Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

ul. Czereśniowa 9, 55-140 Żmigród

 

Zarządzenia

ZARZĄDZENIA 2021 ROK

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 21.01.2021 r. ws. wprowadzenia Procedury prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Publicznym Przedszkolu w Żmigrodzie "Zielona Dolina" na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 21.01.2021 r. ws. zwołania zebrania Rady Pedagogicznej dnia 28.01.2021 r. o godz. 16.00

Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 10.02.2021 r. ws. wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartoiści nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r/ - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 209 ze zm.) w Publicznym Przedszkolu w Żmigrodie "Zielona Dolina"

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 26.03.2021 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 29 .03.2021 r. ws. wprowadzenia Regulaminu Pracy hybrydowej obowiązującego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i zapobieganiem jego rozpowszechnianiu się

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 09.04.2021 r. ws. przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie "Zielona Dolina" w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 09.04.2021 r. ws. wprowadzenia Regulaminu wycieczek i spacerów w Publicznym Przedszkolu w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIA 2020 ROK

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. ws. wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. ws. wprowadzenia procedury postępowania rekrutacyjnego w Publicznym Przedszkolu w Żmigrodzie "Zielona Dolina" na rok 2020/2021

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. ws. zwołania Rady Pedagogicznej dnia 27.02.2020 r. o godz. 16.15

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. ws. powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska referent ds. kadr

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 3 marca 2020 r. ws. wprowadzenia regulaminu wyjść/wyjazdów na konkursy pozaprzedszkolne

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 11 marca 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 12 marca 2020 r. ws. sposobu przeprowadzenia dalszej części rekrutacji

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 25 marca 2020 r. ws. dalszego ograniczenia pracy placówki i realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. ws. dalszego ograniczenia pracy placówki i realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. ws. zawieszenia działalności zakładu oraz wynagrodzeniu za tzw. "przestojowe"

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. ws. dalszego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola w zmigrodzie "Zielona Dolina" oraz realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 5 maja 2020 r. ws. zawieszenia zajęć od 6 maja do odwołania oraz realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 12 maja 2020 r. ws. wprowadzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania covid-19

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. ws. wprowadzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w przypadku otwarcia placówki 

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. ws. powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. ws. powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. ws. zwołania Rady Pedagogicznej dnia 07.07.2020 r. o godz. 16.00

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. ws. wprowadzenia politykiochrony dzieci  w Publicznym Przedszkolu w Żmigrodzie "Zielona Dolina" oraz procedury niebieskiej karty w Publicznym Przedszkolu w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. ws. wprowadzenia "Procedury wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Publicznym Przedzolu w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 27.07.2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 31.08.2020 r. ws. wprowadzenia aneksu do procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w przypadku otwarcia placówki

Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 19.10.2020 r. ws. zwołania zebrania Rady Pedagogicznej dnia 27.10.2020 r. o godz. 16.00

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 16.11.2020 r. ws. przeprowadzenie inwentaryzacji oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 16.11.2020 r. ws. czasowego zawieszenia zajęć w grupie 4latków Motylki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19

Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 30.11.2020 r. ws. powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Przygotowywaie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 11.12.2020 r. ws. powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Przygotowywaie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 2895
Utworzono dnia: 23.01.2019

Historia publikacji

  • 13.05.2021 12:48, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia
  • 07.05.2021 12:54, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia
  • 30.03.2021 13:20, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia