Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

INFORMACJE DLA RODZICÓW

GRUPA MYSZKI

W miesiącu MARCU w grupie MYSZKI realizowane będą następujące bloki tematyczne:

 

TYDZIEŃ I: 27.02.23 – 03.03.23r.

Temat tygodnia: Zabawy na śniegu

Punkty z obszarów podstawy programowej: I.8, II.8, III.5, IV.2, IV.4, IV.5, IV.7, IV.8, IV.13, IV.15, IV.18

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na przerwę w muzyce poprzez stosowanie umownych sygnałów podczas zabaw przy muzyce,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 • rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,

 - wykonywanie eksperymentów graficznych.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę w, W w toku zabaw,
 • dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • jest skupione podczas wykonywania zadań,
 • wymienia nazwy wybranych sportów zimowych,
 • rozwiązuje i układa zadania tekstowe,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • tworzy prace graficzne na kratownicy według wzoru lub według własnego pomysłu.
 • ćwiczy poczucie rytmu,
 • przygotowuje niespodziankę dla najbliższych osób,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • utrwala umiejętność odczytywania położenia obiektu na kratownicy.

 

TYDZIEŃ II: 06.03.23-10.03.23

Temat tygodnia: Tak mija czas

Punkty z obszarów podstawy programowej: I.8, IV.2, IV.4, IV.5, IV.7, IV.8, IV.15, IV.16, IV.18

CELE GŁÓWNE:

- rozwijanie mowy,

 - budzenie zainteresowania literami,

 - rozwijanie aktywności poznawczej – zwracanie uwagi na mijający czas, na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody,

 - rozwijanie sprawności fizycznej,

 - rozwijanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki,

 - określanie, co było najpierw, co jest teraz, a co będzie potem,

 - kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

  - ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnały.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje litery p, P w toku zabaw,
 • dostrzega zmiany zachodzące z upływem czasu i zmianami pór roku,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wykonuje ruchy zgodnie z rytmem melodii, wyraźnie odtwarza tekst piosenki,
 • stosuje słowa: najpierw, teraz, potem,
 • uczestniczy w zabawach z zegarem,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • reaguje na sygnały zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami.

 

TYDZIEŃ III: 13.03.2023 – 17.03.23

Temat tygodnia: Muzyka jest wszędzie

Punkty z obszarów podstawy programowej: I.8, IV.2, IV.4, IV.5, IV.7, IV.8, IV.13, IV.15

 

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych,
 • utrwalanie poznanych liczb,
 • rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości muzycznej,
 • tworzenie muzyki.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę z, Z w toku zabaw,
 • dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • gra na instrumentach perkusyjnych,
 • uczestniczy w zabawie przy piosence,
 • nazywa urządzenia służące do odtwarzania muzyki,
 • rozpoznaje i nazywa liczby od 1 do 8,
 • maluje nastrój wysłuchanego utworu muzycznego,
 • przedstawia charakter wysłuchanej muzyki za pomocą obrazków.

 

TYDZIEŃ IV: 20.03.23-24.03.2023

Temat tygodnia: Wiosna, wiosna

Punkty z obszarów podstawy programowej: I.8, IV.2, IV.4, IV.5, IV.7, IV.8, IV.13, IV.14, IV.15, IV.18

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki),
 • wyrabianie reakcji na zmiany tempa,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 •  określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby,
 • a także w stosunku do innych przedmiotów.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę c, C w toku zabaw,
 • wymienia części tulipana,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • uczestniczy w zabawie z piosenką,
 • reaguje na zmiany tempa,
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne,
 • rozpoznaje cyfrę 0,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • określa kierunki, nawigując drugą osobę; koduje ruch w symbolach.

 

TYDZIEŃ V: 27.03.23-31.03.2023

Temat tygodnia: Mamy różne charaktery

Punkty z obszarów podstawy programowej: I.8, II.1, II.2, II.4, III.5, III.6,  IV.2, IV.4, IV.5, IV.7, IV.8, IV.12, IV.15

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie aktywności poznawczej – przyporządkowywanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,

 - rozwijanie sprawności fizycznej,

 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • uświadamianie negatywnych skutków chwalenia się,
 • wprowadzenie odejmowania jako ubywania,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 •  rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę u, U w toku zabaw,
 • przyporządkowuje bohaterom odpowiednie barwy – ciepłe lub zimne,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • potrafi rozpoznać metrum prezentowane przez N.; porusza się płynnie, zgodnie z rytmem piosenki,
 • nie chwali się,
 • obrazuje graficznie odejmowanie jako ubywanie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • utrwala umiejętności grupowania (na przykładzie emocji) oraz układania rytmu.

 

KALENDARIUM

 

06.03.23 – Muzyka

08.03.23 – Dzień Kobiet

13.03.23 – Joga

20.03.23 – Muzyka

21.03.23 – Dzień Wiosny

27.03.23 – Joga

 

WSZYSTKOM PRZEDSZKOLAKOM ORAZ RODZICOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH, ZDROWYCH I FANTASTYCZNYCH FERII ZIMOWYCH.

SZCZĘSLIWIE DO NAS WRACAJCIE.

 

DLA TYCH, KTÓRZY SPĘDZĄ TEN CZAS W PRZEDSZKOLU PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY:

PLAN PRACY  - FERIE ZIMOWE  – 13-24.02.2023

GRUPY ŁĄCZONE

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

TEMAT ZAJĘĆ

CELE OPERACYJNE I AKTYWNOŚCI

13.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ RADIA

„My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy” – zabawy z muzyką

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” – rozwiązywanie zagadek

DZIECKO:

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – ROZWIJANIE MOWY

- DZIECKO NAGRYWA SWÓJ GŁOS NA DYKTAFON

- ZAPOWIADA ULUBIONĄ PIOSENKĘ

14.02.2023 (WTOREK)

EKSPERYMENTY

„Doświadczamy i wiedzę zdobywamy” – zabawy ze śniegiem/wodą

 

 

Po południu:

„Zdrowo i sportowo”

DZIECKO :

 

- ROZWIJA POTRZEBY POZNAWANIA ŚWIATA,

- POZNAJE  WŁAŚCIWOŚCI WODY

- ROZWIJA SPOTRZEGANIE WZROKOWE

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

- ROZUMIE POTRZEBY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

15.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HIPOPOTAMA

„Zwierzęta egzotyczne” –

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

DZIECKO:

- ZNA WYBRANE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

- WYKONUJE PRACĘ PLASTYCZNĄ

- ODPOWIADA NA PYTANIA NA PODSTAWIE WYSŁUCHANEGO TEKSTU

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

 

16.02.2023 (CZWARTEK)

TŁUSTY CZWARTEK

„Zajęcia kulinarne”

 

Po południu:

„Piramida zdrowia” –

DZIECKO:

 

- BAWI SIĘ MASĄ PLASTYCZNĄ

- ZNA ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

- KOSZTUJE PĄCZKA

17.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ KOTA

„Zwierzęta domowe”

 

Po południu:

„Zimowa gimnastyka”

 

DZIECKO:

 

-ROZWIJANIE EMPATII

- PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

- WYRABIANIE SZACUNKU DLA ZWIERZĄT

- ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

20.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ WAŻNYCH SŁOW

„Dzień dobry, Dowidzenia  ” – używamy tych słów każdego dnia

 

 

Po południu:

„Bądź ostrożny” 

 

DZIECKO:

 

- STOSUJE SIĘ DO PRZYJĘTYCH NORM I ZASAD ZACHOWANIA

- UŻYWA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ

- WYPOWIADA SIĘ NA TEMAT OPOWIADANIA ORAZ WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

21.02.2023 (WTOREK)

WYJŚCIE DO ZPK NA TEATRZYK

”EKONOLULU”

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” 

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE SPEKTAKLU TEATRALNEGO,

- ZNA ZAWODY (AKTOR, SCENARZYSTA, REZYSER)

- UCZESNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

22.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HARCERZA

„Spotkanie z harcerzami”

 

 

Po południu:

„Numery alarmowe”

 

DZIECKO:

 

- POZNAJE ZADANIA HARCERZA

- ZABAWY Z HARCERZAMI

- ZNA ZASADY DOBREGO POSTĘPOWANIA WZGLĘDEM INNYCH

- UŻYWA WAŻNYCH SŁÓW

- ZNA NUMERY ALARMOWE I WIE KIEDY NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ

23.02.2023 (CZWARTEK)

KINO

„Seans filmowy”

 

 

Po południu:

„Zabawa w teatr”

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK POWSTAJE FILM,

- ZNA SAZADY KULTURALNEGO ZACHOWYWANIA SIĘ W KINIE,

- BAWI SIĘ W TEATR

24.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ DINOZAURA

 

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

 

DZIECKO:

 

- INTERESUJE SIĘ ZWIERZĘTAMI PREHISTORYCZNYMI

- WSPÓLDZIAŁA W ZABAWACH I SYTUACJACH ZADANIOWYCH,

- ROZWIJA SWOJE ZAINTERESOWANIA

- POSZERZA SWOJĄ WIEDZĘ O ŚWIECIE

- CHĘTNIE ĆWICZY

 

W miesiącu LUTYM w grupie MYSZKI realizowane będą następujące bloki tematyczne:

TYDZIEŃ I: 30.01.23 – 03.02.23r.

Temat tygodnia: Nasze zmysły

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 •  wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

-    wypowiada się zdaniami na określony temat,

 • poznaje literę b, B w toku zabaw,
 • dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • zna melodię i tekst piosenki,
 • rozwiązuje zagadki,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • nazywa zmysły i potrafi je wykorzystać w toku działań badawczych.

 

TYDZIEŃ II: 06.02.23-10.02.23

Temat tygodnia: Poznajemy różne zawody

CELE GŁÓWNE:

- rozwijanie mowy,

 - budzenie zainteresowania literami,

- rozwijanie aktywności badawczej,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie umiejętności operowania głosem i zmiany jego natężenia,

- zapoznanie z pracą ogrodnika i narzędziami, jakie w niej wykorzystuje,

 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,

 - kształtowanie orientacji przestrzennej.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę g, G w toku zabaw,
 • wymienia przedmioty, które są przyciągane przez magnes,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • potrafi interpretować ruchem muzykę, reaguje na zmiany dynamiki i tempa,
 • wypowiada się na temat pracy ogrodnika,
 • rozpoznaje cyfrę 8,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • utrwala umiejętność orientacji w schemacie własnego ciała oraz kodowania kierunków za pomocą kolorów.

 

TYDZIEŃ III: 27.02.23 – 03.03.23

Temat tygodnia: Zabawy na śniegu

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na przerwę w muzyce poprzez stosowanie umownych sygnałów podczas zabaw przy muzyce,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 • rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 •  wykonywanie eksperymentów graficznych.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę w, W w toku zabaw,
 • dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • jest skupione podczas wykonywania zadań,
 • wymienia nazwy wybranych sportów zimowych,
 • rozwiązuje i układa zadania tekstowe,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • tworzy prace graficzne na kratownicy według wzoru lub według własnego pomysłu.
 •  
 • ćwiczy poczucie rytmu,
 • przygotowuje niespodziankę dla najbliższych osób,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • utrwala umiejętność odczytywania położenia obiektu na kratownicy.

 

KALENDARIUM

02.02.23 – Zebranie z rodzicami

07.02.23 – Występ z przedstawieniem „Rzepka” dla Klubu Seniora „Pałacyk”

08.02.23 -  Bal karnawałowy

30.01.23 – Joga

 

 

W miesiącu STYCZNIU w grupie MYSZKI realizowane będą następujące bloki tematyczne:

TYDZIEŃ I: 02.01.23 – 05.01.23r.

Temat tygodnia: Mijają dni, miesiące

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • pobudzanie aktywności, rozwijanie aparatu mięśniowo-ruchowego,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowej wymowy głosek: c, cz,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

-    wypowiada się zdaniami na określony temat,

 • poznaje literę r, R w toku zabaw,
 • dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • szybko reaguje na ustalony sygnał,
 • mówi wyraźnie,
 • rozpoznaje cyfrę 7,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • rozwija umiejętność klasyfikowania przedmiotów oraz nazywania rytmów w otaczającym je świecie.

TYDZIEŃ II: 09.01.23-13.01.23

Temat tygodnia: Karnawał

CELE GŁÓWNE:

- rozwijanie mowy,

 - budzenie zainteresowania literami,

- rozwijanie aktywności badawczej,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- wyzwalanie spontanicznej aktywności ruchowej,

- rozwijanie zainteresowań karnawałem i tradycjami z nim związanymi,

- wprowadzenie dodawania jako przybywania,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- określanie położenia obiektu na płaszczyźnie.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę s, S w toku zabaw,
 • dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • współdziała z rówieśnikami i przestrzega ustalonych zasad podczas wspólnych zabaw przy muzyce,
 • wymienia tradycje związane z karnawałem,
 • dodaje w zakresie 7,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • wie, jak określić położenie obiektu na kratownicy; określa położenie obiektu na kratownicy.

 

TYDZIEŃ III: 16.01.2023 – 20.01.23

Temat tygodnia: Odwiedzili nas babcia i dziadek

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie myślenia twórczego,
 • rozwijanie aktywności badawczej, wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • ćwiczenie poczucia rytmu,
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom,
 • dodawanie i porównywanie liczb w zakresie 7,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • określanie położenia obiektu na płaszczyźnie.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę n, N w toku zabaw,
 • dokonuje obserwacji, uzupełnia drzewo genealogiczne swojej rodziny,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • ćwiczy poczucie rytmu,
 • przygotowuje niespodziankę dla najbliższych osób,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • utrwala umiejętność odczytywania położenia obiektu na kratownicy.

TYDZIEŃ IV: 23.01.23-27.01.2023

Temat tygodnia: Mass media

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • przybliżenie nazw mass mediów,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej i umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • wypowiada się na temat internetu,
 • dokonuje obserwacji,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • rytmicznie gra na instrumentach, działa w skupieniu podczas zabaw przy muzyce,
 • tworzy grę komputerową,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • wie, że dane trzeba chronić hasłem; zna zasady tworzenia hasła.

KALENDARIUM

09.01.23 – Muzyka

16.01.23 – Joga

23.01.23 – Muzyka

27.01.23 – Dzień babci i Dziadka

30.01.23 – Joga

 

 

W miesiącu grudniu w grupie MYSZKI realizowane będą następujące bloki tematyczne:

 

TYDZIEŃ I: 28.11.22 – 02.12.22r.

Temat tygodnia: Urządzenia elektryczne

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • poznanie różnych sposobów otrzymywania energii,
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • reagowanie na sygnały.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

-    wypowiada się zdaniami na określony temat,

 • poznaje literę l, L w toku zabaw,
 • dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • potrafi łączyć ruch z muzyką, reaguje na ustalone sygnały muzyczne,
 • stosuje znaki: =, <, >,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • rozumie i utrwala pojęcie warunku.

TYDZIEŃ II: 05.12.22-09.12.22

Temat tygodnia: Nadchodzi zima

CELE GŁÓWNE:

- rozwijanie mowy,

 - budzenie zainteresowania literami,

- przybliżenie właściwości śniegu i lodu,

 - rozwijanie sprawności fizycznej,

 -  opanowanie melodii i tekstu piosenki,

 - zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku,

 - rozwijanie orientacji przestrzennej,

 - rozwijanie sprawności manualnej,

 - przetwarzanie obrazu graficznego na ruch.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę y, Y w toku zabaw,
 • wymienia niektóre właściwości śniegu i lodu,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • obrazuje tekst piosenki ruchem, w skupieniu wykonuje zadania,
 • wymienia nazwy pór roku,
 • układa papierowego bałwanka względem siebie według poleceń nauczyciela,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • koduje i dekoduje wiadomości za pomocą strzałek, kolorów i piktogramów.

 

TYDZIEŃ III: 12.12.2022 – 16.12.22

Temat tygodnia: W świecie zabawek

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie myślenia twórczego,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • ilustrowanie piosenki ruchem,
 • poznanie zabawek dzieci z innych krajów,
 • rozwijanie umiejętności układania klocków w rzędach i w szeregach,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie myślenia logicznego.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • formułuje twórcze pomysły,
 • bierze aktywny udział w tworzeniu piankoliny,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • rozwija koordynację słuchowo-ruchową,
 • rozpoznaje i nazywa zabawki z innych krajów,
 • układa klocki zgodnie z poleceniem,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • rozwija umiejętność logicznego rozumowania na podstawie zebranych danych o cechach zabawek.

 

TYDZIEŃ IV: 19.12.22-22.12.2022

Temat tygodnia: Święta, święta

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wyrabianie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
 • zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych
  z Wigilią,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności koncentracji i uwagi.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • wypowiada się na temat świąt,
 • dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • potrafi połączyć śpiew z ruchem i grą na instrumencie, uważnie słucha poleceń N.,
 • wymienia zwyczaje świąteczne kultywowane w jego domu,
 • rozpoznaje cyfrę 6,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • rozwija koncentrację i uwagę.

KALENDARIUM

28.11.22 – Muzyka

29.11.22 – Zebranie z rodzicami

30.11.22 – Andrzejki

05.12.22 – Joga

06.12.22 – Mikołaj

12.12.22 - Muzyka

19.12.22. – Joga

W miesiącu listopadzie w grupie MYSZKI realizowane będą następujące bloki tematyczne:

 

TYDZIEŃ I: 02.11.22 – 04.11.22r.

Temat tygodnia: Jesienne nastroje

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • wykonywanie prostych doświadczeń,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej
 • ćwiczenie umiejętności przeliczania i tworzenia rytmów,
 • wyznaczanie części wspólnej zbiorów,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozróżnianie stron – lewej i prawej.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

-    wypowiada się zdaniami na określony temat,

 • poznaje literę i, I w toku zabaw,
 • wyciąga wnioski z prostych doświadczeń,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • śpiewa piosenkę,
 • uczestniczy w zabawie przy piosence,
 • przelicza elementy i ilustruje rytmy rysunkami i sylwetami kropel deszczu,
 • tworzy zbiory przedmiotów, uwzględniając dwie cechy jakościowe; określa przynależność przedmiotów do dwóch zbiorów,
 • wie, czym jest powtórzenie ruchu i jak je zapisać za pomocą bloczków.

 

TYDZIEŃ II: 07.11.22-10.11.22

Temat tygodnia: W świecie teatru

CELE GŁÓWNE:

- rozwijanie mowy,

 - budzenie zainteresowania literami,

- zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury,

 - rozwijanie aktywności badawczej,

 - rozwijanie sprawności fizycznej,

 - rozwijanie wyobraźni muzycznej,

 - rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów w pracy,

 - odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4,

 - rozwijanie umiejętności liczenia,

 - rozwijanie sprawności manualnej,

 - utrwalanie funkcji powtórzeń w kodowaniu.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę t, T w toku zabaw,
 • wie, co to jest teatrzyk cieni,
 • sprawdza, jaki cień powstaje,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wyraźnie wypowiada prezentowany tekst,
 • w skupieniu wykonuje zadania, prawidłowo operuje oddechem,
 • wykonuje kukiełkę z wykorzystaniem różnorodnych materiałów,
 • rozpoznaje cyfrę 4,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • określa liczbę wykonywanych ruchów i zapisuje ją za pomocą bloczków.

 

TYDZIEŃ III: 14.11.2022 – 18.11.22

Temat tygodnia: Znamy te baśnie

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie aktywności poznawczej,
 • zapoznanie z etapami powstawania książki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wyzwalanie radości, chęci udziału we wspólnych zabawach,
 • zachęcanie do tworzenia własnych książek,
 • zapoznanie z nazwą i charakterystycznymi cechami prostokąta,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • określanie kierunków.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę d, D w toku zabaw,
 • opisuje etapy powstawania książki,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • chętnie uczestniczy w zabawie, podczas zabaw przy muzyce potrafi zgodnie współdziałać
  z rówieśnikami,
 • tworzy w zespole własną książkę,
 • rozpoznaje i nazywa prostokąt,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • nazywa kierunki i wykonuje ruchy: w prawo, w lewo, w przód, w tył, w górę, w dół.

 

TYDZIEŃ IV: 21.11.22-25.11.2022

Temat tygodnia: Tutaj rosły paprocie

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • zapoznanie z właściwościami fizycznymi węgla kamiennego i soli kamiennej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • reagowanie na sygnały.
 • rozwijanie aktywności badawczej,

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę k, K w toku zabaw,
 • wymienia wybrane właściwości węgla kamiennego i soli kamiennej,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega zasad ustalonych podczas zabaw, wykonuje ruchy w rytmie melodii piosenki,
 • wymienia prawdopodobne przyczyny wyginięcia dinozaurów,
 • rozpoznaje cyfrę 5,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • rozumie, czym są warunki.

 

KALENDARIUM

05.11.22 – Dzień Postaci z Bajek

07.11.22 – Spektakl teatralny pt. „Ekonolulu” o tematyce profilaktycznej i ekologicznej, organizowany przez GOPS i GKRPA Żmigród, opłacony z budżetu profilaktycznego

11.11.22 – Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny

18.11.22 – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

21.11.22 – Dzień Życzliwości

21.11.22 - Joga

22.11.22. – Dzień Kredki

25.11.22 – Dzień Pluszowego Misia

28.11.22 – Spotkanie z muzyką

 

 

W miesiącu październiku w grupie MYSZKI realizowane będą następujące bloki tematyczne:

 

TYDZIEŃ I: 03.10.22 – 07.10.22r.

Temat tygodnia: Co robią zwierzęta jesienią?

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • zwrócenie uwagi na pokarmy spożywane przez wybrane zwierzęta,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie koncentracji i pamięci.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

-    wypowiada się zdaniami na określony temat,

 • poznaje literę o, O w toku zabaw,
 • dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • śpiewa piosenkę,
 • wymienia ulubione pokarmy wybranych zwierząt leśnych,
 • rozpoznaje cyfry: 1, 2,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • ćwiczy koncentrację i pamięć, między innymi na podstawie rozwijanych umiejętności budowania wypowiedzi ustnej.
 •  

TYDZIEŃ II: 10.10.22-14.10.22

Temat tygodnia: Jesień w sadzie

CELE GŁÓWNE:

- rozwijanie mowy,

 - budzenie zainteresowania literami,

 - zapoznanie ze sposobem wykonania kompotu jabłkowego,

 - rozwijanie sprawności fizycznej,

 - wyrabianie umiejętności reagowania ruchem na dźwięki muzyczne,

 - wyrażenie własnych obserwacji w ekspresji plastycznej,

 - poznawanie cech kwadratu,

 - rozwijanie sprawności manualnej,

 - rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo - skutkowego.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę a, A w toku zabaw,
 • robi kompot,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wykonuje zadania w skupieniu, działa zgodnie z ustalonymi zasadami,
 • wykonuje pracę plastyczną techniką wydzieranki,
 • rozpoznaje i nazywa kwadrat,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • uczy się budować plan działania (strategie), aby osiągnąć założony cel.

 

TYDZIEŃ III: 17.10.2022 – 21.10.22

Temat tygodnia: Jesień na działce

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki warzywnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie zdolności improwizacji wokalnych,
 • wyrażenie własnych obserwacji w ekspresji plastycznej,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3; rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę e, E w toku zabaw,
 • robi sałatkę warzywną,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • potrafi zaśpiewać tekst proponowany przez N.,
 • wykonuje pracę przestrzenną,
 • rozpoznaje cyfrę 3,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • nazywa kierunki: prawo, lewo, góra, dół, oraz układa zapis ruchu za pomocą bloczków.

 

TYDZIEŃ IV: 24.10.22-28.10.2022

Temat tygodnia: Dbamy o zdrowie

CELE GŁÓWNE:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wyrabianie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabaw i tańca,
 • uświadomienie, jakie znaczenie dla każdego człowieka ma zdrowie,
 • zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami trójkąta,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i przyczynowo - skutkowego.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami na określony temat,
 • poznaje literę m, M w toku zabaw,
 • dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wykonuje ruchy zgodnie z rytmem melodii, sprawnie manipuluje rekwizytem,
 • wie, jak należy postępować, aby być zdrowym,
 • rozpoznaje i nazywa trójkąt,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • wyodrębnia i nazywa po kolei czynności, które należy wykonać.

 

KALENDARIUM

 

03.10.22 – spotkanie z muzyką; zajęcia prowadzone przez Panią Martę Motkowicz

05.10.22 – Dzień Zwierząt

10.10.22 - Joga, prowadzona przez Panią Irminę Sajewicz

14.10.22 – uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

17.10.22 – spotkanie z muzyką; zajęcia prowadzone przez Panią Martę Motkowicz

24.10.22. - Joga, prowadzona przez Panią Irminę Sajewicz

24.10.22. - Joga, prowadzona przez Panią Irminę Sajewicz

 

Cele zajęć z muzyki:

- rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,

-  rozwijanie wyobraźni muzycznej

- wyrabianie zdolności skupienia uwagi, koncentracji,

- nauczanie i doskonalenie nawyków różnych form ruchu przy muzyce.

 

Cele zajęć z jogi:

      - rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i koordynacji ruchowej,

      - kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie.

 

 

WRZESIEŃ 2022/2023

W MIESIĄCU WRZEŚNIU W GRUPIE MYSZKI REALIZOWANE BĘDĄ

NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

 

TYDZIEŃ I: 5 – 9.09.22r.

TEMAT TYGODNIA: Witamy Was!

CELE GŁÓWNE:

 - tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie,

- rozwijanie aktywności badawczej,

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,

- rozwijanie sprawności fizycznej.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

wypowiada się na swój temat,

- dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,

- wykonuje zadania w skupieniu,

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

TYDZIEŃ II: 12-16.09.2022

TEMAT TYGODNIA: Witajcie w przedszkolu!

CELE GŁÓWNE:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie percepcji wzrokowej,

rozwijanie aktywności badawczej,

rozwijanie sprawności fizycznej,

kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,

rozwijanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia,

rozwijanie umiejętności różnicowania, porównywania i określania wielkości przedmiotów,

rozwijanie sprawności manualnej,

dostrzeganie rytmów w otaczającym świecie.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 - wypowiada się zdaniami na określony temat,

 -    rozpoznaje swój znaczek rozpoznawczy,

  - dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,

 -   aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

  -   wykonuje zadania w skupieniu,

  -   rozpoznaje zapis swojego imienia,

  -   porównuje wielkości przedmiotów,

   -  wykonuje pracę plastyczną,

  -    nazywa wybrane rytmy występujące wokół niego.

 

TYDZIEŃ III: 19-23.09.2022

TEMAT TYGODNIA: Droga do przedszkola

CELE GŁÓWNE:

- rozwijanie mowy,

- wyróżnianie głoski w nagłosie,

 - rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,

 - rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji,

  - rozwijanie sprawności fizycznej,

  - doskonalenie orientacji przestrzennej i spostrzegawczości,

  - przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla                                            społeczeństwa,

 - zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest koło,

 - rozwijanie sprawności manualnej,

 -  kształtowanie orientacji przestrzennej. 

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

- wypowiada się zdaniami na określony temat,

 - wyróżnia głoskę w nagłosie,

- rozpoznaje zachowania – prawidłowe i nieprawidłowe – na ulicy,

- przechodzi prawidłowo przez jezdnię,

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

- wykorzystuje wiedzę na temat znaków drogowych podczas zabaw przy muzyce,

- rozpoznaje i nazywa samochody specjalistyczne,

- rozpoznaje i nazywa koło,

- wykonuje pracę plastyczną,

- utrwala umiejętność orientacji w schemacie własnego ciała oraz kodowania kierunków za
  pomocą kolorów.

 

 

TYDZIEŃ IV: 26-30.09.2022

TEMAT TYGODNIA: To były wakacje!

CELE GŁÓWNE:

- rozwijanie mowy,

 - rozwijanie ekspresji twórczej,

 - rozwijanie aktywności badawczej,

 - rozwijanie sprawności fizycznej,

 - rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,

 - przybliżenie różnych regionów naszego kraju,

 - zapoznanie z mapą Polski,

 - rozwijanie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby,

 - rozwijanie sprawności manualnej,

 - klasyfikowanie przedmiotów według podanych cech.

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

- wypowiada się zdaniami na określony temat,

 - tworzy kompozycje z zastosowaniem materiałów przyrodniczych,

 - rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku,

 - aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

 - wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce,

 - rozpoznaje i nazywa regiony naszego kraju,

 - wskazuje na mapie wybrane miejsca,

 - rozpoznaje i nazywa części ciała: swoje i kolegi,

 - wykonuje pracę plastyczną,

 - utrwala umiejętność klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.

 

 

KALENDARIUM

 

18.09.2022 – spotkanie z muzyką

20.09.2022 – warsztaty ze zwierzątkami

20.09.2022 – Dzień Przedszkolaka

22.09.2022 – zebranie z rodzicami

26.09.2022 - Joga

27.09.2022 – sesja zdjęciowa

30.09.2022 – Dzień Chłopaka

20.09.2022 - WARSZTATY ZE ZWIERZĄTKAMI

27.09.2022 - SESJA ZDJĘCIOWA

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: