainteresowania literami.

 • doskonalenie umiejętności matematycznych, budzenie zainteresowania teatrem,

rozwijanie sprawności fizycznej.

 • rozwijanie wyobraźni podczas słuchania muzyki, ćwiczenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy, rozwijanie mowy, poznawanie zasad kulturalnego zachowania w muzeum.
 • rozwijanie postawy badawczej, poznanie wybranych instrumentów orkiestrowych,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • kłania się tak, aby powstała fala,
 • próbuje rozśmieszyć kolegę,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • dyskutuje na podstawie wysłuchanego tekstu, wypowiada się na temat kina,
 • bierze udział w zabawie,
 • poznaje literę r, R w toku zabaw,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren,
 • wymyśla tytuł dla filmu,
 • poprawnie wykonuje zadania, zgodnie bawi się z kolegami,
 • rzuca cień, układając kształty z rąk,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • porównuje liczebność zbiorów, poznaje różne rodzaje teatrów,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • śpiewa refren i zwrotkę piosenki,
 • rysuje na plecach kolegi zgodnie z usłyszanym tekstem,
 • przekazuje janczary tak, aby nie wydały dźwięku, przemieszczając się zgodnie z instrukcją,
 • prezentuje zwierzę lub postać z bajki, nie używając słów,
 • wskazuje obrazy namalowane przez tą samą osobę,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • tworzy dowolne ruchy dłonią do podanej melodii, naśladuje ruchy postaci do podanej melodii,
 • nieruchomieje podczas przerwy w muzyce,
 • wypowiada się na zaproponowany temat, wie, co to jest muzeum i jak należy zachować się na jego terenie,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy i obserwacji
 • odszukuje w nazwach litery r,
 • przekazuje pędzel stopami bez użycia rąk,
 • ozdabia literę cekinami i brokatem,
 • wykonuje budowle według własnego pomysłu
 • odgaduje, jaki instrument zagrał, dzieli jego nazwę na sylaby,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • poznaje właściwości fali dźwiękowej na drodze eksperymentów, nazywa wybrane instrumenty: kontrabas, harfę, trójkąt, marakasy, gitarę, akordeon, fortepian, skrzypce,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy i spaceru,
 • słucha melodii piosenki,
 • gra na instrumentach do słów piosenki,
 • ustawia się w rzędzie zgodnie ze wzrastającymi liczbami,
 • przeskakuje całą długość skakanki w 7 skokach
 • próbuje odgadnąć, co rysuje N.,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • rozwija słownictwo,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • śpiewa piosenkę,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach

 

TYDZIEŃ II: 06.03.2023 – 10.03.2023

TEMAT TYGODNIA: Co łączy kurę i dinozaura?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów.
 • zapoznanie z dinozaurami mięsożernymi, rozwijanie sprawności fizycznej
 • ćwiczenie umiejętności odtwarzania tekstu z różnym natężeniem głosu, rozwijanie dykcji podczas śpiewu, zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi.
 • zapoznanie z pracą paleontologa,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • naśladuje powitalny ryk dinozaura,
 • porusza się zgodnie z rytmem granym na bębenku,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,
 • porusza się jak dinozaur,
 • wie, jakie są różnice i podobieństwa między dinozaurami a współczesnymi zwierzętami,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren,
 • tworzy nazwę dinozaura pochodzącą od imienia,
 • zgodnie bawi się z kolegami.
 • mówi, co może przedstawiać narysowany wzór,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • zna cechy charakterystyczne dinozaurów mięsożernych,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • śpiewa refren i zwrotkę piosenki,
 • porusza się zgodnie z dźwiękiem instrumentu,
 • bierze udział w zabawie,
 • pokazuje sposób poruszania się dinozaura,
 • ruchem lub rysunkiem przedstawia wybraną część ciała dinozaura,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • śpiewa piosenkę z różnym natężeniem głosu, zwraca uwagę na odpowiednią artykulację głosek przy śpiewaniu piosenki,
 • zna fakty dotyczące wybranych gatunków zwierząt prehistorycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy i obserwacji,
 • wskazuje w wyrazie literę zgodnie z wyrzuconą liczbą kropek na kostce,
 • przemieszcza się tylko po krawędzi dywanu, wykonuje budowle według własnego pomysłu
 • naśladuje dinozaury zgodnie ze zmianami zachodzącymi w muzyce,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wie, kim jest paleontolog,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • słucha melodii piosenki,
 • gra na instrumencie do słów refrenu piosenki,
 • podaje liczbę spełniającą określony warunek,
 • bierze udział w zabawie
 • rozumie różne znaczenia słowa kostka,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • tworzy opowiadania w oparciu o historyjki obrazkowe,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy i obserwacji,
 • śpiewa piosenkę,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach,
 • wskazuje prawdziwe i fałszywe zdania,
 • odpowiada na pytanie tygodnia,

 

TYDZIEŃ III: 13.03.2023 – 17.03.2023

TEMAT TYGODNIA: Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,

budzenie zainteresowania literami.

 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,

rozwijanie sprawności fizycznej.

 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, ćwiczenie aparatu mowy,

zapoznanie z wybranymi ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi

 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie, zapoznanie ze znaczeniem wody dla środowiska oraz z korzyścią czerpaną z wody przez żywe organizmy
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • w utworzonej grupie wita się w wybrany sposób,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,
 • bierze udział w zabawie,
 • poznaje literę n, N w toku zabaw,
 • obserwuje pogodę, przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej zwrotkę,
 • przekazuje innym hasło bez używania słowa tabu,
 • naśladuje ruchem słowa rymowanki,
 • poprawnie wykonuje zadania, zgodnie bawi się z kolegami.

rozdmuchuje krople na kartce, nazywa otrzymane kompozycje,

 • poprawnie wykonuje zadania,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • dodaje i odejmuje  z wykorzystaniem materiału konkretnego,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • nazywa zjawisko odtwarzane z nagrania,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 •  gra na nietypowym instrumencie muzycznym,
 • powtarza za N. samogłoski w różnym tempie,
 • nazywa kilka wybranych ekstremalnych zjawisk atmosferycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas spaceru, bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym,
 • bierze udział w zabawie z literami,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • naśladuje sposób poruszania się wybranego zwierzęcia,
 • ozdabia literę, wyklejając ją kroplami deszczu z niebieskiej plasteliny,

tworzy konstrukcje według własnego pomysłu.

 • śpiewa zwrotki piosenki,
 • wypowiada słowa przysłów i powiedzeń z wymyślonym przez siebie rytmem,
 • trafia piłką w zawodników drużyny przeciwnej,
 • w grupie ruchem odzwierciedla to, co zostało przedstawione na zdjęciu,

zgodnie bawi się z kolegami

 • podaje piłkę i wypowiada kolejną sylabę nazwy zdjęcia,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wie, w jaki sposób woda krąży w przyrodzie, poznaje znaczenie wody dla środowiska oraz dla żywych organizmów,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • słucha melodii piosenki,
 • powtarza za N. śpiewane fragmenty piosenki,
 • bierze udział w zabawie,
 • gra na instrumencie zgodnie z ustaloną kolejnością
 • w utworzonej grupie wita się w wybrany sposób,
 • dopowiada rymowane zakończenie przysłowia,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • stosuje nazwy zjawisk pogodowych w opowiadaniu,
 • wykonuje odpowiednie ruchy z obręczami,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy i obserwacji,
 • śpiewa piosenkę,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach,
 • naśladuje ruchem słowa rymowanki,
 • odpowiada na pytanie tygodnia,

 

TYDZIEŃ IV: 20.03.2023 – 24.03.2023

TEMAT TYGODNIA: Gdzie ubiera się Pani Wiosna?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,

budzenie zainteresowania literami.

 • rozwijanie orientacji przestrzennej,

rozwijanie sprawności fizycznej.

 • ćwiczenie umiejętności improwizowania ruchem,

poznanie wybranych ptaków wędrownych.

 • zapoznanie ze zjawiskami charakterystycznymi dla wiosny, zapoznanie z ludowymi obrzędami związanymi z pierwszym dniem wiosny,

rozwijanie sprawności fizycznej.

 • rozwijanie mowy, zapoznanie z budową i cechami wybranych kwiatów wiosennych,

rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wita wybraną osobę, naśladując gest podlewania konewką rośliny,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,
 • naśladuje myszy,
 • poznaje literę f, F w toku zabaw,
 • stosuje ustalone zasady podczas zabawy i obserwacji,
 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren,
 • rozumie różne znaczenia słowa pole,
 • odnajduje zdjęcie kierowane instrukcją słowną
 • poprawnie wykonuje zadania,

zgodnie bawi się z kolegami

 • rysuje bez odrywania ręki od kartki,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • nazywa kierunki w przestrzeni oraz kierunki na planszy,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wykonuje prace porządkowe, przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • śpiewa refren i zwrotkę piosenki,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia oddechowe,
 • naśladuje wzrastanie nasion wraz z natężeniem dźwięków,

zapamiętuje układ kwiatów

 • prezentuje ruchem rytm utworu,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • porusza się w dowolny sposób do melodii piosenki,
 • zna wybrane informacje na temat ptaków wędrownych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • ustawia się na linii zgodnie z instrukcją,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • wykonuje kroki w przód i w tył,
 • ozdabia literę baziami,

tworzy konstrukcje według własnego pomysłu

 • rozumie nazwy kierunków na płaskiej przestrzeni,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • zna zjawiska charakterystyczne dla wiosny, zna ludowe tradycje związane z pierwszym dniem wiosny,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy i obserwacji,
 • słucha melodii piosenki,
 • gra na instrumentach zgodnie z ustaloną kolejnością,
 • łączy pszczoły od tej z najmniejszą liczbą pasków,
 • bawi się w ganianego,
 • prezentuje odgłos kojarzący się z wiosną,
 • układa puzzle,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wypowiada się na zadany temat, zna cechy charakterystyczne wybranych kwiatów,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • śpiewa piosenkę,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach,
 • bierze udział w zabawie,
 • odpowiada na pytanie tygodnia,

 

TYDZIEŃ V: 27.03.2023 – 31.03.2023

TEMAT TYGODNIA: Z czego to jest zrobione?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,

budzenie zainteresowania literami

 • rozwijanie myślenia logicznego,

rozwijanie sprawności fizycznej

 • rozwijanie wyobraźni, przełamywanie bariery nieśmiałości,

poznawanie sposobu otrzymywania sera.

 • poznanie pochodzenia wełny,

rozwijanie sprawności fizycznej

 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru,

rozwijanie umiejętności plastycznych

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • podaje koledze włóczkę, witając się miłym słowem,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,
 • wykonuje zadania bez użycia dłoni,
 • poznaje literę g, G w toku zabaw,
 • wykonuje prace porządkowe, przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej zwrotkę,
 • dobiera się w pary na podstawie cechy łączącej,
 • bierze udział w zabawie,
 • poprawnie wykonuje zadania,

zgodnie bawi się z kolegami.

 • wymyśla nazwę kanapki,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • ustala związki przyczynowo-skutkowe,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • śpiewa zwrotki piosenki,
 • podaje rytmicznie woreczek i odpowiada na pytania,
 • ustawia się na odpowiednim polu,
 • oddziela ziarna od kamieni i muszelek,
 • odpowiada na pytanie,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wykonuje dowolne improwizacje ruchowe do muzyki, wykonuje określone czynności przed grupą,
 • wie, w jaki sposób powstaje ser,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
 • wykonuje pracę plastyczną,

bierze udział w zabawie

 • wymyśla imię dla owcy i wesoło beczy,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wie, w jaki sposób pozyskuje się wełnę,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • słucha melodii piosenki,
 • wchodzi do środka kręgu na ustalone hasło,
 • przygotowuje papier do zrobienie masy papierowej,

zwija włóczkę

 • układa odpady przy odpowiednich koszach,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wie, w jaki sposób powstaje papier,
 • omija przeszkody, przenosząc nad nimi gazetę,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • śpiewa piosenkę,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach,
 • bierze udział w zabawie,
 • odpowiada na pytanie tygodnia,

 

 

KALENDARIUM:

27.02.23; 13.03.23; 27.03.23 – Joga

06.03.23; 20.03.23 – Spotkanie z muzyką

08.03.23 – Dzień Kobiet

21.03.23 – Pierwszy Dzień Wiosny

 

WSZYSTKOM PRZEDSZKOLAKOM ORAZ RODZICOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH, ZDROWYCH I FANTASTYCZNYCH FERII ZIMOWYCH.

SZCZĘSLIWIE DO NAS WRACAJCIE.

 

DLA TYCH, KTÓRZY SPĘDZĄ TEN CZAS W PRZEDSZKOLU PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY:

PLAN PRACY  - FERIE ZIMOWE  – 13-24.02.2023

GRUPY ŁĄCZONE

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

TEMAT ZAJĘĆ

CELE OPERACYJNE I AKTYWNOŚCI

13.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ RADIA

„My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy” – zabawy z muzyką

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” – rozwiązywanie zagadek

DZIECKO:

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – ROZWIJANIE MOWY

- DZIECKO NAGRYWA SWÓJ GŁOS NA DYKTAFON

- ZAPOWIADA ULUBIONĄ PIOSENKĘ

14.02.2023 (WTOREK)

EKSPERYMENTY

„Doświadczamy i wiedzę zdobywamy” – zabawy ze śniegiem/wodą

 

 

Po południu:

„Zdrowo i sportowo”

DZIECKO :

 

- ROZWIJA POTRZEBY POZNAWANIA ŚWIATA,

- POZNAJE  WŁAŚCIWOŚCI WODY

- ROZWIJA SPOTRZEGANIE WZROKOWE

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

- ROZUMIE POTRZEBY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

15.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HIPOPOTAMA

„Zwierzęta egzotyczne” –

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

DZIECKO:

- ZNA WYBRANE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

- WYKONUJE PRACĘ PLASTYCZNĄ

- ODPOWIADA NA PYTANIA NA PODSTAWIE WYSŁUCHANEGO TEKSTU

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

 

16.02.2023 (CZWARTEK)

TŁUSTY CZWARTEK

„Zajęcia kulinarne”

 

Po południu:

„Piramida zdrowia” –

DZIECKO:

 

- BAWI SIĘ MASĄ PLASTYCZNĄ

- ZNA ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

- KOSZTUJE PĄCZKA

17.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ KOTA

„Zwierzęta domowe”

 

Po południu:

„Zimowa gimnastyka”

 

DZIECKO:

 

-ROZWIJANIE EMPATII

- PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

- WYRABIANIE SZACUNKU DLA ZWIERZĄT

- ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

20.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ WAŻNYCH SŁOW

„Dzień dobry, Dowidzenia  ” – używamy tych słów każdego dnia

 

 

Po południu:

„Bądź ostrożny” 

 

DZIECKO:

 

- STOSUJE SIĘ DO PRZYJĘTYCH NORM I ZASAD ZACHOWANIA

- UŻYWA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ

- WYPOWIADA SIĘ NA TEMAT OPOWIADANIA ORAZ WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

21.02.2023 (WTOREK)

WYJŚCIE DO ZPK NA TEATRZYK

”EKONOLULU”

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” 

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE SPEKTAKLU TEATRALNEGO,

- ZNA ZAWODY (AKTOR, SCENARZYSTA, REZYSER)

- UCZESNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

22.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HARCERZA

„Spotkanie z harcerzami”

 

 

Po południu:

„Numery alarmowe”

 

DZIECKO:

 

- POZNAJE ZADANIA HARCERZA

- ZABAWY Z HARCERZAMI

- ZNA ZASADY DOBREGO POSTĘPOWANIA WZGLĘDEM INNYCH

- UŻYWA WAŻNYCH SŁÓW

- ZNA NUMERY ALARMOWE I WIE KIEDY NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ

23.02.2023 (CZWARTEK)

KINO

„Seans filmowy”

 

 

Po południu:

„Zabawa w teatr”

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK POWSTAJE FILM,

- ZNA SAZADY KULTURALNEGO ZACHOWYWANIA SIĘ W KINIE,

- BAWI SIĘ W TEATR

24.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ DINOZAURA

 

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

 

DZIECKO:

 

- INTERESUJE SIĘ ZWIERZĘTAMI PREHISTORYCZNYMI

- WSPÓLDZIAŁA W ZABAWACH I SYTUACJACH ZADANIOWYCH,

- ROZWIJA SWOJE ZAINTERESOWANIA

- POSZERZA SWOJĄ WIEDZĘ O ŚWIECIE

- CHĘTNIE ĆWICZY

 

STYCZEŃ 2023

W miesiącu STYCZNIU w grupie ZAJĄCZKI realizowane będą następujące bloki tematyczne:

TYDZIEŃ I: 2-5.01.2023

TEMAT TYGODNIA: Czy można cofnąć czas?

CELE GŁÓWNE:

•          rozwijanie mowy,

•          budzenie zainteresowania literami.

•          poznawanie narzędzi służących do pomiaru czasu,

•          rozwijanie sprawności fizycznej.

•          doskonalenie percepcji słuchowej,

•          rozwijanie mowy, zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy.

•          rozwijanie postawy badawczej,

•          rozwijanie sprawności fizycznej.

. •         rozwijanie mowy,

•          rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wita się w wybrany sposób,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • formułuje postanowienie noworoczne,
 • przeskakuje nad trzymanym łańcuchem choinkowym lub kuca pod nim,
 • poznaje literę u, U w toku zabaw,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • wita się w wybrany sposób,
 • dmucha na balon,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • rozpoznaje i nazywa: klepsydrę, zegar wskazówkowy, zegar elektroniczny, zegar słoneczny,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • śpiewa refren i wrotkę piosenki,
 • wykonuje ustalone ruchy podczas nagrania piosenki,
 • bierze udział w zabawie,

tworzy konstrukcje według własnego pomysłu.

 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren,
 • odrzuca pikę i wymienia nazwę dowolnego dnia tygodnia,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • wita się w wybrany sposób,
 • odgaduje zagadki o porach roku,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • bierze udział w eksperymentach zapachowych,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy i obserwacji

 • współpracuje z kolegami podczas zabawy,
 • dzieli nazwy pory roku na sylaby, wykonując odpowiednie ruchy,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • śpiewa piosenkę

TYDZIEŃ II: 09-13.01.2023

TEMAT TYGODNIA: Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

CELE GŁÓWNE:

•          rozwijanie mowy, poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,

•          budzenie zainteresowania literami.

•          odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8, poznawanie sposobu odżywiania się ptaków,

•          rozwijanie sprawności fizycznej.

•          doskonalenie dykcji i artykulacji,

•          rozwijanie mowy, poznawanie zawodu leśniczego.

•          rozwijanie ciekawości badawczej, rozwijanie postawy proekologicznej,

•          rozwijanie sprawności fizycznej.

•          rozwijanie mowy,

•          rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • Ćwierkając,, wita ptasią mamę,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, poznaje wybrane nazwy ptaków: wrona, wróbel, sroka,
 • na przerwę w grze zajmuje miejsce w szarfie,
 • poznaje literę j, J w toku zabaw,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy
 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren,
 • podaje przykłady wyjaśniające znaczenie zwrotów,
 • bierze udział w zabawie,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • ćwierkając, wita ptasią mamę,
 • układa ptaka z włóczki poprawnie wykonuje zadania,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • rozpoznaje cyfrę 8, wie, czym żywią się ptaki,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • śpiewa refren i zwrotkę piosenki,
 • naśladuje latanie ptaków,
 • nawleka sznurek na szpulkę,
 • wymyśla wcześniejsze zdarzenie do podanego,
 • zgodnie bawi się z kolegami.
 • ćwierkając, wita ptasią mamę,
 • podaję nazwę ptaka wydającego słyszany dźwięk,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • doskonali umiejętność poprawnego wypowiadania słów,
 • wypowiada się na zaproponowany temat, wie, czym się zajmuje leśniczy,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • rozpoznaje litery i poprawnie je nazywa,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • bierze udział w zabawie,
 • ozdabia literę za pomocą ptasich piórek,

tworzy konstrukcje według własnego pomysłu.

 • ćwierkając, wita ptasią mamę,
 • skacze do ptaka, który ma w nazwie tyle sylab, ile razy zaklaszcze nauczyciel,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • poznaje strukturę ptasich przekąsek, poznaje zasady odpowiedzialnego dokarmiania ptaków zimą,

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

 • szuka ptaków podczas papiery, zawiesza kulę z ziarnami dla ptaków
 • słucha melodii piosenki,
 • odkłada tyle ziarenek ile razy zabrzmi trójkąt,
 • rysuje cyfry palcem na plecach kolegi,
 • bezpiecznie omija kolegów podczas zabawy,
 • ozdabia cyfrę dowolnymi ziarnami,

zgodnie bawi się z kolegami

 • odgaduje co znajduje się na kartce,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • tworzy instrukcję,
 • śpiewa piosenkę,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach,
 • nie łapie piłki na podaną liczbę 8,

TYDZIEŃ III: 16-20.01.2023

TEMAT TYGODNIA: Kto to taki: mama mamy, tata taty?

CELE GŁÓWNE:

•          rozwijanie mowy, wzbudzanie szacunku do osób starszych,

•          budzenie zainteresowania literami.

•          odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9, budzenie zainteresowania historią,

•          rozwijanie sprawności fizycznej.

•          rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu,

•          rozwijanie mowy.

•          przygotowanie upominków dla babci i dziadka,

•          rozwijanie sprawności fizycznej.

•          rozwijanie mowy,

•          zabawy integracyjne z babcią i dziadkiem.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • rozpoznaje kolegę dotykając twarzy i włosów,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje ćwiczenia poranne zgodnie z instrukcją,
 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, wypowiada się z szacunkiem o swoich babciach i dziadkach,
 • bierze udział w zabawie,
 • poznaje literę y, Y w toku zabaw,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej zwrotkę,
 • wymyśla inną nazwę dla dziadka do orzechów,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • zgodnie bawi się z kolegami.
 • rozpoznaje kolegę dotykając twarzy i włosów,
 • rysuje coś, co można znaleźć na strychu,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • rozpoznaje cyfrę 9, opowiada o dawnych sposobach spędzania czasu wolnego,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy
 • śpiewa zwrotki piosenki,
 • reaguje w ustalony sposób na dźwięk tamburynu i melodię piosenki,
 • bierze udział w zabawie,
 • zgodnie bawi się z kolegami.
 • rozpoznaje kolegę dotykając twarzy i włosów,
 • wykonuje określone ruchy mówiąc tekst rymowanki,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • doskonali koordynację słuchowo–ruchową,
 • wypowiada się na zaproponowany temat,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • śpiewa samogłoskę na określoną melodię,
 • bierze udział w zabawie,
 • ozdabia literę za pomocą kawałków gazet, tworzy konstrukcje według własnego pomysłu.
 • rozpoznaje kolegę dotykając twarzy i włosów,
 • wykonuje określone ruchy mówiąc tekst rymowanki,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wykonuje prezent dla babci i dziadka,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy i spaceru,
 • słucha melodii piosenki,
 • wykonuje wymyślone przez siebie ruchy w rytmie piosenki,
 • bierze udział w zabawie,
 • ozdabia cyfrę włóczką maczaną w kleju,
 • mówi o tym, co przydarzyło się babci i dziadkowi,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • uczy się wierszy dla babci i dziadka,
 • podskakuje lub maszeruje podczas wymieniania liczb,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach z babcią i dziadkiem,

TYDZIEŃ IV: 23-27.01 .2023

TEMAT TYGODNIA: Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

CELE GŁÓWNE:

•          rozwijanie mowy,

•          rozwijanie zdolności twórczych.

•          doskonalenie umiejętności przeliczania,

•          rozwijanie sprawności fizycznej.

•          rozwijanie koordynacji słuchowo–ruchowo–wzrokowej,

•          rozwijanie mowy.

•          rozwijanie ciekawości badawczej,

•          rozwijanie sprawności fizycznej.

•          rozwijanie mowy,

•          rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wita osobę opisując ją,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,
 • naśladuje prezentowane ruchy,
 • tworzy strój karnawałowy z materiałów do recyklingu,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren,
 • zdaje pytania, żeby dowiedzieć się jaką postacią zostało,
 • bierze udział w zabawie,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • zgodnie bawi się z kolegami.
 • wita osobę opisując ją,
 • odgaduje nazwę wymyślniej bajki,
 • rozwiązuje zagadki, wskazuje odpowiednie obrazki, dzieli nazwy bohaterów na sylaby,
 • wykonuje obliczenia na materiale konkretnym,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

śpiewa refren i zwrotkę piosenki,

 • naśladuje dmuchanie balona,
 • naśladuje ruchy do utworu,
 • za pomocą gestów i rysunku przekazuje innym tytuł bajki,
 • wykonuje ruch tyle razy, ile jest sylab w wyrazie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • doskonali umiejętność poruszania się w przestrzeni w rytmie muzyki,
 • wypowiada się na zaproponowany temat,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy i obserwacji,
 • śpiewa samogłoskę na określoną melodię,
 • wykonuje odpowiednie ruchy dłońmi i placami,
 • bierze udział w zabawie,tworzy konstrukcje według własnego pomysłu.]
 • dokonuje eksperymentów językowych,
 • pokonuje trasę z talerzem z kubkiem wypełnionym wodą,
 • wykonuje pracę plastyczną,

TYDZIEŃ V: 30-03.02.2023

TEMAT TYGODNIA: Kim będę, gdy dorosnę?

CELE GŁÓWNE:

•          rozwijanie mowy, zapoznanie z wybranymi zawodami,

•          budzenie zainteresowania literami.

•          doskonalenie umiejętności matematycznych,

•          rozwijanie sprawności fizycznej.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • mając zasłonięte oczy, odgaduje przez kogo zostało powitane,
 • odtwarza ruch w oparciu o melodię,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu, wymienia wybrane zawody,
 • wykonuje podskoki zgodnie z liczbą sylab,
 • poznaje literę c, C w toku zabaw,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren,
 • określa, czym mogłaby się zajmować osoba wymieniona przez N.,
 • bierze udział w zabawie,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • zgodnie bawi się z kolegami.
 • mając zasłonięte oczy, odgaduje przez kogo zostało powitane,
 • rozpoznaje poznane litery,
 • rozpoznaje poznane litery w sylabach,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • porównuje liczebność zbiorów,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • śpiewa refren i zwrotkę piosenki,
 • dmucha na paski bibuły, wprawiając je w ruch,
 • podaje przedmiot w określonej kolejności,
 • wskazuje wydarzenia, które miały miejsce wczoraj, albo będą miały miejsce jutro,
 • zgodnie bawi się z kolegami.

 

 

KALENDARIUM:

27.01.2023 r. – Dzień Babci i Dziadka w ZPK

 

 

GRUDZIEŃ 2022

 

W miesiącu grudniu w grupie Zajączki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

TYDZIEŃ I: 5-9.12.2022

TEMAT TYGODNIA: Co cieszy mikołaja?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy, poznanie postaci Świętego Mikołaja,

budzenie zainteresowania literami.

 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7, poznawanie tradycji mikołajkowych,

rozwijanie sprawności fizycznej.

 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,

rozwijanie mowy, poznanie zawodu górnika.

 • rozwijanie postawy prospołecznej,

rozwijanie sprawności fizycznej.

 • rozwijanie mowy,

rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wita się mikołajkowym okrzykiem,

 • pokazuje ruchem treść piosenki,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, poznaje tradycyjny wygląd, cechy i rolę Świętego Mikołaja,

 • bierze udział w zabawie w parach,

 • poznaje literę e, E w toku zabaw,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren,

 • uzupełnia wiersz, dodając rymujące słowo,

 • bierze udział w zabawie,

 • poprawnie wykonuje zadania,

 • zgodnie bawi się z kolegami.

 • wymienia nazwy rzeczy w kolorze czerwonym,

 • poprawnie wykonuje zadania,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • rozpoznaje cyfrę 7, wymienia niektóre tradycje mikołajkowe,

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • śpiewa refren i zwrotkę piosenki,

 • tworzy własną kompozycję z kolorowych kółek,

 • symuluje ślizganie na lodzie,

 • zapamiętuje i powtarza nazwy podane przez poprzednika,

 • kląska, naśladując stukot kopyt renifera,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • reaguje na ustalone sygnały w szybkim tempie,

 • wypowiada się na zaproponowany temat, wie, czym zajmuje się górnik,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • wykonuje ćwiczenia z piórkiem,

 • szuka etykiet z imionami na literę E,

 • wykonuje pracę plastyczną,

 • bierze udział w zabawie,

 • ozdabia literę z pomocą kleju i brokatu,

 • tworzy konstrukcję według własnego pomysłu,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • bierze udział w akcji charytatywnej,

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • słucha melodii piosenki,

 • wykonuje ćwiczenia z piórkiem,

 • próbuje wyrzucić siedem oczek dwiema kostkami,

 • odkłada zabawki na miejsce w wyznaczonym czasie,

 • ozdabia cyfrę kulkami z bibuły,

 • wymyśla imię dla renifera związane z wylosowana zabawką,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • wypowiada się na temat Świętego Mikołaja,

 • śpiewa piosenkę i naśladuje ją ruchem,

 • wykonuje pracę plastyczną według instrukcji,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • śpiewa piosenkę,

 • aktywnie uczestniczy w zabawach,

 • na nazwę koloru wykonuje umówioną czynność,

 • odpowiada na pytanie tygodnia.

 

 

TYDZIEŃ II: 12-16.12.2022

TEMAT TYGODNIA: Jakie sporty uprawia Pani Zima?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,

budzenie zainteresowania literami.

 • utrwalanie nazw dni tygodnia, poznawanie oznak zimy,

rozwijanie sprawności fizycznej.

 • rozwijanie inwencji twórczej,

rozwijanie mowy, poznawanie wybranych zimowych dyscyplin sportowych.

 • rozwijanie postawy badawczej,

rozwijanie sprawności fizycznej.

 • rozwijanie mowy,

rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wita kolegę w wybrany sposób,

 • naśladuje ruchy prowadzącego,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

 • poznaje literę s, S w toku zabaw,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren,

 • odpowiednio stosuje spójniki i oraz ale,

 • bierze udział w zabawie,

 • poprawnie wykonuje zadania,

 • zgodnie bawi się z kolegami,

 • uczestniczy w improwizowanym skeczu,

 • poprawnie wykonuje zadania,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • rozpoznaje cyfry od 0 do 7, wymienia niektóre oznaki zimy,

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • śpiewa refren i zwrotkę piosenki,

 • powtarza tekst za nauczycielem w ustalonym rytmie,

 • bierze udział w zabawie,

 • porządkuje śnieżynki od najlżejszej do najcięższej,

 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,

 • wykonuje ćwiczenia zgodne z instrukcją,

 • doskonali umiejętność wykonywania improwizacji melodycznej,

 • uczestniczy w zajęciach realizowanych metodą storytelling, wymienia i opisuje niektóre zimowe dyscypliny sportowe,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • dobiera w pary literę mała i wielką,

 • wykonuje pracę plastyczną,

 • współdziała z kolegą podczas zabawy,

 • ozdabia literę zgodnie z instrukcją

 • śpiewa przyśpiewkę z gestykulacją,

 • poprawnie wykonuje zadania,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • bierze udział w eksperymentach ze śniegiem,

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 

 

 • nazywa liczby,

 • słucha melodii piosenki,

 • tańczy z rekwizytem,

 • pokonuje slalom na różne sposoby,

 • buduje bałwana z materiałów konstrukcyjnych w wyznaczonym czasie,

 • układa puzzle,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • doskonali umiejętności leksykalne i gramatyczne,

 • dobiera się w grupy zgodnie z kolorem koralika,

 • wykonuje pracę plastyczną,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • śpiewa piosenkę,

 • aktywnie uczestniczy w zabawach,

 • bierze udział w zabawie,

 • odpowiada na pytanie tygodnia

 

TYDZIEŃ III: 19-23.12.2022

TEMAT TYGODNIA: O czym w święta każdy z nas pamięta?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,

budzenie zainteresowania literami.

 • utrwalanie zapisu cyfrowego liczb 0–7, doskonalenie umiejętności składania życzeń,

rozwijanie sprawności fizycznej.

 • rozwijanie percepcji słuchowej,

rozwijanie mowy, poznawanie wybranych tradycji bożonarodzeniowych.

 • rozwijanie postawy badawczej,

rozwijanie sprawności fizycznej.

 • rozwijanie mowy,

rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

 

CELE OPERACYJNE:

 

Dziecko:

 • wita się z kolegami według własnego pomysłu,

 • tworzy łańcuch z osobami, które wymieni nauczyciel,

 • wykonuję ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

 • unika kontaktu z łańcuchem trzymanym przez kolegów,

 • poznaje literę b, B w toku zabaw,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • maluje na kartce pędzelkiem zamoczonym w wodzie,

 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren,

 • podaje nazwę prezentu zawierającego sylabę znajdującą się na kartoniku,

 • stara się jak najszybciej zwinąć łańcuch,

 • poprawnie wykonuje zadania,

 • zgodnie bawi się z kolegami,

 • wita się z kolegami według własnego pomysłu,

 • rysuje obrazkowe równanie,

 • poprawnie wykonuje zadania,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • rozpoznaje cyfry 07, tworzy spersonalizowane życzenia,

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • śpiewa refren i zwrotkę piosenki,

 • prezentuje własne figury, ruchy, gesty do nagrania melodii,

 • przechodzi wyznaczona trasę stawiając stopa za stopą,

 • dokańcza przerwany fragment kolędy,

 • przenosi piłkę na talerzu,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • rozwija umiejętności rozpoznawania dźwięków z najbliższego otoczenia,

 • wypowiada się na temat tradycji bożonarodzeniowych, zna wybrane tradycje bożonarodzeniowe,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • wykonuję pracę plastyczną,

 • chwyta unoszący się balon,

 • ozdabia literę za pomocą cynamonu i brokatu,

 • tworzy konstrukcje według własnego pomysłu.

 • śpiewa piosenkę i naśladuje ją ruchem,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

 • bierze udział w eksperymentach ze śniegiem,

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas spaceru,

 • słucha melodii piosenki,

 • śpiewa piosenkę,

 • rozszyfrowuje kody ze zdjęć,

 • nakrywa stół zastawą kuchenną,

 • dekoruje kontur dowolnymi materiałami plastycznymi,

 • wykonuje ćwiczenie zgodnie z instrukcją,

 • wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza,

 • relaksuje się podczas słuchania kolędy

 • wykonuje pracę plastyczną,

 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,

 • śpiewa piosenkę,

 • aktywnie uczestniczy w zabawach,

 • bierze udział w zabawie,

 • odpowiada na pytanie tygodnia.

 

KALENDARIUM:

5.12.22 r. – Barbórka- odwiedziny Górników

6.12.22 r. - Mikołajki - ubieramy się w miarę możliwości na czerwono oraz przynosimy czapki mikołajkowe

9.12.22 r. - przedstawienie teatralne "Sindbad" w ZPK

11.12.22 r. - Jarmark Bożonarodzeniowy na żmigrodzkim rynku

21.12.22 r. - Wigilia

23.12.22 r. - 01.01.23 r. - przerwa świąteczna

 

W miesiącu listopad w grupie Zajączki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I: 2-4.11.2022

Temat tygodnia: Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat rodziny,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie wiedzy na temat rodziny, poznanie trójkąta,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • wyrabianie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,
 • wie, że każdy pełni w swojej rodzinie istotną rolę,
 • poznaje literę t, T w toku zabaw,
 • rozpoznaje skojarzenia do danego wyrazu,
 • współdziała z kolegą podczas zabawy,
 • popranie wykonuje zadania,
 • zgodnie bawi się z kolegami,
 • wymienia nazwy wybranych członków rodziny i relacje między nimi,
 • rozpoznaje i nazywa trójkąt,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • odgaduje, co kolega narysował mu palcem na plecach,
 • rozwija koordynację słuchowo–ruchową,
 • wzbogaca słownictwo o pojęcie praw i obowiązków, wymienia kilka praw i obowiązków dzieci,
 • ozdabia literę za pomocą wydzieranki,
 • tworzy z dowolnego materiału konstrukcję przypominającą literę t, T,

Tydzień II: 7-11.11.2022

Temat tygodnia: Co powinien wiedzieć każdy Polak?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat Polski,
 • budzenie zainteresowania literami, odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5,
 • poszerzanie wiedzy o Polsce,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania płynnych ruchów podczas tańca,
 • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat walorów geograficznych Polski,
 • rozwijanie postawy badawczej,

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • dopowiada tekst, śpiewając słowa do określonej melodii,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 •  wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,
 • wymienia i rozpoznaje symbole narodowe,
 • bierze udział w zabawie,
 • poznaje literę i, I w toku zabaw,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • dopowiada tekst, śpiewając słowa do określonej melodii,
 • odpowiada na pytanie dotyczące wiersza,
 • rozpoznaje liczbę 5,
 • rozumie sens obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • śpiewa refren i zwrotkę piosenki,
 • porusza chustą zgodnie z natężeniem nagrania,
 • dopowiada tekst, śpiewając słowa do określonej melodii,
 • odgaduje, z jakiego miejsca pochodzą słyszane dźwięki,
 • przelicza liczmany w określonym kolorze,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wykonuje dowolne improwizacje ruchowe,
 • wypowiada się na zaproponowany temat, zna wybrane miejsca, zabytki i atrakcje Polski (góry, morze, pomnik warszawskiej Syrenki, pomnik Smoka Wawelskiego),
 • odszukuje litery I, i w książkach,
 • słucha melodii piosenki,
 • ilustruje, co sobie wyobraziło podczas słuchania piosenki,
 • podskakuje  tyle razy, ile usłyszy uderzeń w bębenek,
 • wymyśla tytuł do wysłuchanego utworu,
 • ozdabia cyfrę za pomocą wydzieranki z pocztówki.

 

Tydzień III: 14-18.11.2022

Temat tygodnia: Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat Polski,
 • budzenie zainteresowania literami..
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0, poszerzanie wiedzy o Polsce,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • opanowanie wybranych figur tańców polskich,
 • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat walorów różnych regionów Polski,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • dopowiada tekst, śpiewając słowa do określonej melodii,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, wie, że w polskiej kulturze występują stroje, potrawy i tańce regionalne,
 • bierze udział w zabawie,
 • poznaje literę d, D w toku zabaw,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • rozpoznaje cyfrę 0,poznaje potrawy regionalne,
 • maszeruje zgodnie z rytmem piosenki,
 • przygotuje zastawę z użyciem zabawek z kącika kuchennego,
 • zapamiętuje nazwy wymienionych potraw,
 • dopowiada tekst, śpiewając słowa do określonej melodii,
 • słucha nagrania utworu śpiewanego w gwarze góralskiej,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • zna podstawowe kroki poloneza, kujawiaka i krakowiaka,
 • wypowiada się na zaproponowany temat, wie, że każdy region ma charakterystyczne stroje ludowe oraz tańce,
 • odtwarza rytm sylab,
 • reaguje ustalonym ruchem na zmianę nastroju muzyki,
 • wrzuca klocki do pudła,
 • tańczy krakowiaka,
 • ozdabia cyfrę serwatkami z motywem ludowym
 • wymienia nazwy wybranych polskich miast,
 • naśladuje środki lokomocji zgodnie ze słyszanym odgłosem.

 

Tydzień IV: 21-25.11.2022

Temat tygodnia: Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej,
 • budzenie zainteresowania literami..
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6, poszerzanie wiedzy o kosmosie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat naszej planety – Ziemi,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wita się w języku kosmitów,
 • bierze udział w zabawie,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, nazywa wybrane gwiazdozbiory (Wielka Niedźwiedzica, Smok, Żyrafa, Kasjopeja),
 • współdziała z kolegami podczas zabawy,
 • poznaje literę k, K w toku zabaw,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej zwrotkę, opowiada co było wcześniej,
 • poprawnie wykonuje zadania,
 • poszukuje ukrytych w sali meteorytów,
 • zgodnie bawi się z kolegami,
 • rozpoznaje cyfrę 6,wymienia niektóre planety Układu Słonecznego,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • odszukuje źródło alarmu z telefonu,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • zna różne sposoby wydobywania dźwięków z instrumentów perkusyjnych,
 • wypowiada się na zaproponowany temat, nazywa wybrane kontynenty, rozpoznaje na mapie morza i oceany,
 • wyszukuje w przedszkolu ukrytych liter K i k,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • tworzy i bada nową masę sensoryczną,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • dzieli na sylaby nazwy ciał niebieskich,
 • układa zadanie do zakończenia zadania matematycznego,
 • wymyśla nową nazwę do planety i gwiazdy,
 • poznaje wybrane ciała niebieskich,

Tydzień V: 28-30.11.2022

Temat tygodnia: Miejsce, w którym mieszkam. Małe domy, duże domy. Sąsiedzi Polski.

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie postawy badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie mowy, budzenie zainteresowań konstrukcyjnych i technicznych,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • rozwijanie mowy.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • powtarza sekwencję ruchów,
 • naśladuje ruchy i gesty kolegi w odbiciu lustrzanym,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie  z instrukcją,
 • poznaje strukturę wybranych materiałów budowlanych,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy,
 • słucha melodii piosenki,
 • biegnie w określonym kierunku, na hasło wykonuje odpowiednie czynności,
 • rozpoznaje figury,
 • bierze udział w zabawie,
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • projektuje dom dla określonego przedmiotu,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • zna pojęcia: dom jednorodzinny, domy szeregowe, bloki, kamienice; rozwija swą wiedzę na temat budowli mieszkalnych,
 • wykonuje przestrzenną pracę plastyczną,
 • odpowiada na pytania dotyczące komiksu,
 • odpowiada na pytanie tygodnia.

 

Kalendarium:

1.11.2022- Dzień Wszystkich Świętych

04.11.2022-Dzień postaci z bajek

07.11.2022- Przedstawienie EKOLOGICZNE

11.11.2022- Narodowe Święto Niepodległości

18.11.2022 Wycieczka do KOLEJKOWA

22.11.2022 Dzień kredki

25.11.2022 Dzień pluszowego misia

30.11.2022 Andrzejki

 

W miesiącu październik w grupie Zajączki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

TYDZIEŃ I: 3-7.10.2022

TEMAT TYGODNIA: Jak jesienią dbać o zdrowie?

CELE GŁÓWNE:

−rozwijanie mowy,

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

- budzenie zainteresowania literami.

-odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1,

- poznanie zawodu lekarza,

-rozwijanie sprawności fizycznej.

- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

-poznawanie cech kwadratu,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

-rozwijanie umiejętności plastycznych,

-ćwiczenie pamięci długotrwałej.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

−wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

-wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu,

- poznaje literę a, A w toku zabaw. rozpoznaje cyfrę 1,

- wie, czym się zajmuje lekarz,

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych dziecko zna budowę i rozpoznaje brzmienie instrumentów perkusyjnych

-, rozpoznaje i nazywa kwadrat,

- segreguje figury na podstawie jednej cechy – kształtu

- wykonuje pracę plastyczną według własnego pomysłu, z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

- zapamiętuje krótką rymowankę

TYDZIEŃ II: 10-14.10.2022

TEMAT TYGODNIA: Kto może być nauczycielem?

CELE GŁÓWNE:

−rozwijanie mowy,

- poznawanie roli nauczyciela,

-budzenie zainteresowania literami.

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 2,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie kompetencji twórczych,

- rozwijanie sprawności fizyczne

- ćwiczenie pamięci,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

−wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

-wie, czym zajmuje się nauczyciel,

- poznaje literę l, L w toku zabaw.

- rozpoznaje cyfrę 2,

- potrafi układać proste melodie do proponowanego przez N. tekstu,

- konstruuje model wynalazku i go nazywa,

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

- odtwarza z pamięci krótką rymowankę,

- wykonuje pracę plastyczną.

 

TYDZIEŃ III: 17-21.10.2022

TEMAT TYGODNIA: W co się bawi z nami jesienny wiatr?

CELE GŁÓWNE:

rozwijanie mowy,

-kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody,

- budzenie zainteresowania literami.

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3,

-rozwijanie wiedzy na temat zdrowia,

- rozwijanie sprawności fizycznej.

- kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki,

- rozwijanie wiedzy na temat pojazdów wodnych.

-budzenie zainteresowań technicznych,

- rozwijanie kompetencji emocjonalnych,

- rozwijanie sprawności fizycznej.

- rozwijanie umiejętności plastycznych,

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- wie, jak się ubrać stosownie do pogody,

- poznaje literę o, O w toku zabaw.

- rozpoznaje cyfrę 3,

- wie, że dla zachowania zdrowia konieczny jest ruch,

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

- reaguje ruchem na zmiany dynamiczne utworu,

-wie, że siła wiatru jest wykorzystywana między innymi do poruszania żaglami.

- wykonuje model anemometru,

-poznaje sposoby radzenia sobie ze złością

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

-wykonuje pracę plastyczną, wykorzystując nietypowe przedmioty

 

TYDZIEŃ IV: 24-28.10.2022

TEMAT TYGODNIA: Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

CELE GŁÓWNE:

rozwijanie mowy,

-rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,

-budzenie zainteresowania literami.

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4,

- poznawanie ekosystemu leśnego,

-rozwijanie sprawności fizycznej.

-kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,

- rozwijanie wiedzy na temat ptaków.

-rozwija zdolności płynnego poruszania się w rytmie melodii,

- potrafi wyjaśnić, czym są przyloty i odloty ptaków.

-rozwijanie postawy badawczej,

- rozwijanie wiedzy przyrodniczej,

- rozwijanie sprawności fizycznej.

-rozwijanie umiejętności plastycznych,

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- wie, że zwierzęta adaptują się do zmieniających się pór roku,

-poznaje literę m, M w toku zabaw.

- rozpoznaje liczbę 4,

-wie, jakie zwierzęta żyją w lesie,

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

- formułuje i testuje hipotezy,

- poznaje i testuje wybrane sposoby wytwarzania ciepła,

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

- wykonuje przestrzenną pracę plastyczną,

KALENDARIUM:

3, 17, 31.10.2022 – Muzyka dla smyka

05.10.2022 – Dzień zwierząt

12.09.2022- Zajęcia Modra Sowa

10, 24. 10.2022 – Joga

14.10.2022 - Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

 

 

W miesiącu wrześniu w grupie Zajączki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

TYDZIEŃ I: 5-9.09.2022

TEMAT TYGODNIA: Co słychać w przedszkolu?

CELE GŁÓWNE:

− rozwijanie mowy,

− wprowadzenie znaczków rozpoznawczych, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,

− dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego,

− rozwijanie sprawności fizycznej,

− doskonalenie poczucia rytmu,

− rozwijanie samodzielności poznawczej,

− rozwijanie kompetencji społecznych,

− rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

− wypowiada się zdaniami złożonymi,

− rozpoznaje znaczek rozpoznawczy, wyodrębnia w słowach sylaby,

− odczytuje symbole, aktywnie uczestniczy w ustalaniu kodeksu grupowego,

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

− potrafi taktować na cztery,

− wzbogaca słownictwo,

− uczestniczy w zabawach rozwijających aktywność badawczą,

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

− wypowiada się o sobie w kontekście grupy, wypowiada się pełnymi zdaniami,

− wykonuje pracę plastyczną farbami.

 

TYDZIEŃ II: 12-16.09.2022

TEMAT TYGODNIA: Jak być superbezpiecznym?

CELE GŁÓWNE:

− poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

− ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej,

− rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy, nazywanie figur geometrycznych,

− rozwijanie sprawności fizycznej,

− rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,

− rozwijanie mowy,

− rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

− swobodnie rozmawia na temat zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej, zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali,

− wyodrębnia w słowach sylaby,

− klasyfikuje przedmioty na podstawie wielkości, rozpoznaje i nazywa koło,

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

− realizuje szczegółowe cele zajęć muzycznych, potrafi podczas śpiewu wyraźnie wypowiadać tekst piosenki,

− uważanie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela,

− poznaje i utrwala zasady bezpieczeństwa związane z przedmiotami niebezpiecznymi, które może odnaleźć w domu,

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

− formułuje wypowiedzi na zadany temat, poznaje zasady bezpieczeństwa związane z przebywaniem poza domem,

− wykonuje pracę plastyczną.

 

TYDZIEŃ III: 19-23.09.2022

TEMAT TYGODNIA: Jakie są moje supermoce?

CELE GŁÓWNE:

− rozwijanie mowy,

− poznawanie części ciała,

− rozwijanie logicznego myślenia,

− rozwijanie sprawności fizycznej,

− rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

− rozwijanie inteligencji emocjonalnej,

− dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,

− rozwijanie pamięci,

− rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

− odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

− nazywa części ciała,

− dostrzega związki przyczynowo–skutkowe,

− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

− potrafi za pomocą gestów i mimiki zaprezentować emocje,

− uważnie słucha opowiadania, nazywa i rozpoznaje podstawowe emocje,

− wypowiada się na temat swoich umiejętności,

− wykonuje zestaw ćwiczeń gimnastycznych,

− odtwarza z pamięci fragmenty wiersza,

− wykonuje pracę plastyczną.

 

TYDZIEŃ IV: 26-30.09.2022

TEMAT TYGODNIA: Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

CELE GŁÓWNE:

− poszerzanie wiedzy na temat polskiej jesieni,

− rozwijanie mowy,

− zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park, nazywanie figur geometrycznych,

− rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

− budzenie ciekawości poznawczej,

− rozwijanie aktywności badawczej,

− rozwijanie sprawności fizycznej,

− rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

− wymienia oznaki jesieni,

− nazywa wybrane drzewa i ich owoce,

− obserwuje rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku, rozpoznaje i nazywa prostokąt,

− wymyśla ciekawe figury taneczne do wersji instrumentalnej piosenki,

− poszerza swą wiedzę na temat jesieni

− wykonuje eksperyment,

− wykonuje zestaw ćwiczeń gimnastycznych,

− uczestniczy w eksperymencie,

− wykonuje pracę plastyczną.

 

KALENDARIUM:

19.09.2022 – Muzyka dla smyka

20.09.2022 – Dzień Przedszkolaka

20.09.2022 - WARSZTATY ZE ZWIERZĄTKAMI 

22.09.2022 – Zebranie z rodzicami

23.09.2022 – Powitanie Jesieni

26.09.2022 - Joga

27.09.2022 - SESJA ZDJĘCIOWA 

30.09.2022 – Dzień Chłopaka

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: