Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

INFORMACJE DLA RODZICÓW

GRUPA ŻABKI - DZIECI 6 LETNIE

 

W miesiącu marcu w grupie Żabki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 27. 02. 2023 – 03.03.2023 )

Temat: Gdzie puka sztuka?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- wprowadzanie do zapisu działań matematycznych ze znakiem -,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- ZAPOZNANIE Z RÓŻNYMI RODZAJAMI MUZEÓW,

- zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się w filharmonii,

- rozwijanie ekspresji artystycznej,

- wzbogacanie słownictwa.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

-  dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- pisze działania matematyczne ze znakiem -,

- rozwija umiejętność liczenia,

- stara się rozpoznać dźwięki ze swojego otoczenia,

- ZNA RÓŻNE RODZAJE MUZEÓW,

- wie, jak należy się zachowywać w filharmonii,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień II : ( 06.03.2023 – 10.03.2023 )

Temat: Co łączy kurę i dinozaura?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- usystematyzowanie dziecięcej wiedzy o dinozaurach,

- poznanie różnic i podobieństw pomiędzy dinozaurami a innymi zwierzętami,

- zapoznanie z charakterystycznymi cechami dinozaurów mięsożernych,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

- zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi,

- ZAPOZNANIE Z PRACĄ PALEONTOLOGA,

- rozwijanie ekspresji twórczej.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania  na podstawie wysłuchanego tekstu,

- prezentuje swoją wiedzę o dinozaurach,

- wie, jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy dinozaurami i współczesnymi zwierzętami,

- zna charakterystyczne cechy dinozaurów mięsożernych,

- naśladuje wybrane postacie,

- zna fakty dotyczące wybranych gatunków zwierząt prehistorycznych,

- WIE, KIM JEST PALEONTOLOG,

- tworzy przestrzenną kompozycję plastyczną,

- tworzy zdania złożone,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień III ( 13.03.2023 – 17.03.2023 )

Temat : Dlaczego w marcu jest jak w garncu ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

- zapoznanie ze znaczeniem słowa kataklizm,

- zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie,

- zapoznanie ze znaczeniem wody w środowisku,

- ZAPOZNANIE Z POJĘCIAMI ZWIĄZANYMI Z POGODĄ,

- zdobywanie informacji o sposobach pomiaru wiatru,

- wzbogacanie słownictwa.

Cele operacyjne : Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- ćwiczy umiejętność dodawania i odejmowania,

- porusza się według instrukcji słownej,

- wie, co to jest kataklizm,

-wie, w jaki sposób woda krąży w przyrodzie,

- poznaje znaczenie wody w środowisku oraz dla organizmów żywych,

- ZNA WYBRANE POJĘCIA ZWIĄZANE Z POGODĄ,

- wie, co to jest wiatromierz,

- wypowiada się na podstawie krótkiego utworu literackiego,- poznaje wybrane powiedzenia,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

 

Tydzień IV ( 20.03.2023 – 24.03.2023 )

Temat : Gdzie się ubiera Pani Wiosna ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,

- zapoznanie z wybranymi ptakami wędrownymi,

- zapoznanie z tradycją obchodów pierwszego dnia wiosny,

- zapoznanie z budową i cechami  wybranych kwiatów wiosennych,

- ZAPOZNANIE Z ETAPAMI ROZWOJU TULIPANA,

- wzbogacanie słownictwa,

- rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- określa położenie obiektów w przestrzeni i na kartce,

- uczestniczy w muzycznych zabawach ruchowych,

- wie, które ptaki przylatują wiosną do Polski,

- zna tradycje związane z obchodami pierwszego dnia wiosny,

- zna charakterystyczne cechy wybranych kwiatów,

- zna etapy rozwoju tulipana,

- wypowiada się na podstawie krótkich utworów literackich,

- zna różne znaczenia tych samych słów,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

 

Tydzień V ( 27.03.2023 – 31.03.2023 )

Temat : Z czego to jest zrobione ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- ZAPOZNANIE Z ETAPAMI POWSTAWANIA CHLEBA,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- ćwiczenie koncentracji uwagi podczas zabawy,                                                                                              

- wyrabianie umiejętności współzawodnictwa,                                                                                                 

- ZAPOZNANIE Z ETAPAMI POWSTAWANIA SERA,   

- ZAPOZNANIE Z ETAPAMI POWSTAWANIA WEŁNY,

 

-  ZAPOZNANIE ZE SPOSOBEM POWSTAWANIA PAPIERU,

-  wzbogacanie słownictwa.      

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- ZNA ETAPY POWSTAWANIA CHLEBA,

- ustala związki przyczynowo- skutkowe,

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,

- odpowiada na pytania nauczyciela,

- wykonuje zadanie, współdziałając w grupie,

- ZNA ETAPY POWSTAWANIA SERA,

-  WIE, W JAKI SPOSÓB POZYSKUJE SIĘ WEŁNĘ,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- WIE, W JAKI SPOSÓB POWSTAJE PAPIER,

- wypowiada się na podstawie krótkiego utworu literackiego,

- rozumie znaczenie przysłowia.

 

Kalendarium grupy :

27.02.2023 r. - Muzyka

06.03.2023 r. – Joga

08.03.2023 r. – Grupowy Dzień Kobiet

13.03.2023 r. – Muzyka

20.03.2023 r. – Joga

20.03.2023 r. – Grupowy Dzień Żaby

21.03.2023 r. – Pierwszy dzień wiosny

27.03.2023 r. - Muzyka

 

 

 

WSZYSTKOM PRZEDSZKOLAKOM ORAZ RODZICOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH, ZDROWYCH I FANTASTYCZNYCH FERII ZIMOWYCH.

SZCZĘSLIWIE DO NAS WRACAJCIE.

 

DLA TYCH, KTÓRZY SPĘDZĄ TEN CZAS W PRZEDSZKOLU PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY:

PLAN PRACY  - FERIE ZIMOWE  – 13-24.02.2023

GRUPY ŁĄCZONE

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

TEMAT ZAJĘĆ

CELE OPERACYJNE I AKTYWNOŚCI

13.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ RADIA

„My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy” – zabawy z muzyką

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” – rozwiązywanie zagadek

DZIECKO:

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – ROZWIJANIE MOWY

- DZIECKO NAGRYWA SWÓJ GŁOS NA DYKTAFON

- ZAPOWIADA ULUBIONĄ PIOSENKĘ

14.02.2023 (WTOREK)

EKSPERYMENTY

„Doświadczamy i wiedzę zdobywamy” – zabawy ze śniegiem/wodą

 

 

Po południu:

„Zdrowo i sportowo”

DZIECKO :

 

- ROZWIJA POTRZEBY POZNAWANIA ŚWIATA,

- POZNAJE  WŁAŚCIWOŚCI WODY

- ROZWIJA SPOTRZEGANIE WZROKOWE

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

- ROZUMIE POTRZEBY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

15.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HIPOPOTAMA

„Zwierzęta egzotyczne” –

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

DZIECKO:

- ZNA WYBRANE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

- WYKONUJE PRACĘ PLASTYCZNĄ

- ODPOWIADA NA PYTANIA NA PODSTAWIE WYSŁUCHANEGO TEKSTU

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

 

16.02.2023 (CZWARTEK)

TŁUSTY CZWARTEK

„Zajęcia kulinarne”

 

Po południu:

„Piramida zdrowia” –

DZIECKO:

 

- BAWI SIĘ MASĄ PLASTYCZNĄ

- ZNA ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

- KOSZTUJE PĄCZKA

17.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ KOTA

„Zwierzęta domowe”

 

Po południu:

„Zimowa gimnastyka”

 

DZIECKO:

 

-ROZWIJANIE EMPATII

- PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

- WYRABIANIE SZACUNKU DLA ZWIERZĄT

- ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

20.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ WAŻNYCH SŁOW

„Dzień dobry, Dowidzenia  ” – używamy tych słów każdego dnia

 

 

Po południu:

„Bądź ostrożny” 

 

DZIECKO:

 

- STOSUJE SIĘ DO PRZYJĘTYCH NORM I ZASAD ZACHOWANIA

- UŻYWA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ

- WYPOWIADA SIĘ NA TEMAT OPOWIADANIA ORAZ WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

21.02.2023 (WTOREK)

WYJŚCIE DO ZPK NA TEATRZYK

”EKONOLULU”

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” 

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE SPEKTAKLU TEATRALNEGO,

- ZNA ZAWODY (AKTOR, SCENARZYSTA, REZYSER)

- UCZESNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

22.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HARCERZA

„Spotkanie z harcerzami”

 

 

Po południu:

„Numery alarmowe”

 

DZIECKO:

 

- POZNAJE ZADANIA HARCERZA

- ZABAWY Z HARCERZAMI

- ZNA ZASADY DOBREGO POSTĘPOWANIA WZGLĘDEM INNYCH

- UŻYWA WAŻNYCH SŁÓW

- ZNA NUMERY ALARMOWE I WIE KIEDY NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ

23.02.2023 (CZWARTEK)

KINO

„Seans filmowy”

 

 

Po południu:

„Zabawa w teatr”

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK POWSTAJE FILM,

- ZNA SAZADY KULTURALNEGO ZACHOWYWANIA SIĘ W KINIE,

- BAWI SIĘ W TEATR

24.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ DINOZAURA

 

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

 

DZIECKO:

 

- INTERESUJE SIĘ ZWIERZĘTAMI PREHISTORYCZNYMI

- WSPÓLDZIAŁA W ZABAWACH I SYTUACJACH ZADANIOWYCH,

- ROZWIJA SWOJE ZAINTERESOWANIA

- POSZERZA SWOJĄ WIEDZĘ O ŚWIECIE

- CHĘTNIE ĆWICZY

 

W miesiącu lutym w grupie Żabki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 30. 01. 2023 – 03.02.2023 )

Temat: Czy  Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznawanie zapisu cyfrowego liczby 10,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

- rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni,

- ZAPOZNANIE Z ZAWODEM BIBLIOTEKARZA,

- zapoznanie ze sposobem korzystania z biblioteki,

- zapoznanie z wybraną akcją społeczną,

- popularyzowanie czytelnictwa,

- układanie i rozpoznawanie historyjek,

- TWORZENIE AUTORSKIEJ KSIĄŻKI,

- zapoznanie z wybranymi związkami frazeologicznymi,

- wzbogacanie słownictwa.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

-  dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w zakresie 10,

- pisze cyfrę 10,

- wykonuje dowolne improwizacje do muzyki,

- tworzy pracę plastyczną podczas słuchania muzyki,

- WIE, NA CZYM POLEGA PRACA BIBLIOTEKARZA,

- wie, w jaki sposób korzystać z zasobów biblioteki,

- wie, na czym polega akcja ,, Uwolnij książkę’’,

- interesuje się książkami,

- ćwiczy myślenie przyczynowo- skutkowe,

- TWORZY AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ,

- zna znaczenie wybranych związków frazeologicznych,

- poznaje ( nowe ) znaczenie słów wieloznacznych,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień II : ( 06.02.2023 – 10.02.2023 )

Temat: Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie myślenia przestrzennego,

- ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KONSTRUKCYJNYCH,

- rozwijanie myślenia matematycznego,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej,

- zapoznanie z grami i zabawami karnawałowymi,

- zapoznanie z wybraną tradycją karnawałową,

- wykonanie pracy plastycznej,

- zapoznanie z wpływem cukru na zdrowie człowieka.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania  na podstawie wysłuchanego tekstu,

- TWORZY PROJEKT STROJU KARNAWAŁOWEGO Z UPCYCLINGU,

- wykonuje strój karnawałowy z upcycylingu oraz prezentuje go grupie,

- liczy na konkretach,

- poznaje muzykę latynoamerykańską,

- uczestniczy w wybranych grach i zabawach,

- zna tradycję tłustego czwartku,

- tworzy pracę plastyczną z wykorzystaniem masy solnej,

- poznaje nietypowe produkty spożywcze zawierające cukier,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Kalendarium grupy :

 

30.01.2023 r. – Muzyka

01.02.2023 r. – Dzień Babci i Dziadka

06.02.2023 r. – Zebranie z rodzicami

07.02.2023 r. – Bal Karnawałowy

10.02.2023 r. – Walentynki

13.02.2023 r. – 24.02.2023 r. – Ferie zimowe

 

 

                               W miesiącu styczniu w grupie Żabki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 02. 01. 2023 – 05.01.2023 )

Temat: Czy  można cofnąć czas?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu,

- odczytywanie godzin na zegarze,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,

- zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy,

- zapoznanie z następstwem pór roku,

- zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku,

- wykonanie pracy plastycznej techniką mieszaną,

- zapoznanie z nazwami miesięcy i ich kolejnością.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

-  dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- poznaje historyczne sposoby mierzenia czasu i współczesne sposoby pomiaru czasu,

- odczytuje pełne godziny z modelu zegara,

- wykonuje ćwiczenia w parach i w kilkuosobowej grupie,

- poznaje przyczyny następstwa dnia i nocy,

- zna pory roku i ich kolejność,

- zna zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku,

- wykonuje pracę plastyczną techniką mieszaną,

- poznaje nazwy miesięcy i ich kolejność,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień II : ( 09.01.2023 – 13.01.2023 )

Temat: Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznawanie zapisu cyfrowego liczby 8,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowej,

- rozwijanie wiedzy ogólnej o zwierzętach leśnych,

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

- ZAPOZNANIE Z PRACĄ LEŚNICZEGO,

- TWORZENIE KOMPOZYCJI Z FIGUR GEOMETRYCZNYCH,

- rozwijanie słownictwa – biernego i czynnego,

- rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i zdań.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania  na podstawie wysłuchanego tekstu,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 8,

- prezentuje ruchem i gestami treści podane przez nauczyciela,

- zdobywa informacje o wybranych zwierzętach leśnych,

- pracuje w grupie,

- WIE, CZYM ZAJMUJE SIĘ LEŚNICZY,

- WYKONUJE KOMPOZYCJĘ Z FIGUR GEOMETRYCZNYCH,

- wzbogaca zasób słownictwa – czynnego i biernego,

- tworzy wypowiedzi i zdania,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień III ( 16.01.2023 – 20.01.2023 )

Temat : Kto to taki: mama mamy, tata taty?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- rozpoznawanie zapisu cyfrowego liczby 9,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- doskonalenie umiejętności łączenia śpiewu z elementami ruchu,

- zapoznanie z tradycyjnymi grami i zabawami,

- PRZYGOTOWANIE UPOMINKÓW DLA BABCI I DZIADKA,

- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI WYSTĘPOWANIA PRZED

   PUBLICZNOŚCIĄ

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem.

Cele operacyjne : Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 9,

- śpiewa piosenkę wykonując ustalone ruchy,

- zna tradycyjne gry i zabawy,

- PRZYGOTOWUJE PREZENT DLA BABCI I DZIADKA,

- BIERZE UDZIAŁ W PRZEDSTAWIENIU Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA,

- wspólnie z dziadkami bierze udział w zabawach i grach edukacyjnych,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

 

Tydzień IV ( 23.01.2023 – 27.01.2023 )

Temat : Kim będę, gdy dorosnę?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- ZAPOZNANIE Z WYBRANYMI ZAWODAMI,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- wprowadzenie do zapisu działań matematycznych – znaku +,

- rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 9,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- wyrabianie zdolności koncentracji uwagi podczas działania,

- rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,

- WZBOGACENIE WIEDZY O WYBRANYCH ZAWODACH,

- dostrzeganie zachodzących zmian technologicznych,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- ZAPOZNANIE Z POSTACIĄ WYNALAZCY,

- zapoznanie z wybranymi wynalazkami,

- ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KONSTRUKCYJNYCH,

- dbanie o estetykę wykonania pracy.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

- WYMIENIA NAZWY POZNANYCH ZAWODÓW,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- pisze działania matematyczne ze znakiem +,

- dodaje w zakresie 9,

- reaguje w szybkim tempie na ustalone sygnały,

- przyporządkowuje ustalone ruchy do odpowiednich dźwięków,

- WIE,  NA CZYM POLEGA PRACA W  NOWO POWSTAŁYCH ZAWODACH,

- wie, jak na przestrzeni lat zmieniały się wybrane urządzenia,

- WIE, KIM JEST WYNALAZCA,

- zna wybrane wynalazki,

- wykonuje pracę plastyczno – techniczną,

- starannie wykonuje pracę plastyczno – techniczną,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

 

Kalendarium grupy :

09.01.2023 r. - Joga

16.01.2023 r. – Muzyka

23.01.2023 r. – Joga

 

 

 

 

W miesiącu grudniu w grupie Żabki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 28. 11. 2022 – 2.12.2022 )

Temat: Co cieszy Mikołaja?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznawanie zapisu cyfrowego liczby 7,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania,

- zapoznanie z zawodem górnika oraz z elementami jego stroju galowego,

- zapoznanie z ideą wolontariatu,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne: Dziecko:

- wypowiada się na temat opowiadania,

-  dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 7,

- szybko reaguje na ustalone sygnały,

- POZNAJE PRACĘ GÓRNIKA ORAZ ELEMENTY JEGO STROJU GALOWEGO,

- WIE, NA CZYM POLEGA PRACA WOLONTARIUSZA,

- wykonuje pracę plastyczną,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień II : ( 5.12.2022 – 9.12.2022 )

Temat: Jakie sporty uprawia Pani Zima?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- poznawanie zasad bezpiecznej zabawy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- poznawanie nazw dni tygodnia,

- rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,

- zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

- badanie właściwości śniegu i lodu,

- zapoznanie z techniką farbującej bibuły,

- rozwijanie kompetencji językowych,

- rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania  na podstawie wysłuchanego tekstu,

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- wymienia nazwy dni tygodnia,

- wykonuje układ ruchowy do piosenki,

- poznaje wybrane sporty zimowe,

- FORMUŁUJE I SPRAWDZA HIPOTEZY BADAWCZE,

- poznaje właściwości śniegu i lodu,

- wykonuje pracę plastyczną w technice farbującej bibuły,

- buduje zdania z wykorzystaniem spójników: a, i,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień III ( 12.12.2022 – 16.12.2022 )

Temat : Który żywioł jest najważniejszy?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- zapoznanie z żywiołem ognia,

- zapoznanie z rolą ognia w życiu człowieka,

- zapoznanie z żywiołem, jakim jest woda,

- zapoznanie z rolą wody w życiu człowieka,

- opanowanie melodii i tekstu piosenki,

- zapoznanie z żywiołem , jakim jest ziemia,

- zapoznanie z podwójnym znaczeniem słowa ziemia,

- zapoznanie z żywiołem, jakim jest powietrze,

- zapoznanie z rolą powietrza w życiu człowieka,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie ekspresji twórczej,

- eksperymentowanie z materiałami plastycznymi,

- utrwalenie wiedzy dotyczącej żywiołów.

Cele operacyjne : Dziecko:

- słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat,

- poznaje cechy charakterystyczne żywiołu, jakim jest ogień,

- wie, jaką rolę odgrywa ogień w życiu człowieka,

- poznaje cechy charakterystyczne żywiołu, jakim jest woda,

- wie, jaką rolę odgrywa woda w życiu człowieka,

- ćwiczy umiejętność  odtwarzania tekstu w różnym tempie oraz z różnym natężeniem głosu,

- poznaje cechy charakterystyczne żywiołu, jakim jest ziemia,

- poznaje podwójne znaczenie słowa ziemia,

- poznaje cechy charakterystyczne żywiołu , jakim jest powietrze,

- zna rolę powietrza w życiu człowieka,

- tworzy pracę plastyczną inspirowaną czterema żywiołami,

- EKSPERYMENTUJE Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH MATERIAŁÓW

   PLASTYCZNYCH,

- korzysta z wiedzy dotyczącej czterech żywiołów,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

 

Tydzień IV ( 19.12.2022 – 22.12.2022)

Temat : O czym w święta każdy z nas pamięta?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- wymienianie sposobów przygotowywania się do świąt,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie myślenia matematycznego,

- reagowanie zmianą ruchu na ustalone sygnały dźwiękowe,

- zapoznanie z wybranymi tradycjami bożonarodzeniowymi oraz ich znaczeniem

   symbolicznym,

- poznanie właściwości chemicznych wybranych produktów spożywczych,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- zapoznanie z tradycyjnymi wypiekami świątecznymi,

- uczestniczenie w uroczystości przedszkolnej,

- kultywowanie tradycji świątecznych.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

- wymienia sposoby przygotowywania się do świąt,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- porównuje liczebność zbiorów, stosując znaki: >, <, =,

- rozwija zdolność szybkiej reakcji na ustalony sygnał,

- poznaje wybrane tradycje bożonarodzeniowe oraz ich znaczenie symboliczne,

- poznaje właściwości chemiczne wybranych produktów spożywczych,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- UCZESTNICZY W PRZYGOTOWANIU PIERNIKÓW,

- wspólnie z grupą śpiewa kolędy,

- bierze udział w tradycyjnych obchodach świątecznych.

 

Kalendarium grupy :

28.11.2022 r. - Joga

29.11.2022 r. – Zebranie grupowe z rodzicami – przekazanie informacji o dziecku

30.11.2022 r. - Andrzejki

05.12.2022 r. – Muzyka

06.12.2022 r. – Mikołajki

07.12.2022 r. – Wycieczka do KOM w Miliczu

09.12.2022 r. – Przedstawienie teatralne w ZPK

11.12.2022 r. – Jarmark Bożonarodzeniowy

12.12.2022 r. – Joga

18.12.2022 r. – Jasełka przedszkolne

19.12.2022 r. – Muzyka

21.12.2022 r. – Wigilia grupowa

23.12.2022 r. – 01.01.2023 r. – Przerwa świąteczna

 

 

W miesiącu listopadzie w grupie Żabki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 2 – 4.11.2022 )

Temat: Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- wdrażanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie wiedzy na temat rodziny,

- poznawanie trójkąta,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,

- doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi,

- zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka,

- rozwijanie postawy badawczej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

- wie, że każdy w rodzinie ma swoje obowiązki,

-  dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- wymienia nazwy wybranych członków rodziny i nazywa relacje między nimi,

- rozpoznaje i nazywa trójkąt,

- uczestniczy w muzycznych zabawach grupowych,

- powtarza określone rytmy,

- wzbogaca słownictwo o pojęcia: prawa, obowiązki,

- wymienia kilka praw i obowiązków dzieci,

- poznaje różnice między miastem a wsią,

- rozumie znaczenie związków frazeologicznych związanych z domem,

- wykonuje pracę plastyczną,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień II : ( 7 – 10.11.2022 )

Temat: Co powinien wiedzieć każdy Polak?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- poznanie legendy o powstaniu Polski,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 5,

- kształcenie percepcji słuchowej,

- poszerzenie wiedzy na temat Polski,

- poznanie sławnych Polaków,

- rozwijanie aktywności badawczej,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- zapoznanie z nazwami państw sąsiadujących z Polską,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne: Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- zna legendę o Lechu, Czechu i Rusie,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 5,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- odtwarza proponowane rytmy,

- wypowiada się na zaproponowany temat,

- zna wybrane walory turystyczne Polski ( góry, morze, zabytki, np. Syrenka warszawska,

   Smok Wawelski ),

- wymienia nazwiska znanych Polaków,

- WYKONUJE EKSPERYMENT,

- wypowiada się pełnymi zdaniami,

- wymienia nazwy wybranych państw sąsiadujących z Polską,

- wykonuje pracę plastyczną.

 

Tydzień III ( 14 – 18.11.2022 )

Temat : Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- poszerzanie wiedzy na temat polskich legend,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznawanie zapisu cyfrowego liczby 0,

- wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości,

- doskonalenie zdolności koncentracji podczas działania,

- poszerzanie informacji na temat różnych regionów Polski,

- rozwijanie postawy badawczej,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne : Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- wie, co to jest legenda,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

-rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 0,

- stosuje znaki: <, >. =,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- podczas zabaw doskonali szybką reakcję na ustalone przez nauczyciela sygnały,

- wypowiada się na zaproponowany temat,

- wymienia stroje ludowe oraz tańce charakterystyczne dla niektórych regionów,

- DOKONUJE OBSERWACJI, FORMUŁUJE WNIOSKI,

- wymienia nazwy wybranych polskich miast,

- wykonuje przestrzenną pracę plastyczną.

 

Tydzień IV ( 21 – 25.11.2022)

Temat :  Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- poszerzanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznawanie zapisu liczby 6,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, z wykorzystaniem  

   rekwizytu,

- rozwijanie postawy badawczej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne: Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- nazywa wybrane gwiazdozbiory ( Wielka Niedźwiedzica, Mała Niedźwiedzica ),

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 6,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- WYKONUJE IMPROWIZACJE RUCHOWE DO MUZYKI, ZACHOWUJĄC  

   ODPOWIEDNI RYTM,

- wzbogaca słownictwo,

- ZNA SPOSOBY WYZNACZANIA KIERUNKU,

- poznaje wybrane ciała niebieskie,

- wykonuje  pracę plastyczną.

 

Kalendarium grupy :

 

07.11.2022 r. - Muzyka

07.11.2022 r. – Spektakl teatralny pt. ,, EKONOLULU ‘’ o tematyce profilaktycznej i

Ekologicznej organizowany przez GOPS i GKRPA Żmigród, opłacony z budżetu

profilaktycznego.

11.11.2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości

14.11.2022 r. – Joga

18.11.2022 r. – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

21.11.2022 r. – Muzyka

21.11.2022 r. – Dzień Życzliwości

22.11.2022 r. – Dzień Kredki

25.11.2022 r. – Dzień Pluszowego Misia

28.11.2022 r. - Joga

29.11.2022 r. – Zebranie grupowe z rodzicami – przekazanie informacji o dziecku

30.11.2022 r. - Andrzejki

 

 

 

 

W miesiącu październiku w grupie Żabki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 3 – 7.10.2022 )

Temat: Jak jesienią dbać o zdrowie?

Cele główne:

- rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 1,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

- rozwijanie kreatywności,

- kształtowanie postawy prozdrowotnej,

- poznanie cech kwadratu,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- rozwijanie inwencji twórczej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

-  dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 1,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- ćwiczy zdolność wykonywania prostych, spontanicznych  ruchów do muzyki,

- WYKONUJE PRZETWORY,

- wie, że racjonalne żywienie, w oparciu o piramidę zdrowia, ruch oraz odpoczynek, jest

   podstawą zachowania zdrowia,

- rozpoznaje i nazywa kwadrat,

- segreguje przedmioty na podstawie jednej cechy – kształtu,

- wypowiada się w sposób zrozumiały dla rozmówcy,

- UCZESTNICZY W ZABAWIE PARATEATRALNEJ,

- wykonuje pracę plastyczną techniką kolażu, według własnego pomysłu.

 

Tydzień II : ( 10 – 14.10.2022 )

Temat: Kto może być nauczycielem?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- zapoznanie z pracą nauczyciela,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 2,

- poprawne używanie pojęcia para,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej,

- rozwijanie wyobraźni dzieci,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Cele operacyjne: Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- WIE, CZYM SIĘ ZAJMUJE NAUCZYCIEL,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 2,

- rozumie pojęcie para,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce,

- poznaje znaczenie przysłowia – Kto pyta, nie błądzi,

- wymyśla swoją wizję przedszkola,

- poprawnie zadaje pytania,

- wykonuje pracę plastyczną.

 

Tydzień III ( 17 – 21.10.2022 )

Temat : W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju do pogody,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,

- rozwijanie sprawności fizycznej.

- opanowanie prostych figur tanecznych,

- rozumienie konieczności przestrzegania reguł gry,

- rozwijanie aktywności badawczej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne : Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- wie, jak się ubrać stosownie do pogody,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

-rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 3,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- swobodnie wykonuje figury taneczne wspólnie z innymi dziećmi,

- gra w grę planszową,

- DOKONUJE OBSERWACJI, FORMUŁUJE  WNIOSKI,

- wykonuje pracę plastyczną, wykorzystując nietypowe przedmioty.

 

Tydzień IV ( 24 – 28.10.2022)

Temat : Jakie plany na jesień mają zwierzęta ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznawanie zapisu liczby 4,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,

- wzbogacanie wiedzy na temat ptaków,

- rozwijanie postawy badawczej,

- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne: Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- wie, w jaki sposób zwierzęta adaptują się do zmieniających się pór roku,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 4,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- wykonuje układ ruchowy do piosenki,

- wzbogaca słownictwo o wybrane nazwy ptaków ( bocian, jaskółka, dudek, sowa, dzięcioł,

  sikorka, gil ),

- potrafi wyjaśnić, czym są przyloty i odloty ptaków,

- DOKONUJE OBSERWACJI, FORMUŁUJE WNIOSKI,

- wie, jakie zwierzęta zmieniają futro na zimę,

- wzbogaca zasób językowy,

- wykonuje przestrzenną pracę plastyczną.

 

Kalendarium grupy :

 

03.10.2022 r. – Joga

05.10.2022 r. – Dzień Zwierząt

14.10.2022 r, - Dzień Edukacji Narodowej

10.10.2022 r. – Muzyka

17.10.2022 r. – Joga

24.10.2022 r. – Muzyka

26.10.2022 r. – Pasowanie na Przedszkolaka

31.10.2022 r. - Joga

Październik – Warsztaty Modra Sowa – Indie

 

Joga

Cele operacyjne: Dziecko:

-dziecko komunikuje potrzebę ruchu,

- uczestniczy w zabawie ruchowej,

- wykonuje różne formy ruchu,

- wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała,

- odczuwa przynależność do grupy,

- przestrzega zasad,

- obdarza uwagą osoby wokół siebie.          

 

Muzyka

Cele operacyjne: Dziecko:

- reaguje ruchem na zmianę dynamiki, tempa muzyki,

-  odtwarza podany rytm,

-  ruchem interpretuje treść muzyki,

-  potrafi wygrywać rytm na instrumentach perkusyjnych,

-  rozwija poczucie rytmu,

- reaguje na umówiony sygnał słowny i muzyczny

 – nazywa wybrane instrumenty muzyczne,

- śpiewa piosenkę,

- uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych,

- przestrzega zasad,

- odczuwa przynależność  do grupy,

- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

WRZESIEŃ

W miesiącu wrześniu w grupie Żabki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 5 – 9.09.2022 )

Temat: Co słychać w przedszkolu?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- utrwalenie znaczków rozpoznawczych,

- dekodowanie symboli,

- ustalenie kodeksu grupowego,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- rozwijanie kompetencji społecznych,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne:

- wypowiada się zdaniami złożonymi,

- rozpoznaje znaczek rozpoznawczy,

- odczytuje symbole,

- aktywnie uczestniczy w ustalaniu kodeksu grupowego,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- reaguje na określone sygnały podczas zabawy,

- wzbogaca słownictwo,

- klasyfikuje zabawki według rodzaju.

 

Tydzień II : ( 12 – 16.09.2022 )

Temat: Jak być superbezpiecznym?

Cele główne:

- rozwijanie mowy

- poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu,

- nazywanie figur geometrycznych,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne:

- swobodnie rozmawia na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie,

- wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Sali,

- dzieli słowa na sylaby,

- potrafi podczas śpiewu wyraźnie wypowiadać tekst piosenki,

- uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela,

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

- klasyfikuje figury na podstawie kształtu,

- rozpoznaje i nazywa koło,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- poznaje i utrwala zasady bezpieczeństwa związane z przedmiotami i miejscami   

  niebezpiecznymi, które mogą się znajdować w domu,

- formułuje wypowiedzi na zadany temat,                                                                                                        

- poznaje zasady bezpieczeństwa związane z przebywaniem poza domem,

- wykonuje pracę plastyczną.

 

Tydzień III ( 19 – 23.09.2022 )

Temat : Jakie są moje supermoce ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- rozwijanie myślenia logicznego, 

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie inteligencji emocjonalnej,

- dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne :

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- układa rymy do podanych nazw,

- dostrzega związki przyczynowo – skutkowe,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- potrafi podczas śpiewu wyraźnie wypowiadać tekst piosenki,

- uważnie słucha wiersza,

- nazywa i rozpoznaje podstawowe emocje,

- wypowiada się na temat swoich umiejętności,

- odpowiada na pytania dotyczące wiersza,

- wykonuje prace plastyczną.

 

Tydzień IV ( 26 – 30.09.2022)

Temat : Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym,

- zapoznanie z oznakami jesieni,

- poznanie cech prostokąta,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań,

- przypomnienie oznak jesieni,

- rozwijanie aktywności badawczej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- aktywnie uczestniczy w poznawaniu przyrody jesienią,

- obserwuje i nazywa oznaki jesieni,

- rozpoznaje i nazywa prostokąt,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- potrafi płynnie poruszać się na środku sali w rytmie melodii piosenki,

- wypowiada się na temat opowiadania,

- wymienia oznaki jesieni,

- wykonuje eksperymenty,

- rozwiązuje zagadki słowne,

- wykonuję prace plastyczną.  

 

Kalendarium grupy :

 

19.09.2022 r. – Joga

20.09.2022 r. – Dzień Przedszkolaka

20-21-22.09.2022 r. – Warsztaty ze zwierzętami

22.09.2022 r. – Zebranie grupowe z rodzicami

22.09.2022 r. - warsztaty ze zwierzątkami

23.09.2022 r. – Powitanie Jesieni

26.09.2022 r. – Muzyka

28.09.2022 r. – Sesja zdjęciowa

30.09.2022 r. – Grupowy Dzień Chłopaka

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: