Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

INFORMACJE DLA RODZICÓW

GRUPA SÓWKI

W miesiącu marcu w grupie Sówki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I

Temat: Jaka pogoda jest w marcu? (06.03.-10.03.2023 r.)

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • zwrócenie uwagi na nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kojarzenie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla marcowej pogody,
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne: Dziecko

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,
 • dostrzega nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny,
 • określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia,
 • klasyfikuje elementy według rodzaju, wielkości i przelicza stosując nazwy liczebników głównych,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • w skupieniu wykonuje zadanie,
 • wykonuje określone ruchy do muzyki,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • wymienia charakterystyczne zjawiska atmosferyczne dla marcowej pogody,
 • ozdabia kolorowe symbole pogody
 • dziecko bierze udział w zajęciach muzycznych Muzyka dla Smyka.

 

Obszary podstawy programowej: I5, III3, III5, III8, IV1, IV3, IV2, IV5, IV6, IV7, IV8, IV9, IV11, IV13, IV15, IV 18, IV19,

Tydzień II

Temat: Po czym można poznać że nadchodzi wiosna? (13.03– 17.03.2023 r.)

Cele ogólne:

 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami wczesnej wiosny,
 • rozwijanie umiejętności słuchania opowiadania,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej,
 • wyrabianie umiejętności reagowania na dźwięki poprzez ruch,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami,
 • rozwijanie sprawności manualnych.

Cele operacyjne: Dziecko

 • odnajduje i wskazuje na obrazku oznaki wiosny,
 • odpowiada na pytania związane z opowiadaniem,
 • liczy w dostępnym sobie zakresie, dostrzega rolę ostatniego liczebnika,
 • wskazuje różnice między kwiatami,odnajduje obrazek niepasujący do pozostałych,
 • działa zgodnie z rytmem zaproponowanym przez nauczyciela,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • nazywa pierwsze kwiaty które kwitną wiosną,
 • wykonuje przestrzenną figurę żonkila,
 • bierze udział w zajęciach jogi.

 

Obszary podstawy programowej: I5, I7, I8, I9, III2, III9, IV1, IV2, IV5, IV6, IV7, IV9, IV12, IV15, IV18,

Tydzień III

Temat: Z czego to jest zrobione? (20.03–24.03.2023r.)

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowań dotyczących gliny i produkcji przedmiotów ceramicznych,
 • zapoznanie z etapami produkcji chleba i różnymi rodzajami pieczywa,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • ćwiczenie szybkiej reakcji na hasło,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wzbogacenie wiedzy na temat budowy owcy,
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne: Dziecko

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do niego,
 • wymienia właściwości gliny , poznaje etapy powstawania przedmiotów ceramicznych,
 • wypowiada się na temat poszczególnych etapów produkcji chleba,
 • wskazuje odpowiednią część ciała na hasło nauczyciela,
 • wykonuje określone ruchy do muzyki,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • poznaje budowę owcy,
 • wykonuje owcę, dokleja i rysuje elementy,
 • bierze udział w zajęciach muzycznych Muzyka dla Smyka.

Obszary podstawy programowej: I5, III4, III8, III9, IV1, IV2, IV5, IV6, IV7, IV11, IV19, 

Tydzień IV

Temat: Czego potrzebują zwierzęta? (27.03–31.03.2023r.)

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt,
 • wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • wyzwalanie aktywności i ekspresji przez rytm i melodię piosenki,
 • doskonalenie artykulacji i dykcji,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wzbogacenie wiadomości na temat psa,
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne: Dziecko

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,
 • dostrzega potrzeby zwierząt,
 •  nazywa zwierzęta hodowlane, opisuje ich wygląd,
 • grupuje obrazki zwierząt według wskazanego kryterium, przelicza elementy zbioru,
 • ćwiczy umiejętność łączenia ruchu ze śpiewem,
 • doskonali umiejętność poprawnego wypowiadania słów,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • poznaje budowę i zwyczaje psa,
 • wykonuje stojącą sylwetę psa,
 • bierze udział w zajęciach jogi.

Obszary podstawy programowej: I2, I5, I6, II10, III3, III5, III8, IV1, IV2, IV3, IV5, IV6, IV7, IV9, IV11, IV18, IV19, IV20,

Konsultacje z wychowawcą: Każda środa od 13.00 do 14.00

Język angielski :

                        wtorek: 8.30 – 8.45

                        środa: 8.15 – 8.30

                        czwartek: 8.15 – 8.30

                        piątek: 10.00 – 10.15

 

Kalendarium:

6 marzec – Muzyka dla Smyka

8 marzec– Dzień Kobiet

13 marzec – Joga

20 marzec – Muzyka dla Smyka

21 marzec – Powitanie wiosny

27 marzec - Joga

 

WSZYSTKOM PRZEDSZKOLAKOM ORAZ RODZICOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH, ZDROWYCH I FANTASTYCZNYCH FERII ZIMOWYCH.

SZCZĘSLIWIE DO NAS WRACAJCIE.

 

DLA TYCH, KTÓRZY SPĘDZĄ TEN CZAS W PRZEDSZKOLU PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY:

PLAN PRACY  - FERIE ZIMOWE  – 13-24.02.2023

GRUPY ŁĄCZONE

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

TEMAT ZAJĘĆ

CELE OPERACYJNE I AKTYWNOŚCI

13.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ RADIA

„My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy” – zabawy z muzyką

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” – rozwiązywanie zagadek

DZIECKO:

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – ROZWIJANIE MOWY

- DZIECKO NAGRYWA SWÓJ GŁOS NA DYKTAFON

- ZAPOWIADA ULUBIONĄ PIOSENKĘ

14.02.2023 (WTOREK)

EKSPERYMENTY

„Doświadczamy i wiedzę zdobywamy” – zabawy ze śniegiem/wodą

 

 

Po południu:

„Zdrowo i sportowo”

DZIECKO :

 

- ROZWIJA POTRZEBY POZNAWANIA ŚWIATA,

- POZNAJE  WŁAŚCIWOŚCI WODY

- ROZWIJA SPOTRZEGANIE WZROKOWE

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

- ROZUMIE POTRZEBY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

15.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HIPOPOTAMA

„Zwierzęta egzotyczne” –

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

DZIECKO:

- ZNA WYBRANE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

- WYKONUJE PRACĘ PLASTYCZNĄ

- ODPOWIADA NA PYTANIA NA PODSTAWIE WYSŁUCHANEGO TEKSTU

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

 

16.02.2023 (CZWARTEK)

TŁUSTY CZWARTEK

„Zajęcia kulinarne”

 

Po południu:

„Piramida zdrowia” –

DZIECKO:

 

- BAWI SIĘ MASĄ PLASTYCZNĄ

- ZNA ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

- KOSZTUJE PĄCZKA

17.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ KOTA

„Zwierzęta domowe”

 

Po południu:

„Zimowa gimnastyka”

 

DZIECKO:

 

-ROZWIJANIE EMPATII

- PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

- WYRABIANIE SZACUNKU DLA ZWIERZĄT

- ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

20.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ WAŻNYCH SŁOW

„Dzień dobry, Dowidzenia  ” – używamy tych słów każdego dnia

 

 

Po południu:

„Bądź ostrożny” 

 

DZIECKO:

 

- STOSUJE SIĘ DO PRZYJĘTYCH NORM I ZASAD ZACHOWANIA

- UŻYWA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ

- WYPOWIADA SIĘ NA TEMAT OPOWIADANIA ORAZ WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

21.02.2023 (WTOREK)

WYJŚCIE DO ZPK NA TEATRZYK

”EKONOLULU”

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” 

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE SPEKTAKLU TEATRALNEGO,

- ZNA ZAWODY (AKTOR, SCENARZYSTA, REZYSER)

- UCZESNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

22.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HARCERZA

„Spotkanie z harcerzami”

 

 

Po południu:

„Numery alarmowe”

 

DZIECKO:

 

- POZNAJE ZADANIA HARCERZA

- ZABAWY Z HARCERZAMI

- ZNA ZASADY DOBREGO POSTĘPOWANIA WZGLĘDEM INNYCH

- UŻYWA WAŻNYCH SŁÓW

- ZNA NUMERY ALARMOWE I WIE KIEDY NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ

23.02.2023 (CZWARTEK)

KINO

„Seans filmowy”

 

 

Po południu:

„Zabawa w teatr”

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK POWSTAJE FILM,

- ZNA SAZADY KULTURALNEGO ZACHOWYWANIA SIĘ W KINIE,

- BAWI SIĘ W TEATR

24.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ DINOZAURA

 

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

 

DZIECKO:

 

- INTERESUJE SIĘ ZWIERZĘTAMI PREHISTORYCZNYMI

- WSPÓLDZIAŁA W ZABAWACH I SYTUACJACH ZADANIOWYCH,

- ROZWIJA SWOJE ZAINTERESOWANIA

- POSZERZA SWOJĄ WIEDZĘ O ŚWIECIE

- CHĘTNIE ĆWICZY

 

W miesiącu lutym w grupie Sówki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I

Temat: Kim będę gdy dorosnę? (30.01.-3.02.2023 r.)

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • stwarzanie okazji do poznawania rożnych zawodów,
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanego kryterium,
 • doskonalenie wiedzy na temat różnych zawodów,
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,
 • wykonywanie ustalonych poleceń na dźwięk instrumentu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,rozwijanie umiejętności wydawania krótkich poleceń.

Cele operacyjne: Dziecko

 • dziecko odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego pytania,
 • wymienia nazwy różnych zawodów, próbuje dzielić nazwy na sylaby,
 • dopasowuje do przedstawicieli różnych zawodów pasujące do nich przedmioty,
 • klasyfikuje przedmioty według kryterium wielkości, koloru i przynależności,
 • podaje nazwy zawodów oraz przedmiotów, które są niezbędne do ich wykonywania,
 • ma dobrze rozwiniętą koordynację słuchowo ruchową,
 • wykonuje ustalone polecenia na dźwięk instrumentu,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych,
 • wykonuje robota według instrukcji,
 • formułuje krótkie polecenia, według których porusza się robot,
 • bierze udział w zajęciach Jogi.

Tydzień II

Temat: Jaka jest moja ulubiona baśń? (6.02 – 10.02.2023 r.)

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci,
 • kształtowanie świadomości na temat książki jako źródła wiedzy,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wzbogacenie wiedzy na temat budowy książki,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i umiejętności manualnych.

Cele operacyjne: Dziecko

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,
 • rozpoznaje postaci i rekwizyty pochodzące z poszczególnych bajek, podaje ich tytuły,
 • wymienia informacje, jakie można znaleźć w książkach,
 • klasyfikuje elementy według koloru, przelicza je, stosując nazwy liczebników głównych,
 • właściwie reaguje na ustalone sygnały,
 • wykazuje się poczuciem rytmu podczas tańca,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • poznaje budowę książki,
 • wykonuje okładkę do swojej książeczki,
 • bierze udział w zajęciach muzycznych Muzyka dla Smyka.

Tydzień III

Temat: Kiedy żyły dinozaury? (27.02–3.03.2023r.)

Cele ogólne:

 • zdobywanie informacji na temat dinozaurów,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki, niski,
 • zapoznanie z dinozaurami mięsożernymi,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki,
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,
 • ćwiczenie spostrzegawczości,
 • poznanie pracy paleontologa,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Cele operacyjne: Dziecko

 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury,
 • wskazuje różnice i podobieństwa w wyglądzie dinozaurów,
 • układa figurki według wielkości,
 • posługuje się określeniami: wysoki, niski,
 • poznaje nazwy dinozaurów mięsożernych,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • koncentruje się podczas działania, reaguje ruchem na zmiany dynamiczne,
 • wykonuje ustalone polecenie na sygnał – dźwięk instrumentu,
 • wskazuje różnice między smokami a dinozaurami,
 • odkrywa figurki ukryte w przygotowanych materiałach plastycznych,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją,
 • potrafi się skupić na wykonywanej czynności,
 • zgodnie współdziała w grupie.

Godzina dostępności nauczyciela: Każda środa od 13.00 do 14.00

Język angielski :

                        wtorek: 8.30 – 8.45

                        środa: 8.15 – 8.30

                        czwartek: 8.15 – 8.30

                        piątek: 10.00 – 10.15

 

 

Kalendarium:

2 luty godz 16.15 – zebranie rodziców OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

6 luty – Muzyka dla Smyka

7 luty – bal karnawałowy – proszę o przygotowanie dzieciom strojów

13 luty – 24 luty – Ferie zimowe – Proszę o zaznaczanie planowanej nieobecności w aplikacji Live Kid. W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Dzieci przebywają w grupach łączonych według podanych grafików.

27 luty - Joga

W miesiącu styczniu w grupie Sówki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I

Temat: Skąd wiem że mija czas? (02.01-5.01.2023 r.)

Cele ogólne:

 • poznawanie zwyczajów związanych z witaniem nowego roku,
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie rodzajów przyrządów do odmierzania czasu,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • uwrażliwienie na różne elementy muzyki,
 • rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do uważnego słuchania nauczyciela,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne: Dziecko

 • dziecko poznaje noworoczne zwyczaje – puszczanie sztucznych ogni, organizowanie balów karnawałowych, składanie życzeń noworocznych,
 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu  i obrazka do opowiadania,
 • wymienia nazwy różnego rodzaju przyrządów służących do mierzenia czasu, wymienia liczebniki główne i porządkowe,
 • potrafi powtórzyć tekst z nauczycielem,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • słucha uważnie poleceń nauczyciela,
 • wypowiada się na temat swoich marzeń,
 • wykonuje pracę plastyczną za pomocą rozdmuchiwania farby,
 • bierze udział w zajęciach muzycznych Muzyka dla Smyka

Tydzień II

Temat: Kto dokarmia zimą zwierzęta? (9.01 – 13.01.2023 r.)

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na treści opowiadania,
 • rozumienie konieczności dokarmiania ptaków w okresie zimowym,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo ruchowej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do uważnego słuchania nauczyciela,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • doskonalenie wiedzy na temat dokarmiania ptaków zimą.

Cele operacyjne: Dziecko

 • uważnie słucha opowiadania,
 • wyjaśnia dlaczego w okresie zimowym należy dokarmiać ptaki,
 • przelicza posługując się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3,
 • rozróżnia i nazywa wybrane ptaki,
 • potrafi obrazować tekst piosenki ruchem,
 • odpowiednio reaguje na ustalone sygnały,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • słucha poleceń nauczyciela,
 • wykonuje karmnik z papieru,
 • rozwiązuje zagadki,
 • bierze udział w zajęciach Jogi.

Tydzień III

Temat: Za co kocham moje babcie i moich dziadków?(16.01– 20.01.2023r. )

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie rodzajów zabawek popularnych dawniej i obecnie,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki,
 • rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementami ruchu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do uważnego słuchania nauczyciela,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne: Dziecko

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,
 • wymienia nazwy rożnych zabawek,
 • wymienia nazwy aktywności, które możemy podejmować z babcia i z dziadkiem,
 • poprawnie liczy kłębki wełny, posługuje się pojęciami krótki, długi,
 • potrafi wykonać taniec z rekwizytem,
 • doskonali koordynacje słuchowo ruchową,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • słucha uważnie poleceń nauczyciela,
 • mówi jak może sprawić przyjemność babci i dziadkowi,
 • wykonuje upominek dla babci i dziadka,
 • bierze udział w zajęciach muzycznych Muzyka dla Smyka.

Tydzień IV

Temat: Za jaką postać przebiorę się na bal? (23.01 – 27.01.2023 r.)

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • zapoznanie z tematyką dotyczącą karnawału,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania według podanego kryterium,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej  poprzez łączenie śpiewu z elementami ruchu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • zwiększenie wiadomości na temat przysmaków karnawałowych.

 

Cele operacyjne: Dziecko

 • wypowiada się prostymi zdaniami,
 • poznaje zwyczaje karnawałowe,
 • sortuje figury według podanego kryterium,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach matematycznych,
 • zna melodie i tekst piosenki,
 • wykonuje improwizacje ruchowe,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją,
 • wie jakie przysmaki może jeść w karnawal,
 • bierze udział w zajęciach Jogi.

Konsultacje z wychowawcą: Każda środa od 13.00 do 14.00

 

Język angielski :

                        wtorek: 8.30 – 8.45

                        środa: 8.15 – 8.30

                        czwartek: 8.15 – 8.30

                        piątek: 10.00 – 10.15

 

 

Kalendarium:

9 stycznia – Muzyka dla Smyka

16 stycznia - Joga

21 i 22 stycznia – Dzień Babci i Dziadka, przygotowanie upominków, przedstawienie życzeń w postaci nagrania video,

23 stycznia – Muzyka dla Smyka

30 stycznia - Joga

 

W miesiącu grudniu w grupie Sówki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

 

Tydzień I

Temat: Co cieszy Mikołaja? (28.11-2.12.2022 r.)

 

Cele ogólne:

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na treści opowiadania,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych,
 • stosowanie podczas zabaw określeń długi – krótki, mały – duży,
 • opanowuje melodię i tekst piosenki,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • ćwiczenie pamięci poprzez naukę krótkich rymowanek.

 

Cele operacyjne: Dziecko

 • dziecko w skupieniu słucha opowiadania, odpowiada napytania związane z treścią,
 • rozpoznaje i nazywa emocje na twarzy Świętego Mikołaja,
 • liczy ukryte w sali pudełka i prezenty, wynik pokazuje na palcach.
 • Wskazuje długą i krótką wstążkę oraz małe i duże pudełka,
 • potrafi odtworzyć muzykę i tekst piosenki,
 • reaguje na ustalone sygnały,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z  instrukcją nauczyciela,
 • wykonuje czapkę Świętego Mikołaja,
 • powtarza z pamięci krótką rymowankę,
 • bierze udział w zajęciach muzycznych Muzyka dla Smyka

 

Tydzień II

Temat: Jakie sporty uprawiam zimą? (5.12 – 9.12.2022 r.)

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimą,
 • poznawanie nazw dni tygodnia,
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni,
 • rozwijanie swobody ruchów podczas zabaw,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zdobywanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy,
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

 

Cele operacyjne: Dziecko

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do niego,
 • poznaje podstawowe zasady których należy przestrzegać podczas zimowych zabaw,
 • dostrzega rytm dni tygodnia, wymienia nazwy dni tygodnia we właściwej kolejności,
 • utrwala znajomość położenia przedmiotów w przestrzeni, stosuje słowa na, pod, obok, za.
 • integruje się z rówieśnikami podczas wspólnej zabawy,
 • odpowiednio reaguje na ustalone sygnały,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją nauczyciela,
 • wymienia charakterystyczne cechy zimy,
 • wykonuje zimowy obrazek techniką malowania pastą do zębów,
 • bierze udział w zajęciach Jogi.

 

 

Tydzień III

Temat: Który żywioł jest najważniejszy?  (12 – 16.12.2022 r. )

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • zapoznanie z ogniem jako żywiołem,
 • kończenie ułożonych sekwencji,
 • zapoznanie z woda jako żywiołem,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • zapoznanie z ziemią jako żywiołem,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zapoznanie z powietrzem jako żywiołem,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • podsumowanie wiedzy dotyczącej żywiołów.

 

Cele operacyjne: Dziecko

 • wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,
 • poznaje ogień jako żywioł i jego rolę w życiu człowieka,
 • kontynuuje zaczęte wzory,
 • poznaje wodę jako żywioł i jego rolę w życiu człowieka,
 • potrafi tańczyć trzymając rekwizyt, wykazuje się poczuciem rytmu,
 • poznaje ziemię jako żywioł i jej rolę w życiu człowieka,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • poznaje powietrze jako żywioł i jego rolę w życiu człowieka,
 • wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją,
 • poprawnie stosuje nazwy żywiołów,
 • bierze udział w zajęciach muzycznych Muzyka dla Smyka.

 

 

Tydzień IV

Temat: O czym w święta każdy z nas pamięta? (19 – 23.12.2022 r.)

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego,
 • poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami mały – duży, krótki – długi, niski – wysoki,
 • zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń świątecznych i wysyłania kart z życzeniami,
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo słuchowej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • kształtowanie umiejętności  społecznych.

 

Cele operacyjne: Dziecko

 • słucha opowiadania i odpowiada na pytania związane z jego treścią,
 • wypowiada się na temat tradycji związanych ze świętami,
 • posługuje się określeniami mały – duży, krótki – długi, niski – wysoki,
 • wyjaśnia w jaki sposób ludzie składają sonie życzenia,
 • wykonuje ustalone polecenia na sygnał – dźwięk instrumentu,
 • odpowiednio reaguje na ustalone sygnały,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,
 • wykonuje kartkę świąteczną,
 • bierze udział w zajęciach Jogi.

 

 

Konsultacje z wychowawcą: Każda środa od 13.00 do 14.00

 

Język angielski :

                        wtorek: 8.30 – 8.45

                        środa: 8.15 – 8.30

                        czwartek: 8.15 – 8.30

                        piątek: 10.00 – 10.15

 

 

Kalendarium:

5 grudnia - Joga

6 grudnia Mikołajki

11 grudnia – Jarmark Świąteczny na Żmigrodzkim rynku

12 grudnia – Muzyka dla Smyka

18 grudnia – Jasełka Przedszkolne w ZPK

19 grudnia – Joga

Wigilia – termin podam w późniejszym terminie

W miesiącu listopadzie w grupie Sówki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I

Temat: Jakie są moje obowiązki? (2.11-4.11.2022 r.)

Cele ogólne:

 • poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
 • zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu obowiązków domowych,
 • zapoznanie z możliwością zapisania wybranych czynności za pomocą prostych symboli,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy z piosenką,
 • integracja grupy,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,
 • poznawanie zabudowy charakterystycznej dla środowiska miejskiego i wiejskiego,
 • rozwijanie sprawności manualnej,

Cele operacyjne:

 • dziecko wymienia obowiązki domowe poszczególnych członków rodziny,
 • wyjaśnia, dlaczego obowiązki są ważne oraz deklaruje chęć pomocy w ich wykonywaniu,
 • wykonuje czynności które zostały zakodowane za pomocą wspólnie ustalonych symboli,
 • wykonuje polecenia,
 • manipuluje przedmiotem podczas zabawy z piosenką,
 • bierze czynny udział w zabawach,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach proponowanych przez nauczyciela,
 • przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,
 • dorysowuje brakujące elementy na obrazku,
 • wskazuje na obrazku domy charakterystyczne dla miasta i wsi,
 • bierze udział w zajęciach muzycznych Muzyka dla Smyka

Tydzień II

Temat: Co powinienem wiedzieć o Polsce? (7.11 – 11.11.2022 r.)

Cele ogólne:

 • poznanie symboli narodowych,
 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z wyglądem flagi i znaczeniem barw na fladze,
 • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania elementów ruchu z rekwizytem,
 • doskonalenie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do dbałości otrzymanie prawidłowej postawy ciała,
 • zapoznanie z wyglądem i znaczeniem kokardy narodowej,
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne:

 • rozpoznaje i nazywa symbole narodowe (godło, flaga), słucha hymnu państwowego,
 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,
 • rozpoznaje flagę Polski, wypowiada się na temat jej wyglądu,
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni, stosuje pojęcia góra, dół, na górze, na dole,
 • wykonuje swobodnie improwizacje ruchowe do muzyki,
 • reaguje na zmiany tempa w muzyce,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach proponowanych przez nauczyciela,
 • przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,
 • rozpoznaje kokardę narodową, wypowiada się na temat znaczenia jej kolorów,
 • wykonuje biało-czerwoną kokardę,
 • bierze udział w zajęciach Jogi.

Tydzień III

Temat: Jaki jest mój kraj?  (14 – 18.11.2022 r. )

Cele ogólne:

 • budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych legend polskich,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • kształcenie poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na treściach przekazywanych przez nauczyciela,

Cele operacyjne:

 • dziecko z uwagą słucha legendy,
 • wypowiada się prostymi zdaniami na temat ilustracji oraz odpowiada na pytania związane z treścią legendy,
 • porównuje i klasyfikuje obrazki według kształtu,
 • rozpoznaje i nazywa regionalne wypieki – pierniki i obwarzanki,
 • wykonuje płynne ruchy,
 • powtarza ruchy zaproponowane przez nauczyciela,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,
 • uważnie słucha instrukcji nauczyciela i poprawnie wykonuje polecenia,
 • wykonuje przestrzenną sylwetę smoka,
 • z uwagą słucha ciekawostek o ciekawych miejscach w Polsce,
 • bierze udział w zajęciach muzycznych Muzyka dla Smyka.

Tydzień IV

Temat: Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę? (21 – 25.11.2022 r.)

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • zdobywanie informacji na temat gwiazd,
 • poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • integrowanie się z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw przy muzyce,
 • rozwijanie swobody ruchów,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

Cele operacyjne:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gwiazdy,
 • powtarza nazwy elementów wchodzących w skład Układu Słonecznego,
 • liczy na palcach przy pomocy nauczyciela,
 • zgodnie współdziała z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,
 • potrafi wykonać proste improwizacje ruchowe sugerowane przez nauczyciela,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • uważnie słucha instrukcji nauczyciela i wykonuje poprawnie polecenia,
 • składa ufoludki z elementów, wypowiada się na temat ich wyglądu,
 • bierze udział w zajęciach Jogi.

Konsultacje z wychowawcą: Każda środa od 13.00 do 14.00

Język angielski :

                        wtorek: 8.30 – 8.45

                        środa: 8.15 – 8.30

                        czwartek: 8.15 – 8.30

                        piątek: 10.00 – 10.15

 

Kalendarium:

8 listopada – Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania – dzieci samodzielnie przygotują śniadanie.

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

21 listopada - Dzień Życzliwości  - dzieci w miarę możliwości ubierają się na żółto, Joga

22 listopada – dzień Kredki

25 listopad – Dzień Pluszowego Misia

28 listopada – Muzyka dla Smyka

29 listopad – Andrzejki

 

W miesiącu październiku w grupie Sówki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I

Temat: Jak jesienią dbać o zdrowie? (3 – 7.10.2022 r.)

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,
 • zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • kształcenie poczucia rytmu,
 • doskonalenie dykcji i artykulacji,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • wzbogacenie wiedzy na temat zachowania sprzyjającego zdrowiu,
 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną.

Cele operacyjne:

 • dziecko opowiada co się dzieje na obrazkach,
 • grupuje zdjęcia produktów spożywczych według kategorii zdrowe / niezdrowe,
 • wymienia czynności wykonywane przez lekarza oraz akcesoria i przybory których używa on w pracy,
 • wymienia skutki nadmiernego spożywania słodyczy,
 • powtarza rytmy proponowane przez nauczyciela,
 • doskonali umiejętność poprawnego wypowiadania słów,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • wykonuje latawca według instrukcji,
 • dokonuje poprawnego wyboru zdjęć przedstawiających zachowania sprzyjających zdrowiu,
 • bierze udział w zajęciach muzycznych Muzyka dla Smyka

Tydzień II

Temat: Kto pracuje w przedszkolu? (10 – 14.10.20122 r.)

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z zawodem nauczyciela,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
 • rozwijanie słownictwa związanego z opisywaniem,
 • doskonalenie techniki ruchu,
 • doskonalenie dykcji i artykulacji,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • zdobywanie umiejętności plastycznych,
 • wykonuje podstawowe czynności kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

 

Cele operacyjne:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,
 • poznaje rolę i zadania nauczyciela,
 • uważnie obserwuje obrazki, dostrzega i zapamiętuje zmiany,
 • opisuje wygląd postaci,
 • orientuje się w przestrzeni podczas zabaw i ćwiczeń przy muzyce,
 • doskonali umiejętność wypowiadania słów,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • bierze udział w zajęciach Jogi.

Tydzień III

Temat: Co mogę robić jesienią? (17 – 21.10.20122 r. )

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • zwrócenie uwagi na konieczność ubioru do warunków atmosferycznych,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego,
 • kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu,
 • rozwijanie swobody ruchów,
 • doskonalenie dykcji i artykulacji,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną.

Cele operacyjne:

 • dziecko odpowiada na pytania związane z treścią wysłuchanego opowiadania,
 • ustawia buty przy odpowiednim obrazku,
 • określa na podstawie obrazków co zdarzyło się wcześniej a co później,
 • wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu,
 • potrafi wykonać proste improwizacje ruchowe,
 • doskonali umiejętność prawidłowego wypowiadania się,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • maluje liście farbą i odbija je,
 • uczestniczy w zabawach badawczych,
 • bierze udział w zajęciach muzycznych Muzyka dla Smyka.

Tydzień IV

Temat: Jakie plany na jesień maja zwierzęta? (24 – 28.10.2022 r.)

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności manualnych,
 • poznawanie jesiennych zwyczajów wybranych zwierząt jesienią,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowych,
 • doskonalenie percepcji słuchowych,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
 • poznanie wyglądu i zwyczajów jeża jesienią,
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • wykonuje podstawowe czynności kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

Cele operacyjne:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka na temat wybranych zwierząt i ich sposobów przygotowywania się do zimy,
 • koloruje sylwetę wiewiórki,
 • wypowiada się na temat życia wybranych zwierząt jesienią,
 • przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,
 • reaguje ruchem na dźwięki grane głośno i cicho,
 • reaguje na zmiany w tempie muzyki,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • słucha poleceń nauczyciela,
 • omawia wygląd jeża na podstawie obrazka,
 • bierze udział w zajęciach Jogi.

Konsultacje z wychowawcą: Każda środa od 13.00 do 14.00

 

Język angielski :

                        wtorek: 8.30 – 8.45

                        środa: 8.15 – 8.30

                        czwartek: 8.15 – 8.30

                        piątek: 10.00 – 10.15

 

 

Kalendarium:

3 październik – Muzyka dla Smyka

10 październik – Joga

17 październik – Muzyka dla Smyka

24 październik – Joga

31 październik – Muzyka dla Smyka

 

 

WRZESIEŃ 2022

 

Tydzień I

Temat: Co słychać w przedszkolu?

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zachęcenie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne,
 • kształtowanie schematu własnego ciała,
 • zachęcaie do stosowania przyjętych reguł zachowania w róznych sytuacjach dna codziennego,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • nawiązywanie relacji równieśniczych,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalenie zasad zawartch w kodeksie przedszkolaka.

 

Cele operacyjne:

 • wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,
 • uważnie słucha opowiadania,
 • nazywa i pokazuje rózne części ciała,
 • stosuje przyjęte reguły zachowania,
 • bierze czynny udział w zabawach,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,
 • rysuje części ciała (oczy, nos i usta),
 • wymienia zasady z kodeksu przedszkolaka.

 

Tydzień II

Temat: Jak być bezpiecznym?

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy,
 • rozwijanie umiejętności opisywania cech,
 • utrwalenie numeru 112 przy śpiewaniu piosenki,
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej,
 • rozumienie znaczenia znaków drogowych,
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

 

Cele operacyjne:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu do opowiadania,
 • ponaje podstawowe zasdy bezpieczeństwa i ich przestrzega,
 • nazywa przedmioty znajdujące się w apteczce,
 • przelicza przedmioty na palcach,
 • zna numer alarmowy 112,
 • bierze czynny udział w zabawach,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe.

 

Tydzień III

Temat: Jakie są moje supermoce?

Cele ogólne:

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron,
 • rozwijanie mowy i koncentracji uwagi,
 • kształtowanie świadomości schematu własnego ciała,
 • rozwijanie umiejętności określania cech przedmiotów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • nawiązywanie relacji rowieśniczych,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,
 • organizowanie sytuacji sprzyjających poznawanie uczuć,
 • rozwijanie sprawności manualnych.

 

Cele operacyjne:

 • wymienia swoje mopcne strony,
 • odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania,
 • wskazuje podstawowe części swojego ciała,
 • wykorzystuje zmysły do poznawania przedmiotów,
 • reaguje na ustalone sygnały,
 • bierze udział w zabawach,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,
 • przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas ćwiczeń,
 • odpowiada na pytanoia dotyczące treści wiersza,
 • wykonuje zegar emocji.

 

Tydzień IV

Temat: Co się zmienia jesienią?

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie oznak jesieni,
 • poznawanie wyglądu liści klonu i kasztanowca,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania liści ze względu na ich rodzaj,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie ekspresji ruchowej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.
 • Utrwalenie znajomości wyglądu wybranych warzyw i owoców,
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

 

Cele operacyjne:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego wiersza,
 • wymienia oznaki jesieni,
 • wymienia nazwy drzew kasztanowiec, klon,
 • przelicza liście, rozrównia je ze względu na kształt i kolor,
 • odpowiednio reaguje na ustalone sygnały,
 • doskonali koordynację słuchowo ruchową,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,
 • przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,
 • wymienia i opisuje wybrane owoce i warzywa,
 • ozdabia wybrane sylwety warzyw i owoców.

 

Konsultacje z wychowawcą: Każda środa od 13.00 do 14.00

Język angielski :

                        wtorek: 8.30 – 8.45

                        środa: 8.15 – 8.30

                        czwartek: 8.15 – 8.30

                        piątek: 10.00 – 10.15

 

 

Kalendarium:

19 września – Zajęcia muzyczne 11.30- 12.00

20 września – warsztaty ze zwierzętami koszt 12 zł od dziecka (w razie nieobecności pieniądze będą zwrócone)

22 września – zebranie rodziców 16.15 sala Sówki

26 września – Joga 11.30 – 12.00

27 września – sesja zdjęciowa od 10.00 do 10.30

30 września – Dzień Chłopaka

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: