Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

INFORMACJE DLA RODZICÓW

GRUPA LISKI

W miesiącu Marcu realizowane będą następujące bloki tematyczne:

I TYDZIEŃ 27.02-03.03.2023

Temat tygodnia: Kiedy żyły dinozaury?
Punkty z obszarów podstawy programowej:  I.3, I.5, I.6, I.8, I.9, III.5, IV.1, IV.2, IV.3, IV.5, IV.7, IV.8, IV.9, IV.13, IV.18, IV.20

Cele operacyjne:

 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury,
 • wskazuje różnice i podobieństwa w wyglądzie dinozaurów,
 • układa figurki według wielkości,
 • posługuje się określeniami: wysoki, niski,
 • poznaje nazwy dinozaurów mięsożernych,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • koncentruje się podczas działania, reaguje ruchem na zmiany dynamiczne,
 • wykonuje ustalone polecenia na sygnał – dźwięk instrumentu,
 • wskazuje różnice między smokami a dinozaurami,
 • odkrywa figurki ukryte w przygotowanych materiałach plastycznych,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją,
 • potrafi się skupić na wykonywanej czynności,
 • zgodnie współdziała w grupie,
 • wie, co to jest puszcza jurajska,

II TYDZIEŃ 06-10.03.2023

Temat tygodnia: Jaka pogoda jest w marcu?
Punkty z obszarów podstawy programowej:  I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, III.5, III.8, IV.1, IV.2, IV.3, IV.5, IV.6, IV.7, IV.9, IV.11, IV.13, IV.15, IV.16, IV.18, IV.19

Cele operacyjne:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,
 • dostrzega nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny,
 • określa pogodę i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia
 • klasyfikuje elementy według rodzaju, wielkości, przelicza, stosując nazwy liczebników głównych,
 • w skupieniu wykonuje zadanie,
 • wykonuje określone ruchy do muzyki,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla marcowej pogody,
 • ozdabia kolorowe symbole pogody elementami twarzy.

III TYDZIEŃ 13-17.03.2023

Temat tygodnia: Książki z mojej półki.

Punkty z obszarów podstawy programowej: I.5, I.9,  III.2, III.9, IV.1, IV.2, IV.5, IV.6, IV.7, IV.8,  IV.9, IV.11, IV.12, IV.14, IV.15, IV.18, IV.19

Cele operacyjne:

 • odnajduje i wskazuje na obrazku oznaki wiosny, wybiera i umieszcza we wskazanych miejscach odpowiednie naklejki,
 • odpowiada na pytania związane z opowiadaniem,
 • liczy w dostępnym, sobie zakresie, dostrzega rolę ostatniego liczebnika,
 • wskazuje różnice między kwiatami, odnajduje obrazek niepasujący do pozostałych,
 • działa zgodnie z rytmem proponowanym przez N.,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • nazywa pierwsze kwiaty, które kwitną wiosną,
 • wykonuje przestrzenną sylwetę żonkila.

 

IV TYDZIEŃ 20-24.03.2023

Temat tygodnia: Z czego to jest zrobione?

Punkty z obszarów podstawy programowej:  I.5, I.6, I.7, I.9, III.4, III.5, III.8, III.9, IV.1, IV.2, IV.5, IV.6, IV.7, IV.8, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, IV.15, IV.17, IV.18, IV.19,

Cele operacyjne:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,
 • wymienia właściwości gliny, poznaje etapy powstawania przedmiotów ceramicznych,
 • wypowiada się na temat poszczególnych etapów produkcji chleba, nazywa pieczywo różnego rodzaju,
 • odkodowuje informacje; grupuje elementy według koloru; przelicza, stosując nazwy liczebników głównych,
 • wskazuje odpowiednią część ciała na hasło N.
 • wykonuje określone ruchy do muzyki,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • poznaje budowę owcy,
 • wykonuje owcę, dokleja i rysuje elementy.

 

V TYDZIEŃ 27-31.03.2023

Temat tygodnia: Jakie nazwy i kolory mają pisanki?

Punkty z obszarów podstawy programowej:  I.5, I.6, I.8, I.9, II.1,  III.2, III.4, III.5, III.9, IV.1, IV.2, IV.5, IV.7, IV.8, IV.9, IV.12, IV.14, IV.15, IV.18, IV.19
 

Cele operacyjne:

 • opisuje obrazki związane tematycznie z tradycjami wielkanocnymi,
 • wypowiada się na forum grupy,
 • nazywa produkty znajdujące się w koszyku wielkanocnym, wskazuje brakujący produkt,
 • układa styropianowe jajko zgodnie z treścią rymowanki i instrukcjami N., określa położenie, jajka, posługując się określeniami: za, przed, do, obok, na,
 • porusza się zgodnie z rytmem instrumentu,
 • wykonują określone ruchy do piosenki, wykorzystując rekwizyt,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • wypowiada się na temat tradycji malowania pisanek,
 • ozdabia sylwetę jajka według własnego pomysłu.

 

ZAJĘCIA Z MUZYKĄ
Cele ogólne zajęć:
-zainteresowanie dzieci różnymi formami kontaktu z muzyką
-stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych
-zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego
- zainteresowanie i poznanie różnych instrumentów muzycznych

Cele operacyjne:
- rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych, budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca
- rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej
- rozwój muzykalności dzieci
- przygotowywanie programów artystycznych na różne uroczystości i imprezy
- występowanie na terenie przedszkola


ZAJĘCIA Z JOGI
Cele zajęć:
dziecko komunikuje potrzebę ruchu
uczestniczy w zabawie ruchowej
wykonuje różne formy ruchu
wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała
odczuwa przynależność do grupy
przestrzega zasad
obdarza uwagą osoby wokół siebie

 

Kalendarium:

 • 06.03.2023 – zajęcia z muzyką
 • 08.03.2023 – Dzień Kobiet
 • 13.03.2023 – zajęcia z jogi
 • 17.03.2023 – Dzień Lisa
 • 20.03.2023 – zajęcia z muzyką
 • 21.03.2023 – Pierwszy dzień wiosny
 • 27.03.2023 – zajęcia z jogi

 

WSZYSTKOM PRZEDSZKOLAKOM ORAZ RODZICOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH, ZDROWYCH I FANTASTYCZNYCH FERII ZIMOWYCH.

SZCZĘSLIWIE DO NAS WRACAJCIE.

 

DLA TYCH, KTÓRZY SPĘDZĄ TEN CZAS W PRZEDSZKOLU PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY:

PLAN PRACY  - FERIE ZIMOWE  – 13-24.02.2023

GRUPY ŁĄCZONE

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

TEMAT ZAJĘĆ

CELE OPERACYJNE I AKTYWNOŚCI

13.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ RADIA

„My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy” – zabawy z muzyką

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” – rozwiązywanie zagadek

DZIECKO:

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – ROZWIJANIE MOWY

- DZIECKO NAGRYWA SWÓJ GŁOS NA DYKTAFON

- ZAPOWIADA ULUBIONĄ PIOSENKĘ

14.02.2023 (WTOREK)

EKSPERYMENTY

„Doświadczamy i wiedzę zdobywamy” – zabawy ze śniegiem/wodą

 

 

Po południu:

„Zdrowo i sportowo”

DZIECKO :

 

- ROZWIJA POTRZEBY POZNAWANIA ŚWIATA,

- POZNAJE  WŁAŚCIWOŚCI WODY

- ROZWIJA SPOTRZEGANIE WZROKOWE

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

- ROZUMIE POTRZEBY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

15.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HIPOPOTAMA

„Zwierzęta egzotyczne” –

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

DZIECKO:

- ZNA WYBRANE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

- WYKONUJE PRACĘ PLASTYCZNĄ

- ODPOWIADA NA PYTANIA NA PODSTAWIE WYSŁUCHANEGO TEKSTU

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

 

16.02.2023 (CZWARTEK)

TŁUSTY CZWARTEK

„Zajęcia kulinarne”

 

Po południu:

„Piramida zdrowia” –

DZIECKO:

 

- BAWI SIĘ MASĄ PLASTYCZNĄ

- ZNA ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

- KOSZTUJE PĄCZKA

17.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ KOTA

„Zwierzęta domowe”

 

Po południu:

„Zimowa gimnastyka”

 

DZIECKO:

 

-ROZWIJANIE EMPATII

- PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

- WYRABIANIE SZACUNKU DLA ZWIERZĄT

- ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

20.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ WAŻNYCH SŁOW

„Dzień dobry, Dowidzenia  ” – używamy tych słów każdego dnia

 

 

Po południu:

„Bądź ostrożny” 

 

DZIECKO:

 

- STOSUJE SIĘ DO PRZYJĘTYCH NORM I ZASAD ZACHOWANIA

- UŻYWA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ

- WYPOWIADA SIĘ NA TEMAT OPOWIADANIA ORAZ WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

21.02.2023 (WTOREK)

WYJŚCIE DO ZPK NA TEATRZYK

”EKONOLULU”

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” 

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE SPEKTAKLU TEATRALNEGO,

- ZNA ZAWODY (AKTOR, SCENARZYSTA, REZYSER)

- UCZESNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

22.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HARCERZA

„Spotkanie z harcerzami”

 

 

Po południu:

„Numery alarmowe”

 

DZIECKO:

 

- POZNAJE ZADANIA HARCERZA

- ZABAWY Z HARCERZAMI

- ZNA ZASADY DOBREGO POSTĘPOWANIA WZGLĘDEM INNYCH

- UŻYWA WAŻNYCH SŁÓW

- ZNA NUMERY ALARMOWE I WIE KIEDY NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ

23.02.2023 (CZWARTEK)

KINO

„Seans filmowy”

 

 

Po południu:

„Zabawa w teatr”

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK POWSTAJE FILM,

- ZNA SAZADY KULTURALNEGO ZACHOWYWANIA SIĘ W KINIE,

- BAWI SIĘ W TEATR

24.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ DINOZAURA

 

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

 

DZIECKO:

 

- INTERESUJE SIĘ ZWIERZĘTAMI PREHISTORYCZNYMI

- WSPÓLDZIAŁA W ZABAWACH I SYTUACJACH ZADANIOWYCH,

- ROZWIJA SWOJE ZAINTERESOWANIA

- POSZERZA SWOJĄ WIEDZĘ O ŚWIECIE

- CHĘTNIE ĆWICZY

 

W LUTYM PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

I TYDZIEŃ 30.01-03.02.2023

Temat tygodnia: Kim będę, gdy dorosnę?

Cele operacyjne:

 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego opowiadania,

 • dopasowuje do przedstawicieli różnych zawodów pasujące do nich przedmioty,

 • klasyfikuje przedmioty według kryterium wielkości, koloru i przynależności,

 • podaje nazwy zawodów oraz przedmiotów, które są niezbędne do ich wykonania,

 • ma dobrze rozwiniętą koordynację słuchowo-ruchową,

 • wykonuje ustalone polecenia na dźwięk instrumentu,

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

 • wykonuje robota według instrukcji,

 • formułuje krótkie polecenia, według których porusza się robot.

II TYDZIEŃ 06-10.02.2023

Temat tygodnia: Jaka jest moja ulubiona baśń?


Cele operacyjne:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,

 • rozpoznaje postaci i rekwizyty pochodzące z poszczególnych bajek, podaje ich tytuły,

 • wymienia informacje, jakie można znaleźć w książkach,

 • klasyfikuje elementy według koloru, przelicza je, stosując nazwy liczebników głównych,

 • właściwie reaguje na ustalone sygnały,

 • wykazuje się poczuciem rytmu podczas tańca,

 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

 • poznaje budowę książki,

 • wykonuje okładkę do swojej książeczki.

 

III TYDZIEŃ 13-17.02.2023

Temat tygodnia: Gdzie mieszka sztuka?


Cele operacyjne:

 • wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania,

 • opisuje rafę koralową,

 • układa z klocków postać krasnoludka, dom drzewo,

 • rozpoznaje klocek o takim samym kształcie i obiega koło,

 • chętnie uczestniczy w zabawie z piosenką,

 • potrafi odtworzyć melodię i tekst piosenki,

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

 • opisuje obraz, jak stworzyłoby w swojej wyobraźni,

 • maluje obraz według własnego pomysłu,

 

III TYDZIEŃ 20-24.02.2023

Temat tygodnia: Kiedy żyły dinozaury?


Cele operacyjne:

 

 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu,

 • rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury,

 • wskazuje różnice i podobieństwa w wyglądzie dinozaurów,

 • układa figurki według wielkości,

 • posługuje się określeniami: wysoki, niski,

 • poznaje nazwy dinozaurów mięsożernych,

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

 • koncentruje się podczas działania, reaguje ruchem na zmiany dynamiczne,

 • wykonuje ustalone polecenia na sygnał – dźwięk instrumentu,

 • wskazuje różnice między smokami a dinozaurami,

 • odkrywa figurki ukryte w przygotowanych materiałach plastycznych,

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

 • wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją,

 • potrafi się skupić na wykonywanej czynności,

 • zgodnie współdziała w grupie,

 • wie, co to jest puszcza jurajska,

 


ZAJĘCIA Z MUZYKĄ
Cele ogólne zajęć:
-zainteresowanie dzieci różnymi formami kontaktu z muzyką
-stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych
-zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego
- zainteresowanie i poznanie różnych instrumentów muzycznych

Cele operacyjne:
- rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych, budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca
- rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej
- rozwój muzykalności dzieci
- przygotowywanie programów artystycznych na różne uroczystości i imprezy
- występowanie na terenie przedszkola


ZAJĘCIA Z JOGI
Cele zajęć:
dziecko komunikuje potrzebę ruchu
uczestniczy w zabawie ruchowej
wykonuje różne formy ruchu
wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała
odczuwa przynależność do grupy
przestrzega zasad
obdarza uwagą osoby wokół siebie

 

LUTY

 • 02.02.2023 – zebranie grupowe z rodzicami

 • 07.02.2023 – bal karnawałowy

 • 13-26.02.2023 – ferie zimowe

W MIESIACU STYCZNIU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

I TYDZIEŃ  02-05.01.23r.

Temat tygodnia:  Skąd wiem, że mija czas?

Cele operacyjne:

- wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,- słucha opowiadania,

- poznaje noworoczne zwyczaje – puszczanie sztucznych ogni, organizowanie balów karnawałowych, składanie życzeń noworocznych,

- wymienia nazwy różnego rodzaju przyrządów do odmierzania czasu,

- klasyfikuje przyrządy do odmierzania czasu według przeznaczenia, wymienia liczebniki główne i porządkowe,

- śpiewa piosenkę,

- bierze czynny udział w zabawach,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje poleceni,

- wypowiada się na temat swoich marzeń.

 

II TYDZIEŃ 9-13.01.23r.

Temat tygodnia: Kto dokarmia zimą zwierzęta?

Cele operacyjne:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,

- wyjaśnia, dlaczego w okresie zimowym należy dokarmiać ptaki,

-przelicza, posługując się liczebnikami głównym w zakresie 3 i więcej,

- odpowiednio reaguje na ustalone sygnały,

- wykonuje karmnik z papieru,

- rozwiązuje zagadkę, podaje przykłady działań, które pomagają zwierzętom przetrwać zimę,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

- reaguje na zmianę tempa w muzyce,

III TYDZIEŃ 16-20.01.23r.

Temat tygodnia: Za co kocham moje babcie i moich dziadków?

Cele operacyjne

- odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania,

- wymienia nazwy różnych zabawek,

- wymienia nazwy aktywności, które można podejmować z babcią lub z dziadkiem,

- poprawnie liczy kłębki wełny, posługuje się pojęciami długi, krótki,

- wypowiada się prostymi zdaniami na temat ilustracji,

- reaguje na sygnał dźwiękowy,

- zgodnie bawi się z rówieśnikami,

- określa na podstawie obrazków co zdarzyło się wcześniej a co później,

- wykonuje proste improwizacje ruchowe sugerowane przez nauczyciela,

- wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

- wykonuje prezent dla babci i dziadka.

 

IV TYDZIEŃ: 23-27.01.23r.

Temat tygodnia: Za jaką postać przebiorę się na bal?

 

- wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,

- poznaje zwyczaje karnawałowe,

- stosuje figury według podanego kryterium,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach matematycznych,

- wykonuje improwizacje ruchowe,

- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją,

- reaguje na zmiany tempa muzyki,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

ZAJĘCIA Z MUZYKĄ
Cele ogólne zajęć:
- zainteresowanie dzieci różnymi formami kontaktu z muzyką
-stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych
-zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego
- zainteresowanie i poznanie różnych instrumentów muzycznych

Cele operacyjne:
- rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych, budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca
- rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej
- rozwój muzykalności dzieci
- przygotowywanie programów artystycznych na różne uroczystości i imprezy
- występowanie na terenie przedszkola


ZAJĘCIA Z JOGI      
Cele zajęć:
dziecko komunikuje potrzebę ruchu
uczestniczy w zabawie ruchowej
wykonuje różne formy ruchu
wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała
odczuwa przynależność do grupy
przestrzega zasad
obdarza uwagą osoby wokół siebie

 

                                                                KALENDARIUM STYCZEŃ

 

 

09 stycznia – Muzyka

16 stycznia – Joga

23 stycznia  - Muzyka

30 stycznia - Joga

 

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELA:

Agnieszka Wolańska – środa, piątek w godz. 12.30 - 13.00

Aleksandra Gibka – poniedziałek w godz. 11.00- 12.00

 

 

 

W MIESIACU LISTOPADZIE PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

I TYDZIEŃ  28.11-2.12.22

Temat tygodnia:  Co cieszy mikołaja?

Cele operacyjne:

- wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,- słucha opowiadania,

- rozpoznaje i nazywa emocje na twarzy św. Mikołaja

- liczy ukryte w sali prezenty, wynik pokazuje na palcach,

- wskazuje długą i krótką wstążkę,

- zna wierszyk o Mikołaju,

- bierze czynny udział w zabawach,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,

- wykonuje pracę plastyczną, przykleja watę,

- dekoruje pierniczki.

 

 

 

II TYDZIEŃ 5-9.12.22

Temat tygodnia: Jakie sporty uprawiamy zimą?

Cele operacyjne:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,

- poznaje podstawowe zasady , których należy przestrzegać podczas zabaw zimą,

- dostrzega rytm dni tygodnia,

- używa określeń: na, pod, obok, za,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

- reaguje na zmianę tempa w muzyce,

- wymienia charakterystyczne cechy zimy,

- wykonuje zimowy obrazek techniką malowania pastą do zębów.

 

 

III TYDZIEŃ 12-16.12.22 

Temat tygodnia: O czym w święta każdy z nas pamięta?

 

Cele operacyjne

- odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania,

- poznaje tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia,

- wypowiada się prostymi zdaniami na temat ilustracji,

- reaguje na sygnał dźwiękowy,

- zgodnie bawi się z rówieśnikami,

- określa na podstawie obrazków co zdarzyło się wcześniej a co później,

- wykonuje proste improwizacje ruchowe sugerowane przez nauczyciela,

- wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

- powtarza rytmy proponowane przez nauczyciela,

- wyjaśnia w jaki sposób ludzie składają sobie życzenia

- wykonuje ozdobę świąteczną.

 

 

IV TYDZIEŃ: 21-25.11.22

Temat tygodnia: Który żywioł jest najważniejszy?

 

 

 

- wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,

- potrafi wykonać proste improwizacje ruchowe wskazane przez nauczyciela,

- poznaje ogień jako żywioł i jego rolę w życiu człowieka,

- kontynuuje zaczęte wzory,

- poznaje wodę jako żywioł,

- poznaje ziemię jako żywioł i jej rolę w życiu człowieka,

- poznaje powietrze jako żywioł i jego rolę w życiu człowieka,

- reaguje na zmiany tempa muzyki,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

 

 

ZAJĘCIA Z MUZYKĄ
Cele ogólne zajęć:
- zainteresowanie dzieci różnymi formami kontaktu z muzyką
-stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych
-zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego
- zainteresowanie i poznanie różnych instrumentów muzycznych

Cele operacyjne:
- rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych, budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca
- rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej
- rozwój muzykalności dzieci
- przygotowywanie programów artystycznych na różne uroczystości i imprezy
- występowanie na terenie przedszkola


ZAJĘCIA Z JOGI      
Cele zajęć:
dziecko komunikuje potrzebę ruchu
uczestniczy w zabawie ruchowej
wykonuje różne formy ruchu
wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała
odczuwa przynależność do grupy
przestrzega zasad
obdarza uwagą osoby wokół siebie

 

 

 

 

 

Grudzień

 

02 grudnia – Dzień Osób Niepełnosprawnych

05 grudnia - Joga

06 grudnia – Mikołajki (przygotowanie paczek przez trójkę grupową, proszę aby dzieci miały ubraną czerwoną bluzeczkę)

12 grudnia – Muzyka

21 grudnia – Wigilia przedszkolna (ubiór odświętny, dzieci przynoszą jeden mały opłatek)

 

Przerwa świąteczna – deklarujemy pobyt dziecka w przedszkolu

 

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELA:

Agnieszka Wolańska – środa, piątek w godz. 12.30 - 13.00

Aleksandra Gibka – poniedziałek w godz. 11.00- 12.00

KONTAKT:

a.wolanska@zdolina.pl

 •  

 

W MIESIACU LISTOPADZIE PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

I TYDZIEŃ  31.10-4.11.22

Temat tygodnia:  Jakie są moje obowiązki?

Cele operacyjne:

- wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,- wyraź słucha opowiadania,

- wymienia obowiązki domowe poszczególnych członków rodziny,

- wyjaśnia, dlaczego obowiązki są ważne,

- wykonuje czynności, które zostały zakodowane za pomocą wspólnie ustalonych symboli,

- doskonali umiejętność poprawnego wypowiadania słów,

- układa i podnosi krążek według instrukcji nauczyciela,

- stosuje przyjęte reguły zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego,

- bierze czynny udział w zabawach,

- przyjmuje podczas ćwiczeń właściwą postawę ciała,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,

- nakleja elementy na konturach małych i dużych domów,

- wymienia główne elementy domu

 

II TYDZIEŃ 7-11.11.22

Temat tygodnia: Co powinienem wiedzieć o Polsce?

Cele operacyjne:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,

- rozpoznaje i nazywa symbole narodowe,

(godło, flaga) słucha hymnu polskiego,

- określa położenie przedmiotów w przestrzeni, stosuje pojęcia: góra, dół, na górze, na dole,

- orientuje się w przestrzeni podczas zabaw i ćwiczeń przy muzyce,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

- reaguje na zmianę tempa w muzyce,

- wykonuje flagę Polski

 

III TYDZIEŃ 14- 18.11.22

Temat tygodnia: Jaki jest mój kraj?

Cele operacyjne

- odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania,

- z uwagą słucha legendy,

- wypowiada się prostymi zdaniami na temat ilustracji,

- reaguje na sygnał dźwiękowy,

- zgodnie bawi się z rówieśnikami,

- określa na podstawie obrazków co zdarzyło się wcześniej a co później,

- wykonuje proste improwizacje ruchowe sugerowane przez nauczyciela,

- wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

- powtarza rytmy proponowane przez nauczyciela

 

IV TYDZIEŃ: 21-25.11.22

Temat tygodnia: Gdzie można zobaczyć małą niedźwiedzicę i wielką niedźwiedzicę?

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- potrafi wykonać proste improwizacje ruchowe wskazane przez na uczyciela,

- przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,

- reaguje ruchem na dźwięki grane głośno lub cicho,

- reaguje na zmiany tempa muzyki,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

- składa ufoludka z elementów, wypowiada się na temat jego wyglądu

 

ZAJĘCIA Z MUZYKĄ
Cele ogólne zajęć:
- zainteresowanie dzieci różnymi formami kontaktu z muzyką
-stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych
-zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego
- zainteresowanie i poznanie różnych instrumentów muzycznych

Cele operacyjne:
- rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych, budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca
- rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej
- rozwój muzykalności dzieci
- przygotowywanie programów artystycznych na różne uroczystości i imprezy
- występowanie na terenie przedszkola


ZAJĘCIA Z JOGI      
Cele zajęć:
dziecko komunikuje potrzebę ruchu
uczestniczy w zabawie ruchowej
wykonuje różne formy ruchu
wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała
odczuwa przynależność do grupy
przestrzega zasad
obdarza uwagą osoby wokół siebie

 

 

LISTOPAD

Kalendarium wydarzeń

07 listopada – Joga

10 listopada – Odsłuchanie  hymnu

11 listopada – Święto Niepodległości

18 listopada – Dzień Praw Dziecka

21 listopada – Dzień życzliwości, joga

22 listopada Dzień Kredki

25 listopada – Dzień Pluszowego Misia

28 listopada - Muzyka

30 listopada – Andrzejki (można przebrać dziecko za: wiedźmę, kota, czarodzieja, wróżkę, dzieci przynoszą słodycze, owoce na poczęstunek)

 

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELA:

Agnieszka Wolańska – środa, piątek w godz. 12.30 - 13.00

Aleksandra Gibka – poniedziałek w godz. 11.00- 12.00

KONTAKT:

a.wolanska@zdolina.pl

 •  

 

W MIESIACU PAŹDZIERNIKU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

I TYDZIEŃ  3-7.10.22

Temat tygodnia:  Jak jesienią dbać o zdrowie?

Cele operacyjne:

- wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,- wyraź słucha opowiadania,

- opowiada co się dzieje na obrazkach,

- grupuje zdjęcia produktów spożywczych według kryterium zdrowe- niezdrowe,

- wymienia czynności wykonywane przez lekarza oraz przybory i akcesoria, których używa w pracy,

- wymienia skutki nadmiernego spożywania słodyczy,

- powtarza rytmy proponowane przez nauczyciela,

- doskonali umiejętność poprawnego wypowiadania słów,

- układa i podnosi krążek według instrukcji nauczyciela

- stosuje przyjęte reguły zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego,

- bierze czynny udział w zabawach,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,

II TYDZIEŃ 10-14.10.22

Temat tygodnia: Kto pracuje w przedszkolu?

Cele operacyjne:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,

- poznaje rolę i zadania nauczyciela,

- dostrzega i zapamiętuje zmiany na obrazku,

- opisuje wygląd postaci,

- orientuje się w przestrzeni podczas zabaw i ćwiczeń przy muzyce,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

- nazywa przedmioty, które można wręczyć jako prezent,

- nakleja i ozdabia serduszko dla nauczyciela,

III TYDZIEŃ 17-21.10.22

Temat tygodnia: Co mogę robić jesienią?

Cele operacyjne

- odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania,

- reaguje na sygnał dźwiękowy,

- zgodnie bawi się z rówieśnikami,

- ustawia buty przy odpowiednim obrazku,

- określa na podstawie obrazków co zdarzyło się wcześniej a co później,

- wykonuje proste improwizacje ruchowe sugerowane przez nauczyciela,

- wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

- maluje liście farbą, odbija je w odpowiednim konturze,

 

IV TYDZIEŃ: 24-28.10.22

Temat tygodnia: Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- koloruje sylwetę wiewiórki,

- wypowiada się na temat życia jesienią wybranych zwierząt,

- przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,

- reaguje ruchem na dźwięki grane głośno lub cicho,

- reaguje na zmiany tempa muzyki,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,

- omawia wygląd jeża na podstawie obrazka

- wykonuje formę przestrzenną jeża

 

 

W MIESIACU WRZEŚNIU PLANUJEMY ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

I TYDZIEŃ (05.09.-09.09.22)

Temat tygodnia:  Co słychać w przedszkolu?

Cele operacyjne:

- wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,

- wyraź słucha opowiadania,

- nazywa i wskazuje pojedyncze części ciała,

- stosuje przyjęte reguły zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego,

- reaguje na dźwięk bębenka

- bierze czynny udział w zabawach,

- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,

- układa lub rzuca woreczek we wskazanym przez nauczyciela kierunku,

- rysuje części twarzy,

 

II TYDZIEŃ (12.09.-16.09.22)

Temat tygodnia: Jak być bezpiecznym?

Cele operacyjne:

- wymienia zasady z kodeksu przedszkolaka,

-przestrzega podstawowe zasady bezpieczeństwa,

- nazywa przedmioty znajdujące się w apteczce,

- przelicza przedmioty na palcach,

- zna numer alarmowy 112,

- wykonuje przestrzenny model sygnalizatora świetlnego,

 

III TYDZIEŃ  (19.09.-23.09.22)

Temat tygodnia: Jakie są moje supermoce?

 

Cele operacyjne

- odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania,

- wskazuje części ciała,

- reaguje na sygnał dźwiękowy,

- zgodnie bawi się z rówieśnikami

 

IV TYDZIEŃ ( 26.09.-30.09.22)

Temat tygodnia: Co się zmienia jesienią?

- wymienia oznaki jesieni,

- wymienia nazwę drzewa, którego liść ogląda – kasztanowiec

- wymienia i opisuje wybrane owoce,

- ozdabia wybrane sylwety owoców i warzyw,

ZAJĘCIA Z MUZYKĄ
Cele ogólne zajęć:
- zainteresowanie dzieci różnymi formami kontaktu z muzyką
-stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych
-zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego
- zainteresowanie i poznanie różnych instrumentów muzycznych

Cele operacyjne:
- rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych, budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca
- rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej
- rozwój muzykalności dzieci
- przygotowywanie programów artystycznych na różne uroczystości i imprezy
- występowanie na terenie przedszkola


ZAJĘCIA Z JOGI      
Cele zajęć:
dziecko komunikuje potrzebę ruchu
uczestniczy w zabawie ruchowej
wykonuje różne formy ruchu
wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała
odczuwa przynależność do grupy
przestrzega zasad
obdarza uwagą osoby wokół siebie

 

 

 

 

 

Wrzesień

Kalendarium wydarzeń

 

19 września – Muzyka

20 września – Dzień Przedszkolaka , Warsztaty ze zwierzętami

22 września – Zebranie z Rodzicami

23 września -  Powitanie jesieni

26 września – Joga

30 września – Dzień chłopaka

 

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELA:

Agnieszka Wolańska – środa, piątek w godz. 12.30-13.00

Aleksandra Gibka – poniedziałek w godz. 11.00- 12.00

KONTAKT:

a.wolanska@zdolina.pl

 •  

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: