Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

INFORMACJE DLA RODZICÓW

GRUPA MOTYLKI

W miesiącu marcu w grupie Motylki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 27. 02. 2023 – 03.03.2023 )

Temat: Gdzie puka sztuka?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- wprowadzanie do zapisu działań matematycznych ze znakiem -,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- ZAPOZNANIE Z RÓŻNYMI RODZAJAMI MUZEÓW,

- zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się w filharmonii,

- rozwijanie ekspresji artystycznej,

- wzbogacanie słownictwa.

Cele operacyjne: Dziecko:

odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

-  dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- pisze działania matematyczne ze znakiem -,

- rozwija umiejętność liczenia,

- stara się rozpoznać dźwięki ze swojego otoczenia,

- ZNA RÓŻNE RODZAJE MUZEÓW,

- wie, jak należy się zachowywać w filharmonii,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień II : ( 06.03.2023 – 10.03.2023 )

Temat: Co łączy kurę i dinozaura?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- usystematyzowanie dziecięcej wiedzy o dinozaurach,

- poznanie różnic i podobieństw pomiędzy dinozaurami a innymi zwierzętami,

- zapoznanie z charakterystycznymi cechami dinozaurów mięsożernych,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

- zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi,

- ZAPOZNANIE Z PRACĄ PALEONTOLOGA,

- rozwijanie ekspresji twórczej.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania  na podstawie wysłuchanego tekstu,

- prezentuje swoją wiedzę o dinozaurach,

- wie, jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy dinozaurami i współczesnymi zwierzętami,

- zna charakterystyczne cechy dinozaurów mięsożernych,

- naśladuje wybrane postacie,

- zna fakty dotyczące wybranych gatunków zwierząt prehistorycznych,

- WIE, KIM JEST PALEONTOLOG,

- tworzy przestrzenną kompozycję plastyczną,

- tworzy zdania złożone,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień III ( 13.03.2023 – 17.03.2023 )

Temat : Dlaczego w marcu jest jak w garncu ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

- zapoznanie ze znaczeniem słowa kataklizm,

- zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie,

- zapoznanie ze znaczeniem wody w środowisku,

- ZAPOZNANIE Z POJĘCIAMI ZWIĄZANYMI Z POGODĄ,

- zdobywanie informacji o sposobach pomiaru wiatru,

- wzbogacanie słownictwa.

Cele operacyjne : Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- ćwiczy umiejętność dodawania i odejmowania,

- porusza się według instrukcji słownej,

- wie, co to jest kataklizm,

-wie, w jaki sposób woda krąży w przyrodzie,

- poznaje znaczenie wody w środowisku oraz dla organizmów żywych,

- ZNA WYBRANE POJĘCIA ZWIĄZANE Z POGODĄ,

- wie, co to jest wiatromierz,

- wypowiada się na podstawie krótkiego utworu literackiego,- poznaje wybrane powiedzenia,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

 

Tydzień IV ( 20.03.2023 – 24.03.2023 )

Temat : Gdzie się ubiera Pani Wiosna ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,

- zapoznanie z wybranymi ptakami wędrownymi,

- zapoznanie z tradycją obchodów pierwszego dnia wiosny,

- zapoznanie z budową i cechami  wybranych kwiatów wiosennych,

- ZAPOZNANIE Z ETAPAMI ROZWOJU TULIPANA,

- wzbogacanie słownictwa,

- rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- określa położenie obiektów w przestrzeni i na kartce,

- uczestniczy w muzycznych zabawach ruchowych,

- wie, które ptaki przylatują wiosną do Polski,

- zna tradycje związane z obchodami pierwszego dnia wiosny,

- zna charakterystyczne cechy wybranych kwiatów,

- zna etapy rozwoju tulipana,

- wypowiada się na podstawie krótkich utworów literackich,

- zna różne znaczenia tych samych słów,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

 

Tydzień V ( 27.03.2023 – 31.03.2023 )

Temat : Z czego to jest zrobione ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- ZAPOZNANIE Z ETAPAMI POWSTAWANIA CHLEBA,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- ćwiczenie koncentracji uwagi podczas zabawy,                                                                                              

- wyrabianie umiejętności współzawodnictwa,                                                                                                 

- ZAPOZNANIE Z ETAPAMI POWSTAWANIA SERA,   

- ZAPOZNANIE Z ETAPAMI POWSTAWANIA WEŁNY,

 

-  ZAPOZNANIE ZE SPOSOBEM POWSTAWANIA PAPIERU,

-  wzbogacanie słownictwa.      

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- ZNA ETAPY POWSTAWANIA CHLEBA,

- ustala związki przyczynowo- skutkowe,

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,

- odpowiada na pytania nauczyciela,

- wykonuje zadanie, współdziałając w grupie,

- ZNA ETAPY POWSTAWANIA SERA,

-  WIE, W JAKI SPOSÓB POZYSKUJE SIĘ WEŁNĘ,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- WIE, W JAKI SPOSÓB POWSTAJE PAPIER,

- wypowiada się na podstawie krótkiego utworu literackiego,

- rozumie znaczenie przysłowia.

KALENDARIUM
3 marzec Spotkanie z piosenkarką i wokalistką  Panią Izabelą Możdżeń.
6 marzec Joga
8 marzec Dzień Kobiet
13 marzec Spotkanie z muzyką
20 marzec Joga
21 marzec Powitanie Wiosny-przemarsz z kwiatami
22 marzec Dzień Motyla
27 marzec Spotkanie z muzyką

 

WSZYSTKOM PRZEDSZKOLAKOM ORAZ RODZICOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH, ZDROWYCH I FANTASTYCZNYCH FERII ZIMOWYCH.

SZCZĘSLIWIE DO NAS WRACAJCIE.

 

DLA TYCH, KTÓRZY SPĘDZĄ TEN CZAS W PRZEDSZKOLU PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY:

PLAN PRACY  - FERIE ZIMOWE  – 13-24.02.2023

GRUPY ŁĄCZONE

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

TEMAT ZAJĘĆ

CELE OPERACYJNE I AKTYWNOŚCI

13.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ RADIA

„My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy” – zabawy z muzyką

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” – rozwiązywanie zagadek

DZIECKO:

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – ROZWIJANIE MOWY

- DZIECKO NAGRYWA SWÓJ GŁOS NA DYKTAFON

- ZAPOWIADA ULUBIONĄ PIOSENKĘ

14.02.2023 (WTOREK)

EKSPERYMENTY

„Doświadczamy i wiedzę zdobywamy” – zabawy ze śniegiem/wodą

 

 

Po południu:

„Zdrowo i sportowo”

DZIECKO :

 

- ROZWIJA POTRZEBY POZNAWANIA ŚWIATA,

- POZNAJE  WŁAŚCIWOŚCI WODY

- ROZWIJA SPOTRZEGANIE WZROKOWE

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

- ROZUMIE POTRZEBY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

15.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HIPOPOTAMA

„Zwierzęta egzotyczne” –

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

DZIECKO:

- ZNA WYBRANE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

- WYKONUJE PRACĘ PLASTYCZNĄ

- ODPOWIADA NA PYTANIA NA PODSTAWIE WYSŁUCHANEGO TEKSTU

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

 

16.02.2023 (CZWARTEK)

TŁUSTY CZWARTEK

„Zajęcia kulinarne”

 

Po południu:

„Piramida zdrowia” –

DZIECKO:

 

- BAWI SIĘ MASĄ PLASTYCZNĄ

- ZNA ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

- KOSZTUJE PĄCZKA

17.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ KOTA

„Zwierzęta domowe”

 

Po południu:

„Zimowa gimnastyka”

 

DZIECKO:

 

-ROZWIJANIE EMPATII

- PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

- WYRABIANIE SZACUNKU DLA ZWIERZĄT

- ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

20.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ WAŻNYCH SŁOW

„Dzień dobry, Dowidzenia  ” – używamy tych słów każdego dnia

 

 

Po południu:

„Bądź ostrożny” 

 

DZIECKO:

 

- STOSUJE SIĘ DO PRZYJĘTYCH NORM I ZASAD ZACHOWANIA

- UŻYWA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ

- WYPOWIADA SIĘ NA TEMAT OPOWIADANIA ORAZ WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

21.02.2023 (WTOREK)

WYJŚCIE DO ZPK NA TEATRZYK

”EKONOLULU”

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” 

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE SPEKTAKLU TEATRALNEGO,

- ZNA ZAWODY (AKTOR, SCENARZYSTA, REZYSER)

- UCZESNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

22.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HARCERZA

„Spotkanie z harcerzami”

 

 

Po południu:

„Numery alarmowe”

 

DZIECKO:

 

- POZNAJE ZADANIA HARCERZA

- ZABAWY Z HARCERZAMI

- ZNA ZASADY DOBREGO POSTĘPOWANIA WZGLĘDEM INNYCH

- UŻYWA WAŻNYCH SŁÓW

- ZNA NUMERY ALARMOWE I WIE KIEDY NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ

23.02.2023 (CZWARTEK)

KINO

„Seans filmowy”

 

 

Po południu:

„Zabawa w teatr”

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK POWSTAJE FILM,

- ZNA SAZADY KULTURALNEGO ZACHOWYWANIA SIĘ W KINIE,

- BAWI SIĘ W TEATR

24.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ DINOZAURA

 

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

 

DZIECKO:

 

- INTERESUJE SIĘ ZWIERZĘTAMI PREHISTORYCZNYMI

- WSPÓLDZIAŁA W ZABAWACH I SYTUACJACH ZADANIOWYCH,

- ROZWIJA SWOJE ZAINTERESOWANIA

- POSZERZA SWOJĄ WIEDZĘ O ŚWIECIE

- CHĘTNIE ĆWICZY

 

W miesiącu styczniu w grupie „Motylki” planujemy zrealizować

następujące treści:

Termin realizacji od 2.01.- 5.01.2023 

I TYDZIEŃ

TEMAT TYGODNIA: ”Czy można cofnąć czas? ”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

-dzieli słowa na głoski,

-rozpoznaje i nazywa poznane litery,

-poznaje historyczne sposoby mierzenia czasu i współczesne sposoby pomiaru czasu,

-odczytuje pełne godziny z modelu zegara,

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

-wykonuje ćwiczenia w parach i w kilkuosobowej grupie,

-poznaje przyczyny następstwa dnia i nocy,

-zna pory roku i ich kolejność,

-zna zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku,

-poznaje nazwy miesięcy i ich kolejność,

-wykonuje pracę plastyczną techniką mieszaną,


 

II TYDZIEŃ termin realizacji od 8.01.-12.01.2023

TEMAT TYGODNIA: ”Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-liczy w dostępnym mu zakresie,

-rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby8,

-zdobywa informacje o wybranych zwierzętach leśnych,

-pracuje w grupie,

-wie,czym zajmuje się leśniczy,

-wykonuje kompozycję z figur geometrycznych,

-tworzy wypowiedzi i zdania,

 

III TYDZIEŃ termin realizacji od 15.01.-19.01.2023

TEMAT TYGODNIA: ”Kto to taki: mama mamy, tata taty?”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 9,

-rozwijanie umiejętności liczenia,

-śpiewa piosenkę, wykonując ustalone ruchy,

-zna tradycyjne gry i zabawy,

-przygotowuje prezent dla babci i dziadka,

-bierze udział w przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dziadka,

-wspólnie z dziadkami bierze udział w zabawach i grach integracyjnych,

 

 IV TYDZIEŃ termin realizacji od 22.01- 26.01.2023

TEMAT TYGODNIA: ”Dlaczego pewien czwartek jest tłusty? ”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-wykonuje strój karnawałowy z upcycylingu oraz prezentuje go grupie,

-odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

-liczy na konkretach,

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,

-poznaje muzykę latynoamerykańską,

-zna tradycję tłustego czwartku,

-tworzy pracę plastyczną z wykorzystaniem masy solnej,

-zapoznanie z wpływem cukru na zdrowie,

 

KALENDARIUM GRUPY

 

 

 

W miesiącu listopadzie w grupie „Motylki” planujemy zrealizować

następujące treści:

 

Termin realizacji od 2.11.- 4.11.2022

I TYDZIEŃ

TEMAT TYGODNIA: ”Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki? ”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-wypowiada się na podstawie wysłuchanego utworu,

-wie,że każdy w rodzinie ma swoje obowiązki,

-wymienia nazwy wybranych członków rodziny i nazywa relacje między nimi,

-rozpoznaje i nazywa trójkąt,

-uczestniczy w muzycznych zabawach grupowych,

-powtarza określone rytmy,

-wzbogaca słownictwo o pojęcia:prawa, obowiązki,

-wymienia kilka praw i obowiązków dzieci,

-poznaje różnice między miastem,a wsią,

-rozumie znaczenie związków frazeologicznych związanych z domem,

 

II TYDZIEŃ

termin realizacji od 7.11.- 10.11.2022

TEMAT TYGODNIA: ”Co powinien wiedzieć każdy Polak?”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-zna legendę o Lechu,,Czechu i Rusie,

-rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 5,

-zna wybrane walory turystyczne Polski,

-wymienia nazwiska znanych Polaków,

-wykonuje eksperyment,

-wypowiada się pełnymi zdaniami,

-wymienia nazwy wybranych państw sąsiadujących z Polską,

 

III TYDZIEŃ

termin realizacji od 14.11.-18.11.2022

TEMAT TYGODNIA: ”Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-wie,co to jest legenda,

-rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 0,

-stosuje znaki:<,>,=,

-wymienia stroje ludowe oraz tańce charakterystyczne dla niektórych regionów,

-wymienia nazwy wybranych polskich miast,

-wykonuje przestrzenną pracę plastyczną


 

 IV TYDZIEŃ

termin realizacji od 21.11.-25.11.2022

termin realizacji od 28.11.2022 – 30.11.2022

TEMAT TYGODNIA: ”Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę? ”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-nazywa wybrane gwiazdozbiory,

-rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 6,

-wykonuje improwizacje ruchowe do muzyki,zachowując odpowiedni rytm,

-zna sposoby wyznaczania kierunku,

-poznaje wybrane ciała niebieskie,


 

KALENDARIUM GRUPY

 

7 listopad- wyjście na przedstawienie ekologiczne,, Ekonolulu”

do ZPK .

11 listopad -Narodowe Święto Niepodległości – Dzień wolny

 • 18 listopad – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 • 21 listopad -Dzień Życzliwości

 • 22 listopad – Dzień Kredki

 • 25 listopad – Dzień Pluszowego Misia – zajęcia biblioteczne w Miejskiej Bibliotece w Żmigrodzie

29 listopad Zebranie grupowe z Rodzicami – przekazanie informacji

o dziecku.

30 listopad -Andrzejki

 

W miesiącu październiku w grupie „Motylki” planujemy zrealizować

następujące treści:

 

I TYDZIEŃ termin realizacji od 3.10- 7.10.

TEMAT TYGODNIA: ”Jak jesienią dbać o zdrowie?”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-Odpowiada na pytania wysłuchanego tekstu,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

-liczy w dostępnym mu zakresie,

-rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 1,

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

-wykonuje przetwory,

-wie,że racjonalne żywienie,w oparciu o piramidę zdrowia,ruch oraz odpoczynek,jest podstawą zachowania zdrowia,

-rozpoznaje i nazywa kwadrat,

-segreguje przedmioty na podstawie jednej cechy-kształtu,

-wypowiada się w sposób zrozumiały dla rozmówcy,

-uczestniczy w zabawie parateatralnej,

-wykonuje pracę plastyczną techniką kolażu,według własnego pomysłu,

 

II TYDZIEŃ termin realizacji 10.10.- 14.10.

TEMAT TYGODNIA: ”Kto może być nauczycielem?”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-wie,czym się zajmuje nauczyciel,

-rozpoznaje i nazywa poznane litery,

-rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 2,

-rozumie pojęcie para,

-poznaje znaczenie przysłowia Kto pyta,nie błądzi.

-wymyśla swoją wizję przedszkola,

-poprawnie zadaje pytania,


 

III TYDZIEŃ termin realizacji 17.10- 21.10.

TEMAT TYGODNIA: ”W co się bawi z nami jesienny wiatr?”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-wie,jak ubrać się stosownie do pogody,

-rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 3,

-swobodnie wykonuje figury taneczne wspólnie z innymi dziećmi,

-gra w grę planszową,

-dokonuje obserwacji,formułuje wnioski,

-wzbogaca słownictwo,

-

 IV TYDZIEŃ termin realizacji 24.10-31.10

TEMAT TYGODNIA: ”Jaki plan na jesień mają zwierzęta?”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-wie, w jaki sposób zwierzęta adoptują się do zmieniających się pór roku,

-rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 4,

 • -wzbogaca słownictwo o wybrane nazwy ptaków,

  -potrafi wyjaśnić,czym są przyloty i odloty ptaków,

  -dokonuje obserwacji ,formułuje wnioski,

  -wie, jak zwierzęta zmieniają futro na zimę,

   


 

KALENDARIUM  GRUPY

 

5 październik ,,Dzień Zwierząt”

14 październik ,,Dzień Edukacji Narodowej”

26 październik ,,Pasowanie na starszaka”

3październik ,17 październik - Joga

10 październik , 24 październik- Muzyka

 


 

WRZESIEŃ

 •  

W miesiącu wrześniu w grupie „ Motylki ” planujemy zrealizować

następujące treści:


 

I TYDZIEŃ 

TEMAT TYGODNIA: ”Co słychać w przedszkolu?”

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

-jak rówieśnicy spędzali wakacje

-jakie zasady obowiązują w przedszkolu,

- jakie pomieszczenia znajdują się w przedszkolu i kto w nim pracuje,

-jakie dźwięki wydają zabawki,

- jakie korzyści można czerpać z przynależności do grupy

Cele operacyjne:

Dziecko:

- wypowiada się zdaniami złożonymi,

- rozpoznaje znaczek rozpoznawczy

- odczytuje symbole,

-aktywnie uczestniczy w ustaleniu kodeksu grupowego,

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

- klasyfikuje zabawki według rodzaju,

 

II TYDZIEŃ

TEMAT TYGODNIA: ”Jak być super bezpiecznym?”

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

-jak należy zachować się w sali

- jakie są numery alarmowe,

-jak wezwać pomoc w razie wypadku,

- jak należy udzielić pierwszej pomocy,

 • o tym, że nie powinniśmy rozmawiać z nieznajomymi,

Cele operacyjne:

Dziecko:

- swobodnie rozmawia na temat zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej,

- wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali,

- dzieli słowa na sylaby,

- klasyfikuje figury na podstawie kształtu,

- rozpoznaje i nazywa koło,

- potrafi podczas śpiewu wyraźnie wypowiadać tekst piosenki,

- uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela,

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego utworu,

-poznaje i utrwala zasady bezpieczeństwa związane z przedmiotami i miejscami niebezpiecznymi, które mogą się znajdować w domu,

-formułuje wypowiedzi na zadany temat,

-wykonuje pracę plastyczną,


 

III TYDZIEŃ

TEMAT TYGODNIA: ”Wyginam śmiało ciało”

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

-jak dbać o zdrowie,

-za pomocą jakich zmysłów poznajemy świat

-jakie mamy emocje

-jakie można mieć zainteresowania

-jak rozwiązywać trudne sprawy,kto nam może pomóc je rozwiązywać


 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-układa rymy do podanych nazw

-dostrzega związki przyczynowo -skutkowe 

-wypowiada się na temat swoich uczuć

 

IV TYDZIEŃ

TEMAT TYGODNIA: ”Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?”

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

-jak należy zachować się podczas wyjścia poza teren przedszkola,

-jakie są oznaki jesieni,

-gdzie można zaobserwować oznaki jesieni,

-dlaczego liście spadają z drzew,

-co się dzieje jesienią w ogrodzie i w sadzie,

-jak wygląda prostokąt

Cele operacyjne:

 Dziecko:

-aktywnie uczestniczy w poznawaniu przyrody jesienią,

-obserwuje i nazywa oznaki jesieni

-rozpoznaje i nazywa prostokąt

-potrafi płynnie poruszać się na środku sali w rytmie melodii piosenki

-wymienia oznaki jesieni


 

KALENDARIUM GRUPY MOTYLKI

22 WRZESIEŃ – Zebranie grupowe z rodzicami godz.16.00 sala Motylki

22 WRZESIEŃ - WARSZTATY ZE ZWIERZĄTKAMI

20 WRZESIEŃ- Dzień Przedszkolaka

23 WRZESIEŃ -Powitanie Jesieni

28 WRZESIEN - SESJA ZDJĘCIOWA

30 WRZESIEŃ- Dzień Przedszkolaka

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: