Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

INFORMACJE DLA RODZICÓW

GRUPA JEŻYKI - DZIECI 6 LETNIE

W miesiącu marcu w grupie Jeżyki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 27. 02. 2023 – 03.03.2023 )

Temat: Gdzie puka sztuka?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- wprowadzanie do zapisu działań matematycznych ze znakiem -,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- ZAPOZNANIE Z RÓŻNYMI RODZAJAMI MUZEÓW,

- zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się w filharmonii,

- rozwijanie ekspresji artystycznej,

- wzbogacanie słownictwa.

Cele operacyjne: Dziecko:

odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

-  dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- pisze działania matematyczne ze znakiem -,

- rozwija umiejętność liczenia,

- stara się rozpoznać dźwięki ze swojego otoczenia,

- ZNA RÓŻNE RODZAJE MUZEÓW,

- wie, jak należy się zachowywać w filharmonii,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień II : ( 06.03.2023 – 10.03.2023 )

Temat: Co łączy kurę i dinozaura?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- usystematyzowanie dziecięcej wiedzy o dinozaurach,

- poznanie różnic i podobieństw pomiędzy dinozaurami a innymi zwierzętami,

- zapoznanie z charakterystycznymi cechami dinozaurów mięsożernych,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

- zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi,

- ZAPOZNANIE Z PRACĄ PALEONTOLOGA,

- rozwijanie ekspresji twórczej.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania  na podstawie wysłuchanego tekstu,

- prezentuje swoją wiedzę o dinozaurach,

- wie, jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy dinozaurami i współczesnymi zwierzętami,

- zna charakterystyczne cechy dinozaurów mięsożernych,

- naśladuje wybrane postacie,

- zna fakty dotyczące wybranych gatunków zwierząt prehistorycznych,

- WIE, KIM JEST PALEONTOLOG,

- tworzy przestrzenną kompozycję plastyczną,

- tworzy zdania złożone,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień III ( 13.03.2023 – 17.03.2023 )

Temat : Dlaczego w marcu jest jak w garncu ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

- zapoznanie ze znaczeniem słowa kataklizm,

- zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie,

- zapoznanie ze znaczeniem wody w środowisku,

- ZAPOZNANIE Z POJĘCIAMI ZWIĄZANYMI Z POGODĄ,

- zdobywanie informacji o sposobach pomiaru wiatru,

- wzbogacanie słownictwa.

Cele operacyjne : Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- ćwiczy umiejętność dodawania i odejmowania,

- porusza się według instrukcji słownej,

- wie, co to jest kataklizm,

-wie, w jaki sposób woda krąży w przyrodzie,

- poznaje znaczenie wody w środowisku oraz dla organizmów żywych,

- ZNA WYBRANE POJĘCIA ZWIĄZANE Z POGODĄ,

- wie, co to jest wiatromierz,

- wypowiada się na podstawie krótkiego utworu literackiego,- poznaje wybrane powiedzenia,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

 

Tydzień IV ( 20.03.2023 – 24.03.2023 )

Temat : Gdzie się ubiera Pani Wiosna ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,

- zapoznanie z wybranymi ptakami wędrownymi,

- zapoznanie z tradycją obchodów pierwszego dnia wiosny,

- zapoznanie z budową i cechami  wybranych kwiatów wiosennych,

- ZAPOZNANIE Z ETAPAMI ROZWOJU TULIPANA,

- wzbogacanie słownictwa,

- rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- określa położenie obiektów w przestrzeni i na kartce,

- uczestniczy w muzycznych zabawach ruchowych,

- wie, które ptaki przylatują wiosną do Polski,

- zna tradycje związane z obchodami pierwszego dnia wiosny,

- zna charakterystyczne cechy wybranych kwiatów,

- zna etapy rozwoju tulipana,

- wypowiada się na podstawie krótkich utworów literackich,

- zna różne znaczenia tych samych słów,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

 

Tydzień V ( 27.03.2023 – 31.03.2023 )

Temat : Z czego to jest zrobione ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- ZAPOZNANIE Z ETAPAMI POWSTAWANIA CHLEBA,

- rozwijanie logicznego myślenia,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- ćwiczenie koncentracji uwagi podczas zabawy,                                                                                              

- wyrabianie umiejętności współzawodnictwa,                                                                                                 

- ZAPOZNANIE Z ETAPAMI POWSTAWANIA SERA,   

- ZAPOZNANIE Z ETAPAMI POWSTAWANIA WEŁNY,

 

-  ZAPOZNANIE ZE SPOSOBEM POWSTAWANIA PAPIERU,

-  wzbogacanie słownictwa.      

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- ZNA ETAPY POWSTAWANIA CHLEBA,

- ustala związki przyczynowo- skutkowe,

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,

- odpowiada na pytania nauczyciela,

- wykonuje zadanie, współdziałając w grupie,

- ZNA ETAPY POWSTAWANIA SERA,

-  WIE, W JAKI SPOSÓB POZYSKUJE SIĘ WEŁNĘ,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- WIE, W JAKI SPOSÓB POWSTAJE PAPIER,

- wypowiada się na podstawie krótkiego utworu literackiego,

- rozumie znaczenie przysłowia.

WSZYSTKOM PRZEDSZKOLAKOM ORAZ RODZICOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH, ZDROWYCH I FANTASTYCZNYCH FERII ZIMOWYCH.

SZCZĘSLIWIE DO NAS WRACAJCIE.

 

DLA TYCH, KTÓRZY SPĘDZĄ TEN CZAS W PRZEDSZKOLU PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY:

PLAN PRACY  - FERIE ZIMOWE  – 13-24.02.2023

GRUPY ŁĄCZONE

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

TEMAT ZAJĘĆ

CELE OPERACYJNE I AKTYWNOŚCI

13.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ RADIA

„My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy” – zabawy z muzyką

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” – rozwiązywanie zagadek

DZIECKO:

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – ROZWIJANIE MOWY

- DZIECKO NAGRYWA SWÓJ GŁOS NA DYKTAFON

- ZAPOWIADA ULUBIONĄ PIOSENKĘ

14.02.2023 (WTOREK)

EKSPERYMENTY

„Doświadczamy i wiedzę zdobywamy” – zabawy ze śniegiem/wodą

 

 

Po południu:

„Zdrowo i sportowo”

DZIECKO :

 

- ROZWIJA POTRZEBY POZNAWANIA ŚWIATA,

- POZNAJE  WŁAŚCIWOŚCI WODY

- ROZWIJA SPOTRZEGANIE WZROKOWE

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

- ROZUMIE POTRZEBY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

15.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HIPOPOTAMA

„Zwierzęta egzotyczne” –

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

DZIECKO:

- ZNA WYBRANE ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

- WYKONUJE PRACĘ PLASTYCZNĄ

- ODPOWIADA NA PYTANIA NA PODSTAWIE WYSŁUCHANEGO TEKSTU

- AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

 

16.02.2023 (CZWARTEK)

TŁUSTY CZWARTEK

„Zajęcia kulinarne”

 

Po południu:

„Piramida zdrowia” –

DZIECKO:

 

- BAWI SIĘ MASĄ PLASTYCZNĄ

- ZNA ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

- KOSZTUJE PĄCZKA

17.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ KOTA

„Zwierzęta domowe”

 

Po południu:

„Zimowa gimnastyka”

 

DZIECKO:

 

-ROZWIJANIE EMPATII

- PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

- WYRABIANIE SZACUNKU DLA ZWIERZĄT

- ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

20.02.2023 (PONIEDZIAŁEK)

DZIEŃ WAŻNYCH SŁOW

„Dzień dobry, Dowidzenia  ” – używamy tych słów każdego dnia

 

 

Po południu:

„Bądź ostrożny” 

 

DZIECKO:

 

- STOSUJE SIĘ DO PRZYJĘTYCH NORM I ZASAD ZACHOWANIA

- UŻYWA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ

- WYPOWIADA SIĘ NA TEMAT OPOWIADANIA ORAZ WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

21.02.2023 (WTOREK)

WYJŚCIE DO ZPK NA TEATRZYK

”EKONOLULU”

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe” 

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE SPEKTAKLU TEATRALNEGO,

- ZNA ZAWODY (AKTOR, SCENARZYSTA, REZYSER)

- UCZESNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH

22.02.2023 (ŚRODA)

DZIEŃ HARCERZA

„Spotkanie z harcerzami”

 

 

Po południu:

„Numery alarmowe”

 

DZIECKO:

 

- POZNAJE ZADANIA HARCERZA

- ZABAWY Z HARCERZAMI

- ZNA ZASADY DOBREGO POSTĘPOWANIA WZGLĘDEM INNYCH

- UŻYWA WAŻNYCH SŁÓW

- ZNA NUMERY ALARMOWE I WIE KIEDY NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ

23.02.2023 (CZWARTEK)

KINO

„Seans filmowy”

 

 

Po południu:

„Zabawa w teatr”

 

DZIECKO:

 

- WIE JAK POWSTAJE FILM,

- ZNA SAZADY KULTURALNEGO ZACHOWYWANIA SIĘ W KINIE,

- BAWI SIĘ W TEATR

24.02.2023 (PIĄTEK)

DZIEŃ DINOZAURA

 

 

 

Po południu:

„Sporty zimowe”

 

DZIECKO:

 

- INTERESUJE SIĘ ZWIERZĘTAMI PREHISTORYCZNYMI

- WSPÓLDZIAŁA W ZABAWACH I SYTUACJACH ZADANIOWYCH,

- ROZWIJA SWOJE ZAINTERESOWANIA

- POSZERZA SWOJĄ WIEDZĘ O ŚWIECIE

- CHĘTNIE ĆWICZY

 

      W miesiącu styczniu w grupie Jeżyki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 02. 01. 2023 – 05.01.2023 )

Temat: Czy  można cofnąć czas?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu,

- odczytywanie godzin na zegarze,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,

- zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy,

- zapoznanie z następstwem pór roku,

- zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku,

- wykonanie pracy plastycznej techniką mieszaną,

- zapoznanie z nazwami miesięcy i ich kolejnością.

Cele operacyjne: Dziecko:

odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

-  dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- poznaje historyczne sposoby mierzenia czasu i współczesne sposoby pomiaru czasu,

- odczytuje pełne godziny z modelu zegara,

- wykonuje ćwiczenia w parach i w kilkuosobowej grupie,

- poznaje przyczyny następstwa dnia i nocy,

- zna pory roku i ich kolejność,

- zna zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku,

- wykonuje pracę plastyczną techniką mieszaną,

- poznaje nazwy miesięcy i ich kolejność,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień II : ( 09.01.2023 – 13.01.2023 )

Temat: Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznawanie zapisu cyfrowego liczby 8,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowej,

- rozwijanie wiedzy ogólnej o zwierzętach leśnych,

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

ZAPOZNANIE Z PRACĄ LEŚNICZEGO,

- TWORZENIE KOMPOZYCJI Z FIGUR GEOMETRYCZNYCH,

- rozwijanie słownictwa – biernego i czynnego,

- rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i zdań.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania  na podstawie wysłuchanego tekstu,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 8,

- prezentuje ruchem i gestami treści podane przez nauczyciela,

- zdobywa informacje o wybranych zwierzętach leśnych,

- pracuje w grupie,

WIE, CZYM ZAJMUJE SIĘ LEŚNICZY,

- WYKONUJE KOMPOZYCJĘ Z FIGUR GEOMETRYCZNYCH,

- wzbogaca zasób słownictwa – czynnego i biernego,

- tworzy wypowiedzi i zdania,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień III ( 16.01.2023 – 20.01.2023 )

Temat : Kto to taki: mama mamy, tata taty?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- rozpoznawanie zapisu cyfrowego liczby 9,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- doskonalenie umiejętności łączenia śpiewu z elementami ruchu,

- zapoznanie z tradycyjnymi grami i zabawami,

PRZYGOTOWANIE UPOMINKÓW DLA BABCI I DZIADKA,

- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI WYSTĘPOWANIA PRZED

   PUBLICZNOŚCIĄ

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem.

Cele operacyjne : Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 9,

- śpiewa piosenkę wykonując ustalone ruchy,

- zna tradycyjne gry i zabawy,

PRZYGOTOWUJE PREZENT DLA BABCI I DZIADKA,

- BIERZE UDZIAŁ W PRZEDSTAWIENIU Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA,

wspólnie z dziadkami bierze udział w zabawach i grach edukacyjnych,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

 

Tydzień IV ( 23.01.2023 – 27.01.2023 )

Temat : Kim będę, gdy dorosnę?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

ZAPOZNANIE Z WYBRANYMI ZAWODAMI,

rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- wprowadzenie do zapisu działań matematycznych – znaku +,

- rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 9,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- wyrabianie zdolności koncentracji uwagi podczas działania,

- rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,

WZBOGACENIE WIEDZY O WYBRANYCH ZAWODACH,

dostrzeganie zachodzących zmian technologicznych,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

ZAPOZNANIE Z POSTACIĄ WYNALAZCY,

zapoznanie z wybranymi wynalazkami,

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KONSTRUKCYJNYCH,

dbanie o estetykę wykonania pracy.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

WYMIENIA NAZWY POZNANYCH ZAWODÓW,

dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- pisze działania matematyczne ze znakiem +,

- dodaje w zakresie 9,

- reaguje w szybkim tempie na ustalone sygnały,

- przyporządkowuje ustalone ruchy do odpowiednich dźwięków,

WIE,  NA CZYM POLEGA PRACA W  NOWO POWSTAŁYCH ZAWODACH,

wie, jak na przestrzeni lat zmieniały się wybrane urządzenia,

WIE, KIM JEST WYNALAZCA,

zna wybrane wynalazki,

- wykonuje pracę plastyczno – techniczną,

- starannie wykonuje pracę plastyczno – techniczną,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

W miesiącu grudniu w grupie Jeżyki realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 28. 11. 2022 – 2.12.2022 )

Temat: Co cieszy Mikołaja?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznawanie zapisu cyfrowego liczby 7,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania,

- zapoznanie z zawodem górnika oraz z elementami jego stroju galowego,

- zapoznanie z ideą wolontariatu,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne: Dziecko:

wypowiada się na temat opowiadania,

-  dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 7,

- szybko reaguje na ustalone sygnały,

- POZNAJE PRACĘ GÓRNIKA ORAZ ELEMENTY JEGO STROJU GALOWEGO,

- WIE, NA CZYM POLEGA PRACA WOLONTARIUSZA,

- wykonuje pracę plastyczną,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień II : ( 5.12.2022 – 9.12.2022 )

Temat: Jakie sporty uprawia Pani Zima?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- poznawanie zasad bezpiecznej zabawy,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- poznawanie nazw dni tygodnia,

- rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,

- zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

- badanie właściwości śniegu i lodu,

- zapoznanie z techniką farbującej bibuły,

- rozwijanie kompetencji językowych,

- rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania  na podstawie wysłuchanego tekstu,

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- wymienia nazwy dni tygodnia,

- wykonuje układ ruchowy do piosenki,

- poznaje wybrane sporty zimowe,

- FORMUŁUJE I SPRAWDZA HIPOTEZY BADAWCZE,

- poznaje właściwości śniegu i lodu,

- wykonuje pracę plastyczną w technice farbującej bibuły,

- buduje zdania z wykorzystaniem spójników: a, i,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Tydzień III ( 12.12.2022 – 16.12.2022 )

Temat : Który żywioł jest najważniejszy?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- zapoznanie z żywiołem ognia,

- zapoznanie z rolą ognia w życiu człowieka,

- zapoznanie z żywiołem, jakim jest woda,

- zapoznanie z rolą wody w życiu człowieka,

- opanowanie melodii i tekstu piosenki,

- zapoznanie z żywiołem , jakim jest ziemia,

- zapoznanie z podwójnym znaczeniem słowa ziemia,

- zapoznanie z żywiołem, jakim jest powietrze,

- zapoznanie z rolą powietrza w życiu człowieka,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie ekspresji twórczej,

- eksperymentowanie z materiałami plastycznymi,

- utrwalenie wiedzy dotyczącej żywiołów.

Cele operacyjne : Dziecko:

- słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat,

- poznaje cechy charakterystyczne żywiołu, jakim jest ogień,

- wie, jaką rolę odgrywa ogień w życiu człowieka,

- poznaje cechy charakterystyczne żywiołu, jakim jest woda,

- wie, jaką rolę odgrywa woda w życiu człowieka,

- ćwiczy umiejętność  odtwarzania tekstu w różnym tempie oraz z różnym natężeniem głosu,

- poznaje cechy charakterystyczne żywiołu, jakim jest ziemia,

- poznaje podwójne znaczenie słowa ziemia,

- poznaje cechy charakterystyczne żywiołu , jakim jest powietrze,

- zna rolę powietrza w życiu człowieka,

- tworzy pracę plastyczną inspirowaną czterema żywiołami,

- EKSPERYMENTUJE Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH MATERIAŁÓW

   PLASTYCZNYCH,

- korzysta z wiedzy dotyczącej czterech żywiołów,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

 

Tydzień IV ( 19.12.2022 – 22.12.2022)

Temat : O czym w święta każdy z nas pamięta?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- wymienianie sposobów przygotowywania się do świąt,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie myślenia matematycznego,

- reagowanie zmianą ruchu na ustalone sygnały dźwiękowe,

- zapoznanie z wybranymi tradycjami bożonarodzeniowymi oraz ich znaczeniem

   symbolicznym,

- poznanie właściwości chemicznych wybranych produktów spożywczych,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- zapoznanie z tradycyjnymi wypiekami świątecznymi,

- uczestniczenie w uroczystości przedszkolnej,

- kultywowanie tradycji świątecznych.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

- wymienia sposoby przygotowywania się do świąt,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- porównuje liczebność zbiorów, stosując znaki: >, <, =,

- rozwija zdolność szybkiej reakcji na ustalony sygnał,

- poznaje wybrane tradycje bożonarodzeniowe oraz ich znaczenie symboliczne,

- poznaje właściwości chemiczne wybranych produktów spożywczych,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- UCZESTNICZY W PRZYGOTOWANIU PIERNIKÓW,

- wspólnie z grupą śpiewa kolędy,

- bierze udział w tradycyjnych obchodach świątecznych.

W miesiącu listopadzie w grupie Jeżyki planujemy zrealizować

następujące treści:

termin realizacji od 2.11.- 4.11.2022

I TYDZIEŃ

TEMAT TYGODNIA:

Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki? ”

Cele główne:

 • rozwijanie mowy,

 • wdrażanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych,

 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

 • rozwijanie i nazywanie poznanych liter,

 • rozwijanie wiedzy na temat rodziny,

 • poznawanie trójkąta,

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi,

 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka,

 • rozwijanie postawy badawczej

   

  Cele operacyjne:

Dziecko:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego utworu,

 • wie,że każdy w rodzinie ma swoje obowiązki,

 • wymienia nazwy wybranych członków rodziny i nazywa relacje między nimi,

 • rozpoznaje i nazywa trójkąt,

 • uczestniczy w muzycznych zabawach grupowych,

 • powtarza określone rytmy,

 • wzbogaca słownictwo o pojęcia: prawa, obowiązki,

 • wymienia kilka praw i obowiązków dzieci,

 • poznaje różnice między miastem a wsią,

 • rozumie znaczenie związków frazeologicznych związanych z domem,

 

II TYDZIEŃ

termin realizacji od 7.11.- 10.11.2022

TEMAT TYGODNIA:

Co powinien wiedzieć każdy Polak?”

Cele główne:

 • rozwijanie mowy,

 • poznanie legendy o powstaniu Polski

 • rozwijanie słuchu fonematycznego

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

 • rozwijanie umiejętności liczenia,

 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 5,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • poznanie sławnych Polaków,

 • rozwijanie aktywności badawczej,

 • zapoznanie z nazwami państw sąsiadujących z Polską,

 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • zna legendę o Lechu, Czechu i Rusie,

 • rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 5,

 • zna wybrane walory turystyczne Polski,

 • wymienia nazwiska znanych Polaków,

 • wykonuje eksperyment,

 • wypowiada się pełnymi zdaniami,

 • wymienia nazwy wybranych państw sąsiadujących z Polską,

 

III TYDZIEŃ

termin realizacji od 14.11.-18.11.2022

TEMAT TYGODNIA:

Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?”

Cele główne:

 • rozwijanie mowy,

 • poszerzenie wiedzy na temat polskich legend,

 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

 • rozwijanie umiejętności liczenia,

 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 0,

 • wprowadzanie znaków: równości, mniejszości, większości

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • doskonalenie zdolności koncentracji podczas działania,

 • poszerzenie informacji na temat różnych regionów Polski,

 • rozwijanie postawy badawczej

   

  Cele operacyjne:

Dziecko:

 • wie,co to jest legenda,

 • rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 0,

 • stosuje znaki:<,>,=,

 • wymienia stroje ludowe oraz tańce charakterystyczne dla niektórych regionów,

 • wymienia nazwy wybranych polskich miast,

 • wykonuje przestrzenną pracę plastyczną


 

 IV TYDZIEŃ

termin realizacji od 21.11.-25.11.2022

TEMAT TYGODNIA:

Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę? ”

Cele główne:

 • rozwijanie mowy,

 • poszerzenie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej,

 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

 • rozwijanie umiejętności liczenia,

 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 6,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, z wykorzystaniem rekwizytu,

 • rozwijanie postawy badawczej.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • nazywa wybrane gwiazdozbiory,

 • rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby6,

 • wykonuje improwizacje ruchowe do muzyki, zachowując odpowiedni rytm,

 • zna sposoby wyznaczania kierunku,

 • poznaje wybrane ciała niebieskie,


KALENDARIUM GRUPY

 

 • 10 listopad – Dzień Jeża

 • 11 listopad -Narodowe Święto Niepodległości – Dzień wolny

 • 18 listopad – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 • 21 listopad -Dzień Życzliwości

 • 22 listopad – Dzień Kredki

 • 25 listopad – Dzień Pluszowego Misia

 • 29 listopad Zebranie grupowe z Rodzicami – przekazanie informacji dziecku

 • 30 listopad -Andrzejki

 

W miesiącu październiku w grupie Jeżyki  realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 3 – 7.10.2022 )

Temat: Jak jesienią dbać o zdrowie?

Cele główne:

- rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 1,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

- kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

- rozwijanie kreatywności,

- kształtowanie postawy prozdrowotnej,

- poznanie cech kwadratu,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- rozwijanie inwencji twórczej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne: Dziecko:

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu,

-  dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 1,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- ćwiczy zdolność wykonywania prostych, spontanicznych  ruchów do muzyki,

- WYKONUJE PRZETWORY,

- wie, że racjonalne żywienie, w oparciu o piramidę zdrowia, ruch oraz odpoczynek, jest

   podstawą zachowania zdrowia,

- rozpoznaje i nazywa kwadrat,

- segreguje przedmioty na podstawie jednej cechy – kształtu,

- wypowiada się w sposób zrozumiały dla rozmówcy,

- UCZESTNICZY W ZABAWIE PARATEATRALNEJ,

- wykonuje pracę plastyczną techniką kolażu, według własnego pomysłu.

 

Tydzień II : ( 10 – 14.10.2022 )

Temat: Kto może być nauczycielem?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- zapoznanie z pracą nauczyciela,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 2,

- poprawne używanie pojęcia para,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej,

- rozwijanie wyobraźni dzieci,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Cele operacyjne: Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- WIE, CZYM SIĘ ZAJMUJE NAUCZYCIEL,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 2,

- rozumie pojęcie para,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce,

- poznaje znaczenie przysłowia – Kto pyta, nie błądzi,

- wymyśla swoją wizję przedszkola,

- poprawnie zadaje pytania,

- wykonuje pracę plastyczną.

 

Tydzień III ( 17 – 21.10.2022 )

Temat : W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju do pogody,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,

- rozwijanie sprawności fizycznej.

- opanowanie prostych figur tanecznych,

- rozumienie konieczności przestrzegania reguł gry,

- rozwijanie aktywności badawczej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne : Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- wie, jak się ubrać stosownie do pogody,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

-rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 3,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- swobodnie wykonuje figury taneczne wspólnie z innymi dziećmi,

- gra w grę planszową,

- DOKONUJE OBSERWACJI, FORMUŁUJE  WNIOSKI,

- wykonuje pracę plastyczną, wykorzystując nietypowe przedmioty.

 

Tydzień IV ( 24 – 28.10.2022)

Temat : Jakie plany na jesień mają zwierzęta ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy,

- wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznawanie zapisu liczby 4,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,

- wzbogacanie wiedzy na temat ptaków,

- rozwijanie postawy badawczej,

- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne: Dziecko:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- wie, w jaki sposób zwierzęta adaptują się do zmieniających się pór roku,

- dzieli słowa na głoski,

- rozpoznaje i nazywa poznane litery,

- liczy w dostępnym mu zakresie,

- rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 4,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- wykonuje układ ruchowy do piosenki,

- wzbogaca słownictwo o wybrane nazwy ptaków ( bocian, jaskółka, dudek, sowa, dzięcioł,

  sikorka, gil ),

- potrafi wyjaśnić, czym są przyloty i odloty ptaków,

- DOKONUJE OBSERWACJI, FORMUŁUJE WNIOSKI,

- wie, jakie zwierzęta zmieniają futro na zimę,

- wzbogaca zasób językowy,

- wykonuje przestrzenną pracę plastyczną.

 

Kalendarium grupy :

03.10.2022 r. – Joga prowadzona przez Panią Irminę Sajewicz

05.10.2022 r. – Dzień Zwierząt

14.10.2022 r, - Dzień Edukacji Narodowej

10.10.2022 r. – Muzyka prowadzona przez Panią Martę Motkowicz

17.10.2022 r. – Joga prowadzona przez Panią Irminę Sajewicz

24.10.2022 r. – Muzyka prowadzona przez Panią Martę Motkowicz

26.10.2022 r. – Pasowanie na Przedszkolaka

31.10.2022 r. – Joga prowadzona przez Panią Irminę Sajewicz

 

 

 

W miesiącu wrześniu w grupie Jeżyki  realizowane będą następujące bloki tematyczne:

Tydzień I : ( 5 – 9.09.2022 )

Temat: Co słychać w przedszkolu?

Cele główne:

- rozwijanie mowy,

- utrwalenie znaczków rozpoznawczych,

- dekodowanie symboli,

- ustalenie kodeksu grupowego,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

- rozwijanie kompetencji społecznych,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne:

- wypowiada się zdaniami złożonymi,

- rozpoznaje znaczek rozpoznawczy,

- odczytuje symbole,

- aktywnie uczestniczy w ustalaniu kodeksu grupowego,

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,

- reaguje na określone sygnały podczas zabawy,

- wzbogaca słownictwo,

- klasyfikuje zabawki według rodzaju.

 

Tydzień II : ( 12 – 16.09.2022 )

Temat: Jak być superbezpiecznym?

Cele główne:

- rozwijanie mowy

- poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu,

- nazywanie figur geometrycznych,

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne:

- swobodnie rozmawia na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie

- wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali

- dzieli słowa na sylaby

- potrafi podczas śpiewu wyraźnie wypowiadać tekst piosenki

- uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela

- odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu

- klasyfikuje figury na podstawie kształty

- rozpoznaje i nazywa koła

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych

- poznaje mi utrwala zasady bezpieczeństwa związane z przedmiotami i miejscami niebezpiecznymi, które mogą się znajdować w domu

- formułuje wypowiedzi na zadany temat

- poznaje zasady bezpieczeństwa związane z przebywaniem poza domem

- wykonuje pracę plastyczną

 

Tydzień III ( 19 – 23.09.2022 )

Temat : Jakie są moje supermoce ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy

- rozwijanie percepcji słuchowej

- rozwijanie myślenia logicznego 

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu

- rozwijanie mowy

- rozwijanie inteligencji emocjonalnej

- dążenie do zrozumienia własnej indywidualności

- rozwijanie umiejętności plastycznych

Cele operacyjne :

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu

- układa rymy do podanych nazw

- dostrzega związki przyczynowo – skutkowe

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych

- potrafi podczas śpiewu wyraźnie wypowiadać tekst piosenki

- uważnie słucha wiersza

- nazywa i rozpoznaje podstawowe emocje

- wypowiada się na temat swoich umiejętności

- odpowiada na pytania dotyczące wiersza

- wykonuje prace plastyczną

 

Tydzień IV ( 26 – 30.09.2022)

Temat : Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny ?

Cele główne :

- rozwijanie mowy

- zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym

- zapoznanie z oznakami jesieni

- poznanie cechy prostokąta

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań

- przypominanie oznak jesieni

- rozwijanie aktywności badawczej

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Cele operacyjne:

- wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu

- aktywnie uczestniczy w poznawaniu przyrody jesienią

- obserwuje i nazywa oznaki jesieni

- rozpoznaje i nazywa prostokąta

- aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych

- potrafi płynnie poruszać się na środku sali w rytmie melodii piosenki

- wypowiada się na temat opowiadania

- wymienia oznaki jesieni

- wykonuje eksperymenty

- rozwiązuje zagadki słowne

- wykonuję prace plastyczną

 

 

 

Kalendarium grupy:

 

8 września zajęcia integracyjne z Panią pedagog Reginą Stępień,

19 września Joga, prowadzona przez Panią Irminę Sajewicz,

21 WRZEŚNIA WARSZTATY ZE ZWIERZĄTKAMI

26 września Muzyka, prowadzona przez Panią Martę Motkowicz,

20 września Dzień Przedszkolaka,

22 września zebranie grupowe z rodzicami,

23 września Powitanie jesieni,

28 września sesja zdjęciowa,

30 września dzień chłopaka.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny: